หนังสือประกอบการเรียน GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

Stand-up Meeting : อีกหนึ่งแนวทางการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร

Stand-up Meeting เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร เพราะการประชุมของทุกวันเป็นการรับทราบ และได้แก้ปัญหาไปด้วยกันทุกวัน

อ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน : สวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้

ชวนสำรวจ ท่องเที่ยว และย้อนอดีตสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ อ่างเก็บน้ำกะทูน ณ พิปูน นครศรีธรรมราช พร้อมเรียนรู้อดีตที่ยังจำฝังใจของผู้คน

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Then and Now ครบวันสถาปนาในวันที่ 29 มีนาคม 2565 นี้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

แหล่งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่ งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการแนะนำร้านเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อของร้านค้าต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

9 นวนิยายซีรีส์ผ้า : ซึมซับวัฒนธรรมหลากผืนผ้าผ่านงานเขียนของพงศกร

ผืนผ้าโบราณที่มีอายุยืนยาวล้วนต่างเจ้าของ ต่างวัฒนธรรม มีความสวยงามและทรงคุณค่าทั้งลวดลายและสีสันทั้งนั้น และยังแฝงด้วยเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์