หนังสือประกอบการเรียน GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

มีเนื้อหาอะไรบ้าง คลิกอ่านก่อนได้เลย

        นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างไร จากคำว่า นวัตกรรม (Innovation) แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา  ส่วนผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือนักประดิษฐ์ แต่ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอีกด้วย นวัตกรรมนั้นแทรกซึมอยู่ในทุกๆกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ และเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่

        ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ  เพื่อจะได้รู้ว่า นวัตกรรมและผู้ประกอบการเกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างไร

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบ การแนะนำสินค้าใหม่ และการดำเนินธุรกิจใหม่ที่เป็นผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับการนำแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินค้าใหม่หรือกระบวนการผลิตแบบใหม่มาใช้ในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สำเร็จ หรือการช่วยให้ธุรกิจที่มีอยู่สามารถเติบโตและขยายตัวได้ ด้วยการใช้ความรู้ทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และห่วงโซ่อุปทาน ที่เป็นความรู้พื้นฐานในการบริหารงานให้สำเร็จ

ผู้ประกอบการคนต่อไป ต้องเป็นคุณ ENTREPRENEUR REVOLUTION

จงลืมทุกอย่างที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับงานและธุรกิจ เตรียมก้าวเข้าสู่ยุคแห่งผู้ประกอบการเราได้เดินทางมาสู่ยุคใหม่ เราทิ้งการปฏิวัติอุตสาหกรรมเอาไว้เบื้องหลังและกำลังเดินทางเข้าสู่ ยุคการปฏิวัติผู้ประกอบการ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน

 • ส่วนที่ 1 ปลดปล่อยพันธนาการจากเศรษฐกิจในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 • ส่วนที่ 2 ค้นหาที่ทางของคุณในโลกแห่งการปฏิวัติผู้ประกอบการ
 • ส่วนที่ 3 การใช้ชีวิตตามแบบการปฏิวัติผู้ประกอบการ
 • กรณีศึกษาต่างๆ ของ การปฏิวัติผู้ประกอบการ

 

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 พ429ผ 2564
Authorพรีสลีย์, แดเนียล
Titleผู้ประกอบการคนต่อไป ‘ต้องเป็นคุณ’ = Entrepreneur revolution / Daniel Priestley, เขียน ; อรุณวดี ลีวะนันทเวช, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์, 2564, [2021]
Detail272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentส่วนที่ 1 ปลดปล่อยพันธนาการจากเศรษฐกิจในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม — ส่วนที่ 2 ค้นหาที่ทางของคุณในโลกแห่งการปฏิวัติผู้ประกอบการ — ส่วนที่ 3การใช้ชีวิตตามแบบการปฏิวัติผู้ประกอบการ
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorอรุณวดี ลีวะนันทเวช, ผู้แปล
Added AuthorPriestley, Daniel. Entrepreneur revolution

Innovation and entrepreneurship

      เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาธุรกิจและการจัดการรวมถึงวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ ได้สังเคราะห์เนื้อหา ทฤษฎีและการวิจัยเพื่อนำไปใช้ในบริบทที่กว้างและร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงบริการขององค์กรและสาธารณะ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจเกิดใหม่ ตลอดจนความยั่งยืน การพัฒนาและการสร้างสรรค์ ดึงคุณค่าจากนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อช่วยจัดระเบียบเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 น3ก 2555
Authorนพดล เหลืองภิรมย์
Titleการจัดการนวัตกรรม / นพดล เหลืองภิรมย์
Publishedกรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2555
Detail263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

All In Startup : Launching a New Idea When Everything Is on the Line by Diana Kander

  ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจใหม่ทำได้โดยใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์” ใหม่ของนวัตกรรม All In Startup แสดงให้เห็นว่าเหตุใดหลักการที่ขัดกับสัญชาตญาณสี่ประการ จึงแยกผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จออกจากผู้ที่อยากทำงานที่เด้งจากแนวคิดหนึ่งไปอีกแนวคิดหนึ่ง ไม่สามารถสร้างรายได้จริงได้

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHB615 K355 2014
AuthorKander, Diana
TitleAll in startup : launching a new idea when everything is on the line / Diana Kander
PublishedHoboken, New Jersey : Wiley, [2014]
Detailxviii, 284 pages ; 24 cm
Subject
Subject

Beautiful Thing : An Introduction to Design

เนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีการออกแบบและการปฏิบัติ แนวทางการออกแบบทางประวัติศาสตร์ เชิงบริบท ปรัชญา เทคนิค ภาพ และการปฏิบัติ มักถูกนำเสนอแยกกัน แต่วิธีการแต่ละวิธีมีผลกระทบต่อผู้อื่น และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจอย่างรอบด้านของการออกแบบ beautiful thing นำเสนอการสังเคราะห์แนวทางเหล่านี้อย่างชัดเจน โดยอธิบายแนวคิดพื้นฐานทั้งหมด และช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบ วิวัฒนาการของการออกแบบ องค์ประกอบ สี การวาด การสื่อสาร และการแสดงออก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberTS171 C63 2009
AuthorClay, Robert
TitleBeautiful thing : an introduction to design / Robert Clay
EditionEnglish ed
PublishedOxford ; New York : Berg, 2009
Detail214 p., [16] p. of plates : ill. (some col.), maps, plans; 25 cm
Bibliography noteIncludes bibliographical references (p. [203]-209) and index
Table of contentOn taste — Design evolution — Composition — Colour — Drawing, communication and expression
Abstract“Beautiful Thing presents a broad introduction to design theory and practice.” “Historical, contextual, philosophical, technical, visual, and practical approaches to Design are often presented separately. But each approach impacts on others and together they are critical to a rounded understanding of Design. Beautiful Thing presents a clear synthesis of these approaches, explaining all the basic concepts and allowing the reader to connect the different elements of Design.” “Both lively and accessible, the book takes the reader step by step through the key topics of taste, design evolution, composition, colour, drawing, communication and expression. Superbly illustrated, the book includes a range of detailed design case studies. In addition, theory boxes summarize necessary but complex ideas.” “The book will be invaluable as a broad introduction for students of all branches of Design.”–BOOK JACKET
Subject

รู้จริงทำจริง โดย วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา

สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ พร้อมคู่มือผู้สอนและสื่อการสอนชุด รู้จริง ทำจริง ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5351 ว6ธ 2550
Authorวินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
Titleธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ / วินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550
Detail186 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม
Subject
Subject
Subject

การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เป็นกระบวนการเพิ่มความสำเร็จให้กับตัวสินค้าหรือบริการ และเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์แนวคิดของสินค้าหรือบริการใหม่ เพื่อนำเสนอสู่ตลาดที่มีอยู่เดิมเป็นการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ เพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กรสมัยใหม่

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5415.153 ช4ก 2558
Authorชลธิศ ดาราวงษ์
Titleการจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ / ชลธิศ ดาราวงษ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2558
Detail330 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม
Table of contentความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ — การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ — การออกแบบผลิตภัณฑ์ — การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์ –การจัดการด้านตราสินค้า — การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
Subject
Subject

SET your startup business guide

SET your startup business guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ มีขั้นตอนสำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน

 1. Startup Overview and Idea Discovery : ลักษณะของการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ และการค้นหาไอเดีย
 2. Transform Ideas to Product : การแปลงไอเดียเป็นสินค้าหรือบริการเพื่อออกสู่ตลาด
 3. Scaling up the Startup Business : การสร้างโมเดลธุรกิจและการวิเคราะห์เพื่อขยายธุรกิจ

Becoming an Established Startup : การเร่งขยายธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนและวิธีการนำเสนอแผนธุรกิจต่อนักลงทุน

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 ณ4ซ 2560
Authorณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
TitleSET your startup business guide : รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ / ผู้แต่ง ณฤทธิ์ วรพงษ์ดี
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2560
Detail90 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

Emotional Design : Why We Love or Hate Everyday Things

อารมณ์ไม่สามารถแยกออกจากวิธีที่มนุษย์คิด เลือก และกระทำได้ ในการออกแบบทางอารมณ์ ดอน นอร์แมน นักวิทยาศาสตร์ด้านความรู้ความเข้าใจได้แสดงให้เห็นว่า หลักการของจิตวิทยามนุษย์ ประยุกต์ใช้กับการประดิษฐ์และการออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างไร โดยแสดงให้เห็นว่าการออกแบบที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องไม่เพียงแต่รวมเอาสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น แต่ยังต้องจัดการกับความคิดของเราด้วย การสร้างเครื่องมือทางอารมณ์ที่เข้ากับอารมณ์ของเราได้ดี ตั้งแต่รถไฟเหาะไปจนถึงหุ่นยนต์ รถสปอร์ต สมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบหรือผู้บริโภค ผู้ใช้หรือนักประดิษฐ์ หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ชัดเจนในการให้ข้อมูลเชิงลึก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberBF531 N67 2004
AuthorNorman, Donald A
TitleEmotional design : why we love (or hate) everyday things / Donald A. Norman
PublishedNew York : BasicBooks ; Oxford : Oxford Publicity Partnership [distributor], 2005
Detail257 p. : ill. ; 21 cm
Bibliography noteIncludes bibliographical references and index
Table of contentThe meaning of things. Attractive things work better — The multiple faces of emotion and design — Design in practice. Three levels of design : visceral, behavioral and reflective — Fun and games — People, places and things — Emotional machines — The future of robots — Epilogue: we are all designers
Subject
Subject

นวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง

ปัจจุบัน นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร และไม่ว่าการเปลี่ยนนั้น จะเกิดจากการปฏิวัติ การเปลี่ยนอย่างถอนรากถอนโคน หรือการพัฒนาต่อยอดก็ตาม นวัตกรรมถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ธุรกิจใหม่ การจ้างงานใหม่ หรือการลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberT173.8 น56 2556
Titleนวัตกรรม นำพาประเทศสู่ความมั่งคั่ง / ทีมงานบรรณาธิการและคณะผู้จัดทำ เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ, สุนทรี ปานนิลวงศ์, ศิริกัญญา ตันสกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันอนาคตไทยศึกษา, 2556
Detail127 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Subject
Subject
Added Authorศิริกัญญา ตันสกุล
Added Authorเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
Added Authorสุนทรี ปานนิลวงศ์

คิดสร้างค่า

โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี 2555 เพื่อถ่ายทอดความรู้ และวิธีการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ โดยนำองค์ความรู้ในการนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการตลาดสมัยใหม่ และขยายเครือข่ายผู้ประการรุ่นใหม่ มี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ของเล่น อาหารเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึก

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberTS171 ค6 2555
Titleคิดสร้างค่า : โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี2555 / สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555
Detail99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
ความสำเร็จทางธุรกิจ(+)
TagData
CallnumberTS171 ค6 2555
Titleคิดสร้างค่า : โครงการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปี2555 / สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2555
Detail99 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

นวัตกรรมเพื่อสังคม

นวัตกรรมเพื่อสังคม Social Innovation หนังสือของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวอย่างของบุคคล และกิจการที่แสวงหาผลตอบแทน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้วยภูมิปัญญาของการบริหารธุรกิจ ตามแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณาจารย์จากทุกภาควิชาของคณะฯ ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์จากภาคธุรกิจที่มีโอกาสร่วมวิจัย อบรมบรรยาย และบริการวิชาการ กิจการเพื่อสังคม เป็นธุรกิจที่ทำการค้าเพื่อมีจุดมุ่งหมายทางสังคม โดยเป้าหมายในการทำประโยชน์ต่อสังคมกับเป้าหมายในการทำกำไรจะมีความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberLG395.C45 ช8น 2558
Authorมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะบริหารธุรกิจ
Titleนวัตกรรมเพื่อสังคม = Social innovation / คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publishedเชียงใหม่ : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
Detail189 หน้า : ภาพประกอบสี ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเล่ม  ประกอบด้วยความรู้ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม ความมลับทางการค้า และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberKPT1155 ก4ค 2560
Authorกรมทรัพย์สินทางปัญญา
Titleความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2560
Detail80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ การมีทรัพย์สินทางปัญญา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เปิดขุมทรัพย์ สานต่อความฝัน คุณค่า และสร้างจิตสำนึก เนื้อหาเป็นลักษณะการ์ตูนสนทนากัน ทำให้น่าอ่าน น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่ายขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
Callnumber K1401 ร7 2549
Titleรู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2549
Detail63 หน้า : ภาพประกอบ
Noteชื่อเรื่องจากปกนอก
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ

หนังสือที่ช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation ออกแบบโดยผู้เขียน จากประสบการณ์การทำ Presentation มานานกว่า 15 ปี ทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี Training ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับการตอบรับดีมาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Business Model Canvas

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5718.22 ส63พ 2563
Authorสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม
TitlePresentation canvas เปลี่ยนการขายเป็นการเล่าเรื่องให้โดนใจ / สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม เขียน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563
Detail208 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentIntroduction ส่วนที่ 1 The Keys: 4 หัวใจสำคัญก่อนทำพรีเซ็นเทชั่น — ส่วนที่ 2 Storyline: เรื่องราวในการนำเสนอ — ส่วนที่ 3 The Supporters: ข้อมูลสนับสนุน “The New Challenge” จุดเริ่มต้นของความท้าทายใหม่
Abstractหนังสือที่ช่วยไกด์วิธีการทำ Presentation เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามและปิดการขายได้สำเร็จ ด้วยการทำ “Presentation Canvas” เครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดในการทำ Presentation ออกแบบโดยผู้เขียน จากประสบการณ์การทำ Presentation มานานกว่า 15 ปี ทดลองใช้มานานกว่า 4 ปี Training ให้กับองค์กรต่าง ๆ มากมาย และได้รับการตอบรับดีมาก โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “Business Model Canvas”
Subject
Subject
Subject

การเป็นผู้ประกอบการ

คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเล่มนี้ มีเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว สามารถนำไปพัฒนาสถานประกอบการของตนได้ ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ เมื่อศึกษาจบบทหนึ่งๆแล้ว ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ทำให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD62.5 ส4ก 2555
Authorสมคิด บางโม
Titleการเป็นผู้ประกอบการ = Entrepreneurship / เรียบเรียงโดย สมคิด บางโม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : เอส เค บุ๊คส์, 2555
Detail192 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Noteชื่อเรื่องเดิม : การประกอบธุรกิจ
Abstractหนังสือสำหรับคนที่อยากเป็นผู้ประกอบการ อยากทำธุรกิจของ ตัวเอง แต่ไม่กล้าตัดสินใจเริ่มต้น เพราะไม่แน่ใจว่าจะประสบความ สำเร็จหรือไม่หลายคนไม่แน่ใจเพราะไม่มีความรู้ ไม่มีทุนเพียงพอ และไม่มีประสบการณ์ช่วยเตรียมพร้อมเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
Subject
Subject
Subject
Subject

คิดเชิงออกแบบ

คู่มือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเล่มนี้ มีเนื้อหา 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว สามารถนำไปพัฒนาสถานประกอบการของตนได้ ส่วนที่สอง เป็นกิจกรรมทบทวนความรู้ เมื่อศึกษาจบบทหนึ่งๆแล้ว ทำกิจกรรมทบทวนความรู้ ทำให้การเรียนมีคุณภาพยิ่งขึ้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD58.8 บ4ค 2554
Authorบราวน์, ทิม
Titleคิดเชิงออกแบบ = เทรนด์ใหม่ของธุรกิจยุคนวัตกรรมไม่รู้จบ / ทิม บราวน์ เขียน, นุจรี นาคเจริญวารี แปล
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2554
Detail251 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentอะไรคือการคิดเชิงออกแบบ — มองเข้าไปให้ลึกการคิดเชิงออกแบบเป็นมากกว่าสไตล์ –เปลี่ยนความจำเป็นให้เป็นความต้องการหรือให้ความสำคัญกับคนก่อน –ระบบในใจ หรือคนเหล่านี้ไม่มีระบบ –การสร้างเพื่อคิดหรือพลังแห่งการสร้างต้นแบบ –กลับสู่พื้นผิวหรือการออกแบบประสบการณ์ — การบอกต่อหรือความสำคัญของการเล่าเรื่อง — จากตรงนี้จะไปที่ไหน –เมื่อการคิดเชิงออกแบบพบกับบริษัทหรือการสอนให้ตกปลา –ข้อตกลงใหม่ทางสังคมหรือเราทุกคนอยู่ในนี้ด้วยกัน –ขบวนการการออกแบบหรือการแก้ปัญหาที่สร้างแรงบันดาลใจกับศักยภาพทั่วโลก — การออกแบบวันพรุ่งนี้ เสียตั้งแต่วันนี้ — กรณีศึกษาโครงการ IDEO –ประวัติผู้เขียน — ประวัติผู้แปล
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBrown, Tim, 1954- Change by design
Added Authorนุจรี นาคเจริญวารี

เคล็ดลับนวัตกรรม

เผยกระบวนการสร้างนวัตกรรมของบริษัทผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก…ถ่ายทอดประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นนำต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ทำให้ IDEO มีชื่อเสียง และสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป และเขายังระดมความคิดจากทีมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการสร้างสิ่งที่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น  ตัวอย่างเช่น เม้าท์ของบริษัทแอปเปิ้ล รถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค7ค 2550
Authorเคลลีย์, ทอม
Titleเคล็ดลับนวัตกรรม = The Art of innovation / ทอม เคลลีย์ และ โจนาธาน ลิตต์แมน ; นพดล จำปา และ ชีพธรรม คำวิเศษณ์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มัลเลนเนียม มายด์ ; ขวัญข้าว ‘๔๙, 2550
Detail283 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Subject
Subject
Subject
Added Authorชีพธรรม คำวิเศษณ์
Added Authorนพดล จำปา
Added Authorลิตต์แมน, โจนาธาร

การจัดการนวัตกรรม

เน้นความสำคัญของนวัตกรรมและแนวคิดในการจัดการนวัตกรรม– การพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี — แนวคิดใหม่ในการจัดการนวัตกรรม — การจัดการนวัตกรรมสำหรับ SME  แบ่งเป็น 8 บทดังนี้

  1 ประเภทของนวัตกรรม
  2 The S-curve
  3 การค้นหาความคิดใหม่
  4 การรับรู้ถึงโอกาส
  5 การนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาด
  6 ความคิดสร้างสรรค์และทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์
  7 การยกระดับความคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้น
  8 สิ่งที่ผู้นำต้องทำ
ภาคผนวก ก : มูลค่าของเงินตามเวลา
ภาคผนวก ข : เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำไปปฏิบัติ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค8ก 2550
Authorแคทซ์, ราล์ฟ
Titleการบริหารจัดการนวัตกรรม = Managing creativity and innovation/ Ralph Katz ; ณัฐยา สินตระการผล แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2550
Detail247 หน้า ; 24 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorKatz, Ralph
Added Authorณัฐยา สินตระการผล

การจัดการนวัตกรรม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ

เล่มนี้กล่าวถึงนวัตกรรมกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง — นวัตกรรมประเทศไทย มุมมองเมืองไทย มุมมององค์การไทย — นวัตกรรมกับศาสตร์การจัดการ : กรณีศึกษาเครือซีเมนต์ไทย (SCG)  แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

1) นวัตกรรมกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
– นวัตกรรม : การสร้างความอยู่รอดขององค์การอย่างยั่งยืน
– นวัตกรรม : แนวทางสู่กระบวนการแก้ปัญหา
– การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในองค์การภาครัฐ
– กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ

2) นวัตกรรมประเทศไทย (มุมมองเมืองไทย มุมมององค์การไทย)
– นวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย : ก้าวต่อไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
– ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของไทย
– 5 สุดยอดองค์การแห่งนวัตกรรมของไทย : ความแตกต่างภายใต้ความคล้ายคลึงในการบริหาร

3) นวัตกรรมกับศาสตร์การจัดการ : กรณีศึกษาเครือซีเมนต์ไทย (SCG)
– การสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์การ : บทพิสูจน์แรงขับเคลื่อนจากการจัดการความรู้ของเครือซีเมนต์ไทย
– Aligning Hunman Resource and Innovation Strategies for the Sustainable Competitive Advantage of the Siam Cement Group

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 พ4ก 2555
Authorพยัต วุฒิรงค์
Titleการจัดการนวัตกรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ = Innovation management concept & best practice / พยัต วุฒิรงค์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
Detail223 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

101 Design methods : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร

หรือคู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร เป็นหนังสือเล่มแรกของโลกที่จะพาคุณเดินก้าวข้ามผ่านหุบเหวความล้มเหลวของการสร้างนวัตกรรม ด้วยการนำเสนอ กรอบวิธีคิด (Mindset) และวิธีการ (Methods) ที่เป็นเหตุเป็นผล ภายใต้แนวทางที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน วางแผนได้ ตัดสินใจได้ ทำได้ และทำซ้ำได้จริง โดยรวบรวมจากการปฏิบัติจริงของหลากหลายธุรกิจทั่วโลก และจากการให้คำปรึกษากับองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน กลั่นจากกึ๋นและประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมระดับโลก เหมาะสำหรับผู้นำ นักวางกลยุทธ์ ผู้จัดการ นักออกแบบ นักวิจัย และผู้ที่มีไฟจะขับเคลื่อนให้นวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริง

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ค7ห 2558
AuthorKumar, Vijay
Title101 Design methods : a structured approach for driving innovation in your organization : คู่มือสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงในองค์กร / Vijay Kumar ; จุติพงศ์ ภูสุมาส [แปล]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : ไอดีซีพรีเมียร์, 2558
Detail324 หน้า : ภาพประกอบสี ; 23 ซม
Subject
Subject

หลักการตลาด

เป็นตำราการตลาดที่ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะมีความทันสมัย ให้ความรู้แก่ผู้อ่านว่าการทำงานด้านการตลาดที่ทันสมัยจะต้องพิจารณาอะไร จะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ที่เราเรียกกันว่าเป็น Disruption คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เราต้องยกเลิกการกระทำหลายๆ อย่าง ที่ตกยุค ไม่ทันสมัย

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
Callnumber HF5415 น3ห 2562
Authorนพพร บัวอินทร์
Titleหลักการตลาด = Principles of marketing / นพพร บัวอินทร์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedระยอง : สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562
Detail238 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ รวมถึงวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลิตภัณฑ์ และการตลาดในคณะอื่นๆ ด้วย หนังสือเล่มนี้ ยังสามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเบื้องต้นทางด้านวิชาการในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHF5415.153 ธ6ผ 2552
Authorธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา
Titleผลิตภัณฑ์ใหม่ : การตลาดและการพัฒนา = New product : marketing and development / ธีรกิติ รวรัตน์ ณ อยุธยา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Detail164 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Subject
Subject

Essentials of creating innovative company 2 = วิถีสู่แก่นแท้องค์กรแห่งนวัตกรรม.

ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมศึกษา — เรียนรู้เทรนด์ นวัตกรรม – เคล็ดลับนวัตกรรมนำเสนอมุมใหม่ๆ ของนวัตกรรม สิ่งที่เป็นแนวโน้ม หลักคิดและทฤษฎีรองรับ แนวทางการปฏิบัติ ตัวอย่าง และช่องทางแสวงหานวัตกรรมทางธุรกิจ  ดังนี้ – Innovation Studies : นวัตกรรมศึกษา – Innovation in Trends : เรียนรู้ดูเทรนด์นวัตกรรม – Innovation Tips : เคล็ดลับนวัตกรรม

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD45 ป4อ 2552
Authorปรีดา ยังสุขสถาพร
TitleEssentials of creating innovative company 2 = วิถีสู่แก่นแท้องค์กรแห่งนวัตกรรม. เล่ม 2 / ปรีดา ยังสุขสถาพร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ ฝ่ายวิจัย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2552
Detail182 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject

กลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

มีเนื้อหาของนวัตกรรมทฤษฎีเชิงวิเคราะห์หลัก ๆ เป็นเรื่องหลักการจัดการนวัตกรรม — กลยุทธ์กระบวนการจัดการนวัตกรรม — ขอบเขตการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ — การสร้างรูปแบบกลุ่มกลยุทธ์และกำหนดกลยุทธ์ โดยแบ่งเป็น 7 บท ได้แก่ 

 1. บทนำ หลักการจัดการนวัตกรรม
 2. กลยุทธ์กระบวนการจัดการนวัตกรรม
 3. ขอบเขตการวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ
 4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
 6. การสร้างรูปแบบกลุ่มกลยุทธ์และรูปแบบกลยุทธ์
 7. รูปแบบธุรกิจและการประเมินผลความสำเร็จ

คลิก + เพื่อเปิดข้อความ คลิก - เพื่อซ่อนข้อความ

TagData
CallnumberHD30.28 ภ6ก 2548
Authorภาณุ ลิมมานนท์
Titleกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ / ภาณุ ลิมมานนท์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : ภาริณาส, 2548
Detail332 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

นวัตกรรม… กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบคู่แข่งขัน

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  คลิกเลย

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

เกมการแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น นวัตกรรมคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน 3 ทศวรรษนี้ นับได้ว่านวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสำหรับธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ รูปแบบของนวัตกรรมที่แตกต่างโดดเด่นจากคู่แข่งขัน มีทั้งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ และนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งการที่ธุรกิจจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้มีแหล่งที่มาของนวัตกรรมที่มาจากการคิดค้นภายในกิจการและนวัตกรรมที่มาจากการเชื่อมโยงต่อภายนอกองค์การ กลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมจะทำให้องค์การธุรกิจสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมมีหลายประการ ได้แก่ นวัตกรรมต้องถูกผลักดันมาจากผู้บริหารระดับสูง การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม การสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมสามารถน าการเปลี่ยนแปลงและสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่องค์กรและก้าวสู่ความเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Handbook of technology and innovation management

เ่ล่มนี้ต้องการอ่านฉบับเต็ม คลิกอ่านได้เลย

Represents the latest thinking in the field of technology and innovation management, with an up-to-date overview of the key developments in the field. The editor provides with a critical, introductory essay that establishes the theoretical framework for studying technology and innovation management

Title:

Handbook of technology and innovation management / edited by Scott Shane

Author:

Shane, Scott

Publisher:

Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, [2008]

ISBN:

9781405127912, 1405127910

Summary:

Represents the latest thinking in the field of technology and innovation management, with an up-to-date overview of the key developments in the field. The editor provides with a critical, introductory essay that establishes the theoretical framework for studying technology and innovation management

URL:Ebook

https://maryannfeldman.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/1774/2011/11/Contribution-of-Public-Entities_2008.pdf

GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์