ชวนน้องอ่าน,  หนังสือ,  หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

        นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างไร จากคำว่า นวัตกรรม (Innovation) แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา  ส่วนผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือนักประดิษฐ์ แต่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอีกด้วย นวัตกรรมนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกๆกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่

        ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  เพื่อจะได้รู้ว่า นวัตกรรมและผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนำสินค้าใหม่ และการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้สำเร็จ

ผู้ประกอบการคนต่อไป ต้องเป็นคุณ ENTREPRENEUR REVOLUTION

จงลืมทุกอย่างที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับงานและธุรกิจ เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคแห่งผู้ประกอบการเราได้เดินทางมาสู่ยุคใหม่ เราทิ้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเอาไว้เบื้องหลังและกำลังเดินทางเข้าสู่ ยุคการปฏิวัติผู้ประกอบการ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ปลดปล่อยพันธนาการจากเศรษฐกิจในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 • ส่วนที่ 2 ค้นหาที่ทางของคุณในโลกแห่งการปฏิวัติผู้ประกอบการ
 • ส่วนที่ 3 การใช้ชีวิตตามแบบการปฏิวัติผู้ประกอบการ
 • กรณีศึกษาต่างๆ ของ การปฏิวัติผู้ประกอบการ

 

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 พ429ผ 2564
Authorพรีสลีย์, แดเนียล
Titleผู้ประกอบการคนต่อไป ‘ต้องเป็นคุณ’ = Entrepreneur revolution / Daniel Priestley, เขียน ; อรุณวดี ลีวะนันทเวช, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2564, [2021]
Detail272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentส่วนที่ 1 ปลดปล่อยพันธนาการจากเศรษฐกิจในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม — ส่วนที่ 2 ค้นหาที่ทางของคุณในโลกแห่งการปฏิวัติผู้ประกอบการ — ส่วนที่ 3การใช้ชีวิตตามแบบการปฏิวัติผู้ประกอบการ
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorอรุณวดี ลีวะนันทเวช, ผู้แปล
Added AuthorPriestley, Daniel. Entrepreneur revolution

Innovation and entrepreneurship

      เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาธุรกิจและการจัดการรวมถึงวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ได้สังเคราะห์เนื้อหา ทฤษฎีและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในบริบทที่กว้างและร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการขององค์กรและสาธารณะ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจเกิดใหม่ ตลอดจนความยั่งยืน การพัฒนาและการสร้างสรรค์ ดึงคุณค่าจากนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อช่วยจัดระเบียบเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 น3ก 2555
Authorนพดล เหลืองภิรมย์
Titleการจัดการนวัตกรรม / นพดล เหลืองภิรมย์
Publishedกรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2555
Detail263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

All In Startup : Launching a New Idea When Everything Is on the Line by Diana Kander

  ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจใหม่ทำได้โดยใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” ใหม่ของนวัตกรรม All In Startup แสดงให้เห็นว่าเหตุใดหลักการที่ขัดกับสัญชาตญาณสี่ประการ จึงแยกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่อยากทำงานที่เด้งจากแนวคิดหนึ่งไปอีกแนวคิดหนึ่ง ไม่สามารถสร้างรายได้จริงได้

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHB615 K355 2014
AuthorKander, Diana
TitleAll in startup : launching a new idea when everything is on the line / Diana Kander
PublishedHoboken, New Jersey : Wiley, [2014]
Detailxviii, 284 pages ; 24 cm
Subject
Subject

Beautiful Thing : An Introduction to Design

ทฤษฎีการออกแบบและการปฏิบัติ แนวทางการออกแบบทางประวัติศาสตร์ เชิงบริบท ปรัชญา เทคนิค ภาพ และการปฏิบัติ มักถูกนำเสนอแยกกัน แต่วิธีการแต่ละวิธีมีผลกระทบต่อผู้อื่น และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจอย่างรอบด้านของการออกแบบ beautiful thing นำเสนอการสังเคราะห์แนวทางเหล่านี้อย่างชัดเจน โดยอธิบายแนวคิดพื้นฐานทั้งหมด และช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบ วิวัฒนาการของการออกแบบ องค์ประกอบ สี การวาด การสื่อสาร และการแสดงออก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberTS171 C63 2009
AuthorClay, Robert
TitleBeautiful thing : an introduction to design / Robert Clay
EditionEnglish ed
PublishedOxford ; New York : Berg, 2009
Detail214 p., [16] p. of plates : ill. (some col.), maps, plans; 25 cm
Bibliography noteIncludes bibliographical references (p. [203]-209) and index
Table of contentOn taste — Design evolution — Composition — Colour — Drawing, communication and expression
Abstract“Beautiful Thing presents a broad introduction to design theory and practice.” “Historical, contextual, philosophical, technical, visual, and practical approaches to Design are often presented separately. But each approach impacts on others and together they are critical to a rounded understanding of Design. Beautiful Thing presents a clear synthesis of these approaches, explaining all the basic concepts and allowing the reader to connect the different elements of Design.” “Both lively and accessible, the book takes the reader step by step through the key topics of taste, design evolution, composition, colour, drawing, communication and expression. Superbly illustrated, the book includes a range of detailed design case studies. In addition, theory boxes summarize necessary but complex ideas.” “The book will be invaluable as a broad introduction for students of all branches of Design.”–BOOK JACKET
Subject

รู้จริงทำจริง โดย วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมคู่มือผู้สอนและสื่อการสอนชุด รู้จริง ทำจริง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5351 ว6ธ 2550
Authorวินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
Titleธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ / วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550
Detail186 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม
Subject
Subject
Subject

การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เป็นกระบวนการเพิ่มความสำเร็จให้กับตัวสินค้าหรือบริการ และเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวคิดของสินค้าหรือบริการใหม่ เพื่อนำเสนอสู่ตลาดที่มีอยู่เดิมเป็นการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรสมัยใหม่

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5415.153 ช4ก 2558
Authorชลธิศ ดาราวงษ์
Titleการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / ชลธิศ ดาราวงษ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2558
Detail330 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม
Table of contentความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ — การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ — การออกแบบผลิตภัณฑ์ — การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ –การจัดการด้านตราสินค้า — การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
Subject
Subject

SET your startup business guide

รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ  เล่มนี้ บอกขั้นตอนสำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน

 1. Startup Overview and Idea Discovery : ลักษณะของการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ และการค้นหาไอเดีย
 2. Transform Ideas to Product : การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด
 3. Scaling up the Startup Business : การสร้างโมเดลธุรกิจและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ

Becoming an Established Startup : การเร่งขยายธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนและวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 ณ4ซ 2560
Authorณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
TitleSET your startup business guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้แต่ง ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
Detail90 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

Emotional Design : Why We Love or Hate Everyday Things

อารมณ์ไม่สามารถแยกออกจากวิธีที่มนุษย์คิด เลือก และกระทำได้ ในการออกแบบทางอารมณ์ ดอน นอร์แมน นักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจได้แสดงให้เห็นว่า หลักการของจิตวิทยามนุษย์ ประยุกต์ใช้กับการประดิษฐ์และการออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร โดยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องไม่เพียงแต่รวมเอาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกับความคิดของเราด้วย การสร้างเครื่องมือทางอารมณ์ที่เข้ากับอารมณ์ของเราได้ดี ตั้งแต่รถไฟเหาะไปจนถึงหุ่นยนต์ รถสปอร์ต สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือผู้บริโภค ผู้ใช้หรือนักประดิษฐ์ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลเชิงลึก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberBF531 N67 2004
AuthorNorman, Donald A
TitleEmotional design : why we love (or hate) everyday things / Donald A. Norman
PublishedNew York : BasicBooks ; Oxford : Oxford Publicity Partnership [distributor], 2005
Detail257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliography noteIncludes bibliographical references and index
Table of contentThe meaning of things. Attractive things work better — The multiple faces of emotion and design — Design in practice. Three levels of design : visceral, behavioral and reflective — Fun and games — People, places and things — Emotional machines — The future of robots — Epilogue: we are all designers
Subject
Subject

นวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

ปัจจุบัน นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร และไม่ว่าการเปลี่ยนนั้น จะเกิดจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอดก็ตาม นวัตกรรมถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ธุรกิจใหม่ การจ้างงานใหม่ หรือการลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberT173.8 น56 2556
Titleนวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง / ทีมงานบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, สุนทรี ปานนิลวงศ์, ศิริกัญญา ตันสกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556
Detail127 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Subject
Subject
Added Authorศิริกัญญา ตันสกุล
Added Authorเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
Added Authorสุนทรี ปานนิลวงศ์

คิดสร้างค่า

โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี 2555 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และวิธีการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดยนำองค์ความรู้ในการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการตลาดสมัยใหม่ และขยายเครือข่ายผู้ประการรุ่นใหม่ มี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberTS171 ค6 2555
Titleคิดสร้างค่า : โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี2555 / สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555
Detail99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
ความสำเร็จทางธุรกิจ(+)
TagData
CallnumberTS171 ค6 2555
Titleคิดสร้างค่า : โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี2555 / สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555
Detail99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation หนังสือของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างของบุคคล และกิจการที่แสวงหาผลตอบแทน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยภูมิปัญญาของการบริหารธุรกิจ ตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณาจารย์จากทุกภาควิชาของคณะฯ ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีโอกาสร่วมวิจัย อบรมบรรยาย และบริการวิชาการ กิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางสังคม โดยเป้าหมายในการทำประโยชน์ต่อสังคมกับเป้าหมายในการทำกำไรจะมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberLG395.C45 ช8น 2558
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
Titleนวัตกรรมเพื่อสังคม = Social innovation / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publishedเชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Detail189 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเล่ม  ประกอบด้วยความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม ความมลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberKPT1155 ก4ค 2560
Authorกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Titleความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2560
Detail80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ม่ข้อมูลแน่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ว่าเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การมีทรัพย์สินทางปัญญา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เปิดขุมทรัพย์ สานต่อความฝัน คุณค่า และสร้างจิตสำนึก เนื้อหาเป็นลักษณะการ์ตูนสนทนากัน ทำให้น่าอ่าน น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
Callnumber K1401 ร7 2549
Titleรู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2549
Detail63 หน้า : ภาพประกอบ
Noteชื่อเรื่องจากปกนอก
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ

จะช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation ออกแบบโดยผู้เขียน จากประสบการณ์การทำ Presentation มานานกว่า 15 ปี ทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี Training ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับการตอบรับดีมาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Business Model Canvas

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5718.22 ส63พ 2563
Authorสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
TitlePresentation canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ / สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม เขียน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563
Detail208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentIntroduction ส่วนที่ 1 The Keys: 4 หัวใจสำคัญก่อนทำพรีเซ็นเทชั่น — ส่วนที่ 2 Storyline: เรื่องราวในการนำเสนอ — ส่วนที่ 3 The Supporters: ข้อมูลสนับสนุน “The New Challenge” จุดเริ่มต้นของความท้าทายใหม่
Abstractหนังสือที่ช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation ออกแบบโดยผู้เขียน จากประสบการณ์การทำ Presentation มานานกว่า 15 ปี ทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี Training ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับการตอบรับดีมาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “Business Model Canvas”
Subject
Subject
Subject

การเป็นผู้ประกอบการ

การเป็นผู้ประกอบการ : คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เล่ม 1 นี้ มีเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว สามารถนำไปพัฒนาสถานประกอบการของตนได้ ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ เมื่อศึกษาจบบทหนึ่งๆแล้ว ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ทำให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 ส4ก 2555
Authorสมคิด บางโม
Titleการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดย สมคิด บางโม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2555
Detail192 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Noteชื่อเรื่องเดิม : การประกอบธุรกิจ
Abstractหนังสือสำหรับคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากทำธุรกิจของ ตัวเอง แต่ไม่กล้าตัดสินใจเริ่มต้น เพราะไม่แน่ใจว่าจะประสบความ สำเร็จหรือไม่หลายคนไม่แน่ใจเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีทุนเพียงพอ และไม่มีประสบการณ์ช่วยเตรียมพร้อมเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
Subject
Subject
Subject
Subject

คิดเชิงออกแบบ

ติดเชิงออกแบบ : คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเล่ม 2 นี้มีเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว สามารถนำไปพัฒนาสถานประกอบการของตนได้ ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ เมื่อศึกษาจบบทหนึ่งๆแล้ว ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ทำให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD58.8 บ4ค 2554
Authorบราวน์, ทิม
Titleคิดเชิงออกแบบ = เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ / ทิม บราวน์ เขียน, นุจรี นาคเจริญวารี แปล
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2554
Detail251 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentอะไรคือการคิดเชิงออกแบบ — มองเข้าไปให้ลึกการคิดเชิงออกแบบเป็นมากกว่าสไตล์ –เปลี่ยนความจำเป็นให้เป็นความต้องการหรือให้ความสำคัญกับคนก่อน –ระบบในใจ หรือคนเหล่านี้ไม่มีระบบ –การสร้างเพื่อคิดหรือพลังแห่งการสร้างต้นแบบ –กลับสู่พื้นผิวหรือการออกแบบประสบการณ์ — การบอกต่อหรือความสำคัญของการเล่าเรื่อง — จากตรงนี้จะไปที่ไหน –เมื่อการคิดเชิงออกแบบพบกับบริษัทหรือการสอนให้ตกปลา –ข้อตกลงใหม่ทางสังคมหรือเราทุกคนอยู่ในนี้ด้วยกัน –ขบวนการการออกแบบหรือการแก้ปัญหาที่สร้างแรงบันดาลใจกับศักยภาพทั่วโลก — การออกแบบวันพรุ่งนี้ เสียตั้งแต่วันนี้ — กรณีศึกษาโครงการ IDEO –ประวัติผู้เขียน — ประวัติผู้แปล
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBrown, Tim, 1954- Change by design
Added Authorนุจรี นาคเจริญวารี

เคล็ดลับนวัตกรรม

เผยกระบวนการสร้างนวัตกรรมของบริษัทผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก…ถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ IDEO มีชื่อเสียง และสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป และเขายังระดมความคิดจากทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสิ่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น เม้าท์ของบริษัทแอปเปิ้ล รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค7ค 2550
Authorเคลลีย์, ทอม
Titleเคล็ดลับนวัตกรรม = The Art of innovation / ทอม เคลลีย์ และ โจนาธาน ลิตต์แมน ; นพดล จำปา และ ชีพธรรม คำวิเศษณ์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มัลเลนเนียม มายด์ ; ขวัญข้าว ‘๔๙, 2550
Detail283 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Subject
Subject
Subject
Added Authorชีพธรรม คำวิเศษณ์
Added Authorนพดล จำปา
Added Authorลิตต์แมน, โจนาธาร

การจัดการนวัตกรรม

เน้นความสำคัญของนวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการนวัตกรรม– การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี — แนวคิดใหม่ในการจัดการนวัตกรรม — การจัดการนวัตกรรมสำหรับ SME  แบ่งเป็น 8 บทดังนี้

  1 ประเภทของนวัตกรรม
  2 The S-curve
  3 การค้นหาความคิดใหม่
  4 การรับรู้ถึงโอกาส
  5 การนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
  6 ความคิดสร้างสรรค์และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์
  7 การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น
  8 สิ่งที่ผู้นำต้องทำ
ภาคผนวก ก : มูลค่าของเงินตามเวลา
ภาคผนวก ข : เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค8ก 2550
Authorแคทซ์, ราล์ฟ
Titleการบริหารจัดการนวัตกรรม = Managing creativity and innovation/ Ralph Katz ; ณัฐยา สินตระการผล แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Detail247 หน้า ; 24 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorKatz, Ralph
Added Authorณัฐยา สินตระการผล

การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เป็นเรื่องราวของนวัตกรรมกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง — นวัตกรรมประเทศไทย มุมมองเมืองไทย มุมมององค์การไทย — นวัตกรรมกับศาสตร์การจัดการ : กรณีศึกษาเครือซีเมนต์ไทย (SCG)  แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

1) นวัตกรรมกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
– นวัตกรรม : การสร้างความอยู่รอดขององค์การอย่างยั่งยืน
– นวัตกรรม : แนวทางสู่กระบวนการแก้ปัญหา
– การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในองค์การภาครัฐ
– กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ

2) นวัตกรรมประเทศไทย (มุมมองเมืองไทย มุมมององค์การไทย)
– นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย : ก้าวต่อไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
– ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทย
– 5 สุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรมของไทย : ความแตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงในการบริหาร

3) นวัตกรรมกับศาสตร์การจัดการ : กรณีศึกษาเครือซีเมนต์ไทย (SCG)
– การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ : บทพิสูจน์แรงขับเคลื่อนจากการจัดการความรู้ของเครือซีเมนต์ไทย
– Aligning Hunman Resource and Innovation Strategies for the Sustainable Competitive Advantage of the Siam Cement Group

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 พ4ก 2555
Authorพยัต วุฒิรงค์
Titleการจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Detail223 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

101 Design methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

หรือเล่มนี้จะเป็น คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร ถือเป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่จะพาคุณเดินก้าวข้ามผ่านหุบเหวความล้มเหลวของการสร้างนวัตกรรม ด้วยการนำเสนอ กรอบวิธีคิด (Mindset) และวิธีการ (Methods) ที่เป็นเหตุเป็นผล ภายใต้แนวทางที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน วางแผนได้ ตัดสินใจได้ ทำได้ และทำซ้ำได้จริง โดยรวบรวมจากการปฏิบัติจริงของหลากหลายธุรกิจทั่วโลก และจากการให้คำปรึกษากับองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน กลั่นจากกึ๋นและประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมระดับโลก เหมาะสำหรับผู้นำ นักวางกลยุทธ์ ผู้จัดการ นักออกแบบ นักวิจัย และผู้ที่มีไฟจะขับเคลื่อนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริง

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค7ห 2558
AuthorKumar, Vijay
Title101 Design methods : a structured approach for driving innovation in your organization : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร / Vijay Kumar ; จุติพงศ์ ภูสุมาส [แปล]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2558
Detail324 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม
Subject
Subject

หลักการตลาด

ตำราการตลาดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะมีความทันสมัย ให้ความรู้แก่ผู้อ่านว่าการทำงานด้านการตลาดที่ทันสมัยจะต้องพิจารณาอะไร จะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ที่เราเรียกกันว่าเป็น Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องยกเลิกการกระทำหลายๆ อย่าง ที่ตกยุค ไม่ทันสมัย

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
Callnumber HF5415 น3ห 2562
Authorนพพร บัวอินทร์
Titleหลักการตลาด = Principles of marketing / นพพร บัวอินทร์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedระยอง : สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562
Detail238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รวมถึงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดในคณะอื่นๆ ด้วย หนังสือเล่มนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเบื้องต้นทางด้านวิชาการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5415.153 ธ6ผ 2552
Authorธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา
Titleผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา = New product : marketing and development / ธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Detail164 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Subject
Subject

Essentials of creating innovative company 2 = วิถีสู่แก่นแท้องค์กรแห่งนวัตกรรม.

ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมศึกษา — เรียนรู้เทรนด์ นวัตกรรม – เคล็ดลับนวัตกรรมนำเสนอมุมใหม่ๆ ของนวัตกรรม สิ่งที่เป็นแนวโน้ม หลักคิดและทฤษฎีรองรับ แนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่าง และช่องทางแสวงหานวัตกรรมทางธุรกิจ  ดังนี้ – Innovation Studies : นวัตกรรมศึกษา – Innovation in Trends : เรียนรู้ดูเทรนด์นวัตกรรม – Innovation Tips : เคล็ดลับนวัตกรรม

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ป4อ 2552
Authorปรีดา ยังสุขสถาพร
TitleEssentials of creating innovative company 2 = วิถีสู่แก่นแท้องค์กรแห่งนวัตกรรม. เล่ม 2 / ปรีดา ยังสุขสถาพร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552
Detail182 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject

กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

มีเนื้อหาของนวัตกรรมทฤษฎีเชิงวิเคราะห์หลัก ๆ เป็นเรื่องหลักการจัดการนวัตกรรม — กลยุทธ์กระบวนการจัดการนวัตกรรม — ขอบเขตการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ — การสร้างรูปแบบกลุ่มกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 7 บท ได้แก่ 

 1. บทนำ หลักการจัดการนวัตกรรม
 2. กลยุทธ์กระบวนการจัดการนวัตกรรม
 3. ขอบเขตการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ
 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 6. การสร้างรูปแบบกลุ่มกลยุทธ์และรูปแบบกลยุทธ์
 7. รูปแบบธุรกิจและการประเมินผลความสำเร็จ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD30.28 ภ6ก 2548
Authorภาณุ ลิมมานนท์
Titleกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / ภาณุ ลิมมานนท์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : ภาริณาส, 2548
Detail332 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

e-Books ด้าน นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

1. คู่มือการพัฒนามูลค่าเพิ่ม (Value Creation Handbook) / กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

 

     นโยบายประเทศไทย 4.0 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสินค้าและบริการต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การขายสินค้าและบริการต้องการมีทบทวน และพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม วิธีการแบบเดิมๆ จำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ 

      เป้าหมายในการเอาชนะใจลูกค้าและเพื่อความสำเร็จขององค์กรเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขในข้อจำกัดของธุรกิจที่ทำให้ไม่สามารถขยายกิจการได้ การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยไอเดียใหม่ๆ ความกังวลในเรื่องความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภค การเชื่อมโยงไอเดียใหม่ๆ กับธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ และต้องหาคำตอบให้ได้

      จากเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานำไปสู่การขยายธุรกิจบนแนวคิดการสร้างมูลค่า ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาต่อยอดหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้า ซึ่งสามารถนำ เครื่องมือ Ansoff’s Matrix เข้ามาช่วยในการขยายธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์ 4 ประเภทในการขยายธุรกิจ คือ กลยุทธ์การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์เดิมxตลาดเดิม กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่xตลาดเดิม กลยุทธ์การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เดิมxตลาดใหม่ กลยุทธ์การสร้างธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่xตลาดเดิม

      กรอบแนวคิดในการพัฒนามูลค่าเพิ่มมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ อรรถประโยชน์ ค่าใช้จ่าย และมูลค่า สิ่งเหล่านี้จะทำให้สินค้าที่มีถูกเพิ่มมูลค่าและมีช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมกับตัวสินค้า โดยอาศัยปัจจัยคือการทำความเข้าใจลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการสร้างสรรค์และทดสอบไอเดียในการพัฒนามูลค่าเพิ่มอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

       การนำแม่แบบการเสนอคุณค่าเข้ามาประยุกต์ใช้ ในการนำมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจ โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ Customer Segment และ Value proposition ช่วยทำให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างละเอียด เห็นสถานการณ์ปัจจุบันว่าควรปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมในส่วนใด 

      ในส่วนของ Customer segment จะทำให้ทราบ Customer job, Pain และ Gain 

      ในส่วนของ Value proposition จะทำให้ทราบ Product service, Pain reliever และ Gain creator

เมื่อทราบรายละเอียดที่จำเป็นแล้วก็นำมาสู่กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การทำความเข้าใจลูกค้า การกำหนดโจทย์ความต้องการของลูกค้า การระดมความคิดเห็น การสร้างต้นแบบหรือสินค้าจำลอง และการทดสอบตลาด 

      เมื่อรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนแล้วจึงนำมาสู่กรอบแนวคิดในการพัฒนามูลค่าเพิ่มซึ่งประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนคือ  เก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้า คัดกรองข้อมูลและกำนหนดโจทย์ที่ลูกค้าให้ความสำคัญ สร้างสรรค์ไอเดียเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า สร้างต้นแบบหรือแบบจำลองเพื่อให้เห็นภาพ ทดสอบตลาดเพื่อดูผลตอบรับจากลูกค้า 

      ในส่วนของการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าสามารถใช้ทั้งการสังเกตการณ์ การสอบถาม และการสร้างประสบการณ์ร่วมเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องนำมาคัดกรองและจัดหมวดหมู่ เพื่อรวบรวมประเด็นให้สามารถมองเห็นได้ชัด และสามารถจัดลำดับความสำคัญความต้องการของลูกค้าได้ และสามารถมีไอเดียที่หลากหลายในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

      เมื่อได้ไอเดียการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ต้องมีการทดสอบ เพื่อประเมินผลไอเดียที่ได้โดยการใช้ Business model canvas เพื่อดูความเหมาะสมในการนำมาใช้จริง 

     การพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรให้ความสำคัญ เพื่อการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้ทุกขั้นตอน 

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Publishedนนทบุรี : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, [2559]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (79 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Contentsการขยายธุรกิจบนแนวคิดการสร้างมูลค่า — การขยายธุรกิจตามกรอบแนวคิด Ansoff Matrix — ความหมายของมูลค่าและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม — กรอบแนวคิดการพัฒนามูลค่าเพิ่ม — ทำไมต้องทำการพัฒนามูลค่าเพิ่ม? — แม่แบบการเสนอคุณค่า — กระบวนการคิดเชิงออกแบบ — 5 ขั้นตอนในการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดมูลค่าเพิ่ม — Step 1: Data collection — Step 2: Identify insight — Step 3: Generate idea — Ster 4: Develop prototype — Step 5: Market testing — ตัวอย่างกรอบแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม — กรอบแนวคิด Business model canvas — ขั้นตอนการใช้ Business model canvas — ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการสร้างมูลค่า — เคล็ด (ไม่) ลับในการปกป้องไอเดีย — กรอบแนวคิดสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง
ประเภทแหล่งที่มา Book

2. Design Learning by doing : การคิดเชิงออกแบบเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ /ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

     โลกพัฒนาไปไกล เทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการออกแบบเดิมๆ ต้องถูกทบทวนใหม่ หลักการและวิธีการบางอย่างก็ล้าสมัยเกินกว่าจะใช้ได้ ดังนั้นการคิดเชิงออกแบบซึ่งเป็นการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ จะช่วยทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มีความเหมาะสม สร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งในส่วนของการคิดเชิงออกแบบต้องประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ ชุดทัศนะ ชุดเครื่องมือ และชุดทักษะ

     ชุดทัศนะ ต้องประกอบไปด้วย การเข้าใจผู้ใช้ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า เรียนรู้จากความล้มเหลว ใช้การทดลองต้นแบบ ลงมือทำ เน้นการลงมือทำมากกว่าการคิด แสดงให้เห็น มีความมั่นใจในความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับความไม่ชัดเจน คิดบวก ทำงานวนซ้ำ ยอมรับมุมมองที่ต่างกัน ไตร่ตรองกระบวนการ ทำให้เข้าใจปัญหาชัดเจน 

     1. การปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง การตั้งกรอบโจทย์ การสร้างความคิด การสร้างต้นแบบ และการทดสอบต้นแบบ 

     2. การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ในขั้นตอนนี้ต้องอาศัยทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ การพูดคุย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด 

     3. การตั้งกรอบโจทย์ เป็นการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยจะต้องมีความชัดเจน และเป็นประเด็นที่สำคัญ ในขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เห็นความเข้าใจเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุปความต้องการ และเห็นทิศทางที่ชัดเจนในการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

     4. การสร้างความคิด ต้องอาศัยการระดมสมอง และเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้แนวคิดที่หลากหลายตามมาด้วย เพราะมุมมองที่หลากหลาย จะทำให้เห็นแนวคิดที่แตกต่างกัน สามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาพัฒนาและปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

     5. การสร้างต้นแบบ สามารถนำไอเดียที่ได้มาต่อยอดให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น สามารถนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายได้ก่อนที่จะออกตัวผลิตภัณฑ์จริง ทำให้เห็นข้อดี ข้อด้อย และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอด แก้ไขผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ในอีกทางหนึ่ง โดยทีมผู้พัฒนาสามารถเก็บข้อมูลจากขั้นตอนนี้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ จากผู้ใช้จริง ทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สามารถปรับปรุง พัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น 

การทดสอบต้นแบบ เป็นการพัฒนาโดยเน้นมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง ทำควบคู่ไปกับการสร้างต้นแบบ  เมื่อสร้างต้นแบบแบบก็นำมาสู่ขั้นตอนการทดสอบ เพื่อให้สามารถเข้าใจผู้ใช้ได้มากยิ่งขึ้น ทราบรายละเอียด ปัญหา และข้อจำกัด ความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ่งในการทดสอบนั้นต้องมีสถานที่ที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีอิสระในการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้อิสระในการแสดงความคิด สอบถามเหตุผลความพอใจหรือไม่พอใจ เก็บรวบรวมคำถามและเหตุผลต่างๆ จากผู้ใช้จริง เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม  จะเห็นได้ว่าการคิดเชิงออกแบบถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นมากในการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด สร้างความมั่นคงให้แก่องค์กรสามารถที่จะอยู่รอดในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Authorไปรมา อิศรเสนา ณ อยุธยา
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2561
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (136 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorชูจิต ตรีรัตนพันธ์
ประเภทแหล่งที่มาe-Book

3. คู่มือการออกแบบบริการ

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

Service Design Workbook/ โดย: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 

สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียน นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ส่วนใดบ้าง มาอ่านกัน ในเล่มประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้  

ส่วนที่ 1   Background Knowledge : เป็นการปรับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบบริการ ซึ่งการออกแบบบริการ (Service Design)  ครอบคลุมการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์นวัตกรรม ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ ประสบการณ์ในการออกแบบบบริการ

ส่วนที่ 2   Service Design Process :  ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานออกแบบบริการ ซึ่งประกอบไปด้วยการสำรวจ และเก็บข้อมูล (Exploration) การสร้างแนวคิดงานบริการ (Creation) การนำแนวคิดไปทดสอบ และปฏิบัติจริง (Reflection & Implementation) โดยมีแผ่นแบบเครื่องมือ (Tool Template) ที่สามารถนำไปใช้จริงได้โดยง่ายเป็นส่วนประกอบ และช่วยเพิ่มความเข้าใจในแต่ละเครื่องมือให้มากขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Authorธัญญพร จารุกิตติคุณ
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2557
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (157 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorนันทกานต์ ทองวานิช
 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
ISBN9786167789064
ประเภทแหล่งที่มา Book

4. แนวทางการพัฒนาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย/

Thailand’s Creative Industries Foresight Report Vol.1  จัดทำโดย  :   สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

      กรอบเวลาของแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Future of the Creative Industries) ในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า คือระหว่างปี พ.ศ. 2566-2575 (ค.ศ. 2023-2032)  เล่มนี้เนื้อหาส่งเสริม นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ในส่วนของการกําหนดกรอบประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ รวบรวมปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีหลายประเด็นที่อุตสาหกรรมควรให้ความสนใจพร้อมวิเคราะห์แผนผังโดเมน (Domain Map) ระบุปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนาคตที่ต้องการจะคาดการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนการร่างแผนภาพอนาคต ด้วยการสำรวจสภาพแวดล้อมเชิงลึก เช่น STEEP, PEST, PESTEL การวิเคราะห์พลวัตรความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่ออนาคต  การระบุแนวโน้มสำคัญที่มีพลวัตร และกระทบต่อเป้าหมายที่ต้องการศึกษา  การวิเคราะห์อนาคตภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างออกไป  การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้สถานการณ์ / ฉากทัศน์ต่างๆ เช่น ความเป็นไปได้ หรือนัยยะเชิงปฏิบัต

       พัฒนาการของการจัดทำแผนภาพอนาคตในต่างประเทศ (Case Study of Foresight) เช่น ประเทศอังกฤษ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   ตัวอย่างและรายละเอียดที่น่าสนใจของ Domain สําหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย  เช่น  Metaverse – The Global Virtual World, Artificial Creativity, : Experiences through Gamification เป็นต้น  

       “การมองอนาคต (Foresight)” เป็นการอธิบาย วิเคราะห์ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือเพื่อออกแบบอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น ภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจจึงจําเป็นที่จะต้องศึกษาและติดตามตามแนวโน้ม (Trends) ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากแนวโน้มต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่อาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรม อีกทั้งยังอาจทําลาย (Disrupt) รูปแบบในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบันได้

      จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และผู้สนใจทั่วไป

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

5. เจาะเทรนด์โลก 2023: CO-TOPIA/โดย: ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

เป็น eBook ที่รวบรวมข้อมูล และเสนอแนะความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละอุตสาหกรรม ผ่านการเจาะลึก 4 มิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ เนื้อหาที่นำเสนอได้แก่ 

 • เจนเนอเรชันโฟกัส 
 • แนวความคิดด้านสี 
 • ลักษณะผู้บริโภค 
 • ผู้คน 
 • สังคมและวัฒนธรรม 
 • นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 • นิเวศและสิ่งแวดล้อม 
 • 9 อุตสาหกรรมแนวทางธุรกิจที่ต้องรู้แห่งปี
  สามารถนำมาใช้สำหรับการเรียน นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างดี

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), 2565
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (724 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ISBN9786167789408
ประเภทแหล่งที่มา Book

6. เข้าใจคิด : รวมไอเดียสุดสร้างสรรค์ที่ช่างเข้าใจคิด/โดย: Creative Thailand

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

ออสติน คลีออน  “จริง ๆ แล้ว เคล็ดลับวิธีคิดเพื่อสร้างงานใหม่ ๆ ที่สร้างสรรค์ คือต้องเริ่มจากการหยุดพยายามสร้างงานให้แตกต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงเมื่อใดที่เราหลุดพ้นจากความพยายามที่จะไม่เหมือนใคร เราจะอ้าแขนเปิดรับอิทธิพลและแรงบันดาจใจรอบตัวแทนที่จะวิ่งหนีจากมัน เราจะสังเกตุ เรียนรู้ และ “เข้าใจ” สิ่งที่อยู่รอบตัว” (หน้า 10)

รวมบทความสร้างสรรค์จากนิตยสาร “คิด” Creative Thailand นำมาแยกตามเนื้อหา เข้าใจประวัติศาสตร์ เข้าใจผู้คน เข้าใจภาษา เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจเทคโนโลยี และเข้าใจตัวเอง เพื่อให้อ่านได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ใช้เวลาอ่านไม่นาน อ่านได้เรื่อย ๆ ไม่เบื่อ ชอบที่มีการยกตัวอย่างประกอบ รู้สึกติดตา กระแทกใจ ที่สำคัญอ่านจบแล้วรู้สึกว่ามีความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้น

 • เข้าใจ…ประวัติศาสตร์ 

“ประวัติศาสตร์ทำให้เราเห็นว่าทุกการกระทำของเราส่งผลบางอย่างเสมอแม้ไม่รู้ว่าจะส่งผลอย่างไร แต่เรารู้แน่ว่าในทุก ๆ ห้วงเวลา เราแต่ละคนต่างมีความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับ ประวัติศาสตร์เน้นย้ำและมอบความรู้สึกทางจริยธรรมให้แก่เรา” (ทิโมธี ซไนเดอร์: หน้า 41)

 • เข้าใจ…ผู้คน วิถีชีวิตซึ่งแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและกาลเวลาเสมอ

จริง ๆ เนื้อหาตอนนี้อยากให้ทุกคนอ่านมาก โดยเฉพาะ เบื้องหลังความเฟียซของ Gen Z ความเฟียซและความกล้าที่จะพุ่งชนปัญหาเพื่อแก้ไขและปกป้องอนาคตของพวกเขาเอง

เกรตา ธันเบิร์ก กล่าวไว้บนเวทีการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 24 หรือ COP24 “หนูไม่ได้แคร์ว่าจะกลายเป็นคนดัง แต่หนูสนใจเรื่องสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมบนโลกที่เราอยู่อาศัย … พวกคุณบอกว่ารักและเป็นห่วงเด็ก ๆ แต่ … พวกคุณไม่สนใจแก้วิกฤตเพราะคุณไม่เห็นว่ามันเป็นวิกฤตหรือเปล่า” (หน้า 52)

 • เข้าใจ…การสื่อสารของผู้คนและรูปแบบที่แปรเปลี่ยนและซับซ้อนขึ้นในโลกยุคใหม่ 

“ในแต่ละวันมีมีมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย บางอันเราก็อาจไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรหรือบางอันเราก็ใช้กันจนเคยชิน แต่รู้ไหมว่ากว่ามีมหนึ่งชิ้นจะเดินทางมาเป็นมีมสุดฮาหน้าตากวนประสาทอย่างที่เราเห็นกันนั้น มีมทุกมีมต่างก็มีที่มาและเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจไม่แพ้เบื้องหน้าเลยทีเดียว” (หน้า 78)

 • เข้าใจ…ธรรมชาติ เพราะความอยู่รอดของธรรมชาติ ก็คือความอยู่รอดของเราเอง

ใครจะคิดว่ามีนวัตกรรมเรียบง่ายที่ออกแบบโดยเลียนแบบธรรมชาติ ไปรู้จักธรรมชาติของด้วง วาฬหลังค่อม จอมปลวก ดอกบัว ปีกของนกฮูก การจับปลาอย่างนกกระเต็น ที่มนุษย์นำมาออกแบบเป็นนวัตกรรม ลองไปอ่านกันดูว่ามนุษย์สร้างอะไรเลียนแบบธรรมชาติสร้างได้บ้าง

 • เข้าใจ…เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงแนวคิดเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านั้น 

Single Earth สร้างเศรษฐกิจจากธรรมชาติ ตลาดใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลก “เป้าหมายสูงสุดของเราคือการบุกเบิกระบบการเงินที่มีธรรมชาติเป็นสินทรัพย์ค้ำประกัน เพราะนี่คือวิธีที่ทำให้เราสามารถนำการอนุรักษ์ธรรมชาติมาเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวัน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนขบวนการปกป้องธรรมชาติได้…และเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มันเป็นไปได้จริง ๆ” (หน้า 145)

 • เข้าใจ…ตัวเอง ทั้งการกระทำ การเรียนรู้และการตัดสินใจ เมื่อเข้าใจ เราจะทำสิ่งที่ “สร้างสรรค์” ที่ไม่ได้แปลกใหม่อย่างสิ้นเชิง แต่เป็นของเดิมที่ดียิ่งขึ้น

“ทักษะสำคัญที่ส่งเสริมให้มนุษย์สามารถปรับตัวและเอาชนะข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยให้เราพัฒนาจากการเป็นมนุษย์ยุคหิน สู่ยุคการเกษตรและมาจนถึงโลกแห่งดิจิทัลที่เราสั่งอาหารจานโปรดมาเสิร์ฟถึงบ้านได้ในเวลาไม่กี่นาที คือการที่มนุษย์มี ‘แนวคิดแบบยืดหยุ่น’ หรือ ‘Flexible Thinking’ ที่ช่วยให้เรารับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและรอดพ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น” (หน้า 152)

“ความคิดสร้างสรรค์” ที่หมายถึงความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่เพียงพอ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

เข้าใจคิด รวมไอเดียสุดสร้างสรรค์ที่ช่างเข้าใจคิด / โดย Creative Thailand ; บรรณาธิการเล่ม: พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์ ; เรื่อง: นิตยสาร “คิด” Creative Thailand ; ภาพปก/ภาพประกอบ: รัชดาภรณ์ เหมจินดา.

Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน), 2564
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (188 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added AuthorCreative Thailand
 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ISBN9786167789385
ประเภทแหล่งที่มา Book

7. รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ : SET Your Startup Business Guide 

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

ชื่อเรื่อง: SET Your Startup Business Guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ

ISBN: 9786164150218

ผู้แต่ง: ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี

กองบรรณาธิการ: นุชนาถ คุณความดี

จัดทำโดย: ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2561 

จำนวนหน้า 90 หน้า

รวบรวมเนื้อหาพื้นฐานธุรกิจสตาร์ทอัพ เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย มีตัวอย่างประกอบทั้งในและต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่แนวคิดการทำธุรกิจแบบใหม่ กระบวนการสร้างและการระดมทุน ธุรกิจสตาร์ทอัพมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน

 1. Startup Overview and Idea Discovery : ลักษณะของการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพและการค้นหาไอเดีย

“Grab Taxi หรือ Grab สตาร์ทอัพสัญชาติเอเชีย (เริ่มต้นประเทศแรกที่มาเลเซีย) เกิดขึ้นจากการเห็นปัญหาของการเรียกแท๊กซี่ จึงสร้างแอพพลิเคชันขึ้นมาให้ลูกค้าเรียกแท๊กซี่ผ่านแอพฯ โดยก่อตั้งเมื่อปี 2012 ปัจจุบันมีคนใช้บริการกว่า 10 ล้านคน ครอบคลุม 6 ประเทศ และเพียงแค่ 4 ปี ก็มีมูลค่าธุรกิจสูงถึงแสนล้านบาท” (หน้า 10)

 1. Transform Ideas to Product : การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด

“ต้องสามารถเรียบเรียงเพื่อบอกหรืออธิบายให้ใคร ๆ เข้าใจได้ง่ายว่าสินค้าหรือบริการของเราคืออะไร และมีฟีเจอร์ (Feature) หลักอะไรบ้าง มีความแตกต่างและสามารถส่งมอบคุณค่าอะไรให้ลูกค้า รวมถึงตอบให้ได้ว่าลูกค้าของเราน่าจะเป็นใครโดยการกำหนดลูกค้าสมมติ (Persona)” (หน้า 31)

 1. Scaling up the Startup Business : การสร้างโมเดลธุรกิจและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ

“ค้นหาข้อมูล ความสนใจ ความต้องการของลูกค้า โดยการพบปะพูดคุยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากที่สุด เพราะนอกจากจะได้เข้าใจลูกค้าแล้ว เราอาจจะได้มุมมองหรือข้อมูลใหม่ ๆ มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากที่สุด จนอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Product Market Fit หรือที่เรียกว่าสินค้าติดตลาดนั่นเอง” (หน้า 44)

 1. Becoming an Established Startup : การเร่งขยายธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนและวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน

และท่ายเล่มมี 50 คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพเรียงตามลำดับอักษร A-Z “Angel Investor = นักลงทุนอิสระที่ใช้เงินส่วนตัวของตัวเองมาร่วมลงทุนกับบริษัท Startup โดยมากมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่มีความสนใจหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ร่วมลงทุน”(หน้า 84)

น่าสนใจที่สุดคือท้ายบทของทุกบทจะมีสรุปความรู้ บางบทมี checklist ให้ผู้อ่านประเมินตนเองถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ

“สตาร์ทอัพควรรู้ !! ในการรับเงินทุนนั้น สิ่งที่ได้รับนอกจากเราจะได้เงินทุนรวมถึงประโยชน์จากการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางธุรกิจ และเครือข่าย (Connection) ช่องทางที่ต่อยอดทางธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันอาจจะต้องแลกกับ ความเป็นเจ้าของที่ต้องสูญเสียไป (หุ้น) รวมถึงอำนาจในการบริหารธุรกิจ และการเพิ่มกระบวนการในการจัดทำรายงานต่าง ๆ รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะมาพร้อมความคาดหวังและอาจจะกดดันต่อเงินทุนที่ให้ไป เพื่อต้องการไปถึงเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) เพื่อที่จะได้สร้างผลตอบแทนคืนต่อผู้ที่ให้เงินทุน”(หน้า 82)

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Authorณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (90 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ISBN9786164150218
ประเภทแหล่งที่มา Book

8. SET Your Startup Business Guide (เล่ม 2) เริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพด้วย Design Thinking และ Lean Canvas / ห้องเรียนผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

ผู้ประกอบการรูปแบบใหม่อย่างสตาร์ทอัพ กำลังเป็นที่พูดถึงและอยู่ในกระแสของโลกยุคดิจิทัลที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นหัวใจ หลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาตอบโจทย์ Pain Point ของผู้คน หรือสร้างความสะดวกสบายให้กับบรรดาผู้ใช้บริการนั้น (User) ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเราให้เข้ามาใช้บริการบ่อย ๆ จนเคยชิน จึงทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ในขณะที่ธุรกิจในรูปแบบเก่า ๆ ที่ไม่ได้ปรับตัวจากการเข้ามา Disrupt ของเทคโนโลยีก็อาจจะค่อย ๆ ล้มหายตายจากไป และอาจทำให้อาชีพหรือการจ้างงานที่สามารถใช้เทคโนโลยีมาแทนที่ได้หายไปด้วย

ธุรกิจสตาร์ทอัพ คือธุรกิจที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ …

 • เกิดจากไอเดียเพื่อแก้ปัญหา
 • เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ยังไม่มีคนทำมาก่อน 
 • สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว (Growth)
 • ออกแบบให้มีการทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable)
 • ขยายกิจการได้ง่าย (Scalable)
 • มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก

แนวคิดที่สตาร์ทอัพนำมาใช้ในช่วงเริ่มต้นนี้จะเน้นในเรื่องของการค้นหาและพัฒนาลูกค้า (Customer Development) ซึ่งเครื่องมือหรือกระบวนการหลักๆ ที่นิยมใช้ในช่วงนี้ จะมีอยู่ 2 เครื่องมือ คือ

Design Thinking เป็นกระบวนการคิดที่จะเน้นการทำความเข้าใจปัญหาต่าง ๆ โดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และนำเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สายงาน มาร่วมกันสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไข และนำแนวทางต่าง ๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้

Lean Canvas  คือเครื่องมือในการเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อ เหมาะสำหรับธุรกิจเริ่มต้นใหม่อย่างสตาร์ทอัพ เพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ โดยเน้นโฟกัสไปที่ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นอาจไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัว รวมถึงอาจมีปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย แต่การรู้จักแนวคิดหรือวิธีการทีสตาร์ทอัพใช้พัฒนาธุรกิจ และนำไปเลือกใช้ให้เหมาะสมก็คงจะดีกว่าการทีเราลองผิด ลองถูก ทำไปเองอย่างไม่รู้ทิศทาง เล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียน นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Authorณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (74 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ISBN9786164150515
ประเภทแหล่งที่มา Book

9. การประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ : SET Your Startup Business Guide (เล่ม 3) / ห้องเรียนผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

“อยากรู้มูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเอง ต้องประเมินอย่างไร”

“จะใช้กลยุทธ์ด้านการเงินการระดมทุนอย่างไรเพื่อให้ได้มูลค่าธุรกิจที่เหมาะสม”

เรียบเรียงวิธีคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนไว้อย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพประกอบ ซึ่งสรุปเนื้อหาสำคัญไว้ 3 ส่วนดังนี้  

 1. เหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจและแบบจำลองทางการเงิน
 2. วิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจสตาร์ทอัพ
 3. เทคนิคการเจรจามูลค่าธุรกิจ

แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง มูลค่าธุรกิจปัจจุบัน กลยุทธ์ทางธุรกิจรวมถึงกลยุทธ์การระดมทุน ซึ่งในการวางกลยุทธ์การระดมทุนนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การระดมทุน จำนวนเงินที่ต้องการ และสัดส่วนการถือหุ้นที่จะนำมาแลกกับเงินลงทุน ในการระดมทุนในรอบหนึ่งแล้ว ยังต้องคำนึงถึงแผนธุรกิจและการระดมทุนในภาพรวมที่ครอบคลุมถึงแผนการระดมทุนในอนาคตด้วย

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญของการประเมินมูลค่าธุรกิจระยะเริ่มต้นได้ครบ ทุกมุมมองเรื่อง นวัตกรรมและผู้ประกอบการ ใน 8 บทดังนี้

บทที่ 1  เหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการควรเข้าใจการประเมินมูลค่าธุรกิจ                                         

บทที่ 2 เป้าหมายของแบบจำลองทางการเงิน 

บทที่ 3 การประมาณการรายได้ (Revenue Projection)

บทที่ 4 การประมาณการรายจ่ายและภาพรวม การประมาณการงบการเงิน  (Pro Forma Financial Statements)

บทที่ 5 วิธีการเปรียบเทียบตลาด (Comparable Method)

บทที่ 6 วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

บทที่ 7 วิธีVC (VC Method)

บทที่ 8 เทคนิคการเจรจามูลค่าธุรกิจ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Authorธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2565
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (94 หน้า) : ภาพประกอบสี
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ
ISBN9786164150676
ประเภทแหล่งที่มา Book

10. ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

ชื่อหนังสือ :  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ชื่อหนังสือ :   Introduction to Intellectual Property

 เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับความหมายของทรัพย์สินทางปัญญา  ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา  ขั้นตอนการขอจดสิทธิบัตร  ความหมายของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของแต่ประเภท ซึ่งประกอบด้วยลิขสิทธิ์  แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า  และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการขอจดทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของแต่ประเภทอย่างละเอียด

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

Publishedกรุงเทพฯ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, [2550]
Detail1 เล่มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (55 หน้า) : ภาพประกอบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่
Subject
Added Authorกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทแหล่งที่มา Book

11. นวัตกรรม… กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

เกมการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นวัตกรรมคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน 3 ทศวรรษนี้ นับได้ว่านวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ รูปแบบของนวัตกรรมที่แตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่งขัน มีทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งการที่ธุรกิจจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้มีแหล่งที่มาของนวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นภายในกิจการและนวัตกรรมที่มาจากการเชื่อมโยงต่อภายนอกองค์การ กลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมจะทำให้องค์การธุรกิจสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมมีหลายประการ ได้แก่ นวัตกรรมต้องถูกผลักดันมาจากผู้บริหารระดับสูง การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมสามารถน าการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์กรและก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

12. Handbook of technology and innovation management

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

Represents the latest thinking in the field of technology and innovation management, with an up-to-date overview of the key developments in the field. The editor provides with a critical, introductory essay that establishes the theoretical framework for studying technology and innovation management

Title:

Handbook of technology and innovation management / edited by Scott Shane

Author:

Shane, Scott

Publisher:

Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, [2008]

ISBN:

9781405127912, 1405127910

Summary:

Represents the latest thinking in the field of technology and innovation management, with an up-to-date overview of the key developments in the field. The editor provides with a critical, introductory essay that establishes the theoretical framework for studying technology and innovation management

URL:Ebook

https://maryannfeldman.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/1774/2011/11/Contribution-of-Public-Entities_2008.pdf

GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

Visits: 3826

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.