หนังสือประกอบการเรียน GEN64-131 ความเป็นไทยและพลเมืองโลก

ความเป็นไทยและพลเมืองโลก (Thai Civilization and Global Citizen)

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้ศึกษาแนวคิดและกระบวนการพัฒนาวิถีความเป็นไทยทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบันที่ก่อให้เกิดความศิวิไลซ์ของความเป็นไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของสังคม รวมทั้งการศึกษาพัฒนาการของสังคมโลกที่มุ่งเน้นคุณค่าของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  โดยเฉพาะการเคารพความแตกต่าง ความหลากหลายทางสังคม การยึดหลักธรรมาภิบาลและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยอธิบายให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของวิถีสังคมไทยกับความเป็นพลเมืองโลก

หนังสือประกอบรายวิชา ความเป็นไทยและพลเมืองโลก จะมีทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศไทย และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องประเทศอื่น ๆ ในแง่มุมหลากหลาย

Table of Contents

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

   ในหน้าประวัติศาสตร์การปฏิวัติ 2475 ตามความรับรู้ทั่วไป บทบาท คณะราษฎรที่เป็น “ผู้ชาย” มักจะได้รับการบันทึกให้อยู่ “หน้าฉาก” ทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยหารู้ไม่ว่าบทบาท “ผู้หญิง” ที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ใน “หลังฉาก” มีส่วนช่วยเหลือคณะราษฎรผู้เป็น “สามี” ไว้มากมาย ทั้งคอยให้คำปรึกษา ช่วยตัดสินใจ ทำธุรกิจ หารายได้เลี้ยงครอบครัว สร้างเครื่อข่ายการเมือง เจรจาต่อรอง รวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมือง เช่นนี้แล้ว หากจะกล่าวว่า “ผู้หญิง” ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดาย

    “หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง” เล่มนี้ จึงปรากฎขึ้นเพื่อตอบโต้ประวัติศาสตร์แบบ “ปิตาธิปไตย” (ชายเป็นใหญ่) ที่ลดทอนและมองข้ามตัวตนบทบาท “ผู้หญิง” ต่อการเมืองภาครัฐ และพิสูจน์ว่า “หลังบ้าน” ที่คณะราษฎรอาศัยหลับนอนร่วมชายคานั้น สัมพันธ์กับการปฏิวัติ การสร้างชาติ และการสร้างประชาธิปไตยอย่างมิอาจแยกออกจากกัน

1. การหาคู่ครองของคณะราษฎร

2. การเมือง เรื่องแต่งงานของคณะราษฎร

3. การเมืองของกรรยาคณะราษฎร

4. “ละเอียด พิบูลสงคราม” กรรยาคณะราษฎร ผู้เรืองอำนาจมากกว่าใคร

5. การเคลื่อนไหวทำลายคณะราษฎร ของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม

6. ภรรยาคณะราษฎร หลังยุคคณะราษฎร

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberHQ1236.5.T5 ช6ห 2564
Authorชานันท์ ยอดหงษ์
Titleหลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง / ชานันท์ ยอดหงษ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Detail12, 370 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentการหาคู่ครองของคณะราษฎร — การเมือง เรื่องแต่งงานของคณะราษฎร — การเมืองของกรรยาคณะราษฎร — “ละเอียด พิบูลสงคราม” กรรยาคณะราษฎร ผู้เรืองอำนาจมากกว่าใคร — การเคลื่อนไหวทำลายคณะราษฎร ของหญิงกลุ่มกษัตริย์นิยม — ภรรยาคณะราษฎร หลังยุคคณะราษฎร
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

รักนวลสงวนสิทธิ์

     ในรอยต่อของรัฐจารีตและรัฐชาติสมัยใหม่ เรื่องราวมากมายถูกคัดสรรบันทึก เรื่องราวมากมายถูกซุกซ่อนอย่างจงใจ ทว่าหลายเรื่องราวกลับถูกหลงลืมทิ้งไว้ราวกับว่าไม่ควรค่าแก่การจดจำ เรื่องราวของผู้หญิงไทยในประวัติศาสตร์ก็ดูคล้ายจะเป็นเช่นนั้น เป็นเพียงภาพพร่าเลือนของช้างเท้าหลังที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน

     “รักนวลสงวนสิทธิ์” ไม่ใช่บันทึกเรื่องราวของวีรบุรุษ วีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ แต่เป็นงานประวัติศาสตร์ที่จะพาเราเจาะลึกลงไปในวิถีชีวิต ปัญหา และชีวิตประจำวันของผู้หญิงไทยที่ถูกละเลยจากหน้าประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้เพื่อสิทธิ์เหนือเนื้อตัวร่างกายของหญิงไทยหลากชนชั้น หลายสถานะ ผ่านคดีความและฎีกาในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ความทันสมัยของสังคมไทยเท่านั้น แต่ยังเปิดเผยมิติอื่น ๆ ของชีวิตและบทบาททางเศรษฐกิจของพวกเธอในพื้นที่สาธารณะ อันจะนำไปสู่การเปิดปูมปัญหาที่ฝังรากลึกอยู่เบื้องหลังระบบกฎหมายสมัยใหม่และสังคมไทยซึ่งกดทับตัวตนของคนทุกเพศ ทุกชนชั้นเสมอมา

 1. บทนำ อ่านผู้หญิงไทยในคดีความ-กฎหมาย
 2. หญิงที่ “นิยม” : ค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับหญิงไทยสมัยปฏิรูปประเทศ
 3. กฎไหน-กด (ที่) ไหน : กฎหมายสมัยใหม่กับผู้หญิงสมัยปฏิรูปประเทศ
 4. อันความชั่วอยู่ที่ตัวของเราหมด : การต่อสู้หญิงไทยในข้อพิพาทเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกาย
 5. มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท : การต่อสู้ของผุ้หญิงไทยในข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน
 6. รักนวล-สงวนสิทธิ์ : การต่อสู้ของผู้หญิงไทยในกระบวนการยุติธรรม



คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberKPT517.5 ภ65ร 2563
Authorภาวิณี บุนนาค
Titleรักนวลสงวนสิทธิ์ / ภาวิณี บุนนาค
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Detail(8), 264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนภายใต้ชื่อเรื่อง: ผู้หญิงในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึง พ.ศ. 2478 :ศึกษาจากคดีความและฎีกา
Noteฉบับพิเศษของวารสารชื่อ ศิลปวัฒนธรรม
Contentดูในเพจ
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

    เวลาพูดถึงอะไรเก่า ๆ ขลัง ๆ มีความคลาสสิก เรามักจะเห็นคำห้อยท้ายชื่อ อาทิ สายไหมอยุธยา, ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา…

    ทำไม อะไร ๆ ที่มันข้องเกี่ยวกับอยุธยา ถึงต้องขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกทีไป แม้แต่ประวัติศาสตร์อยุธยา ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ เล่าให้ใครฟังอย่างไรก็มีแต่เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ สมเด็จท่านนั้น สมเด็จท่านนี้ เสด็จไปตีเมืองนั้น เสด็จมาตีเมืองนี้ แต่เรื่องประเภทว่า คนอยุธยากินอะไร ขี้ที่ไหน xxxอย่างไร ไม่ค่อยจะมี ถึงมีก็เป็นแต่เรื่องของเจ้าขุนมูลนาย ที่เวลาได้อ่านได้ฟังก็รู้สึกว่าแห้งแล้ง ถ้าเปรียบเป็นภาพยนตร์ก็คงเป็นภาพยนตร์ที่มีแต่ภาพไม่มีเสียง ขาดองค์ประกอบที่สำคัญไปก็คือ “ผู้คน” หรือ “มนุษย์อยุธยา” 

    มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX จะเล่าประวัติศาสตร์อยุธยาแบบใหม่ ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาในการเล่า อาทิ อาหารการกิน สูตรยา เรือนร่างทรงผม ฯลฯ เพื่อขับเน้นชีวิตชีวาและเติมท่วงทำนองของประวัติศาสตร์อยุธยาให้ครบองค์และได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น

มีเรื่องอะไรในเล่มบ้าง

 • ส่องร่างกาย “มนุษย์อยุธยา” ผ่านภาพวาดในประวัติศาสตร์
 • โรคภัยไข้เจ็บกับสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
 • ตำราพระโอรถพระนารายณ์ กับ สังคมเมืองท่านานาชาติ
 • ข้าวปลาอาหารหและวัฒนธรรมการกินอยู่
 • ผู้หญิง อำนาจ และ SEX ในสังคมอยุธยา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberDS577 ก6ม 2563
Authorกำพล จำปาพันธ์
Titleมนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex / กำพล จำปาพันธ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Detail(10), 326 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 22 ซม
Table of contentดูในเพจได้เลย
Abstractเวลาพูดถึงอะไรเก่า ๆ ขลัง ๆ มีความคลาสสิก เรามักจะเห็นคำห้อยท้ายชื่อ อาทิ สายไหมอยุธยา, ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา…ทำไม อะไรๆที่มันข้องเกี่ยวกับอยุธยา ถึงต้องขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกทีไปแม้แต่ประวัติศาสตร์อยุธยา ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เล่าให้ใครฟังอย่างไรก็มีแต่เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ สมเด็จท่านนั้น สมเด็จท่านนี้เสด็จไปตีเมืองนั้น เสด็จมาตีเมืองนี้ แต่เรื่องประเภทว่า คนอยุธยากินอะไรขี้ที่ไหน xxxอย่างไร ไม่ค่อยจะมี ถึงมีก็เป็นแต่เรื่องของเจ้าขุนมูลนายที่เวลาได้อ่านได้ฟังก็รู้สึกว่าแห้งแล้งถ้าเปรียบเป็นภาพยนตร์ก็คงเป็นภาพยนตร์ที่มีแต่ภาพไม่มีเสียงขาดองค์ประกอบที่สำคัญไปก็คือ “ผู้คน” หรือ “มนุษย์อยุธยา” “มนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex” เล่มนี้เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ “กำพล จำปาพันธ์” ที่จะบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาผ่าน รูปร่างทรงผม, อาหารการกิน,หยูกยาและโรคภัย รวมถึงเรื่องเพศเพื่อปลดเปลืองประวัติศาสตร์อยุธยาออกจากความ “ขลัง”ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็อ่านเข้าใจได้ และฉายภาพมนุษย์อยุธยาให้กลับมามีชีวิตชีวา มีน้ำมีนวลมากกว่าเดิม
Subject
Subject

มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex

    เวลาพูดถึงอะไรเก่า ๆ ขลัง ๆ มีความคลาสสิก เรามักจะเห็นคำห้อยท้ายชื่อ อาทิ สายไหมอยุธยา, ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา…

    ทำไม อะไร ๆ ที่มันข้องเกี่ยวกับอยุธยา ถึงต้องขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกทีไป แม้แต่ประวัติศาสตร์อยุธยา ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์ เล่าให้ใครฟังอย่างไรก็มีแต่เรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ สมเด็จท่านนั้น สมเด็จท่านนี้ เสด็จไปตีเมืองนั้น เสด็จมาตีเมืองนี้ แต่เรื่องประเภทว่า คนอยุธยากินอะไร ขี้ที่ไหน xxxอย่างไร ไม่ค่อยจะมี ถึงมีก็เป็นแต่เรื่องของเจ้าขุนมูลนาย ที่เวลาได้อ่านได้ฟังก็รู้สึกว่าแห้งแล้ง ถ้าเปรียบเป็นภาพยนตร์ก็คงเป็นภาพยนตร์ที่มีแต่ภาพไม่มีเสียง ขาดองค์ประกอบที่สำคัญไปก็คือ “ผู้คน” หรือ “มนุษย์อยุธยา” 

    มนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา SEX จะเล่าประวัติศาสตร์อยุธยาแบบใหม่ ใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาในการเล่า อาทิ อาหารการกิน สูตรยา เรือนร่างทรงผม ฯลฯ เพื่อขับเน้นชีวิตชีวาและเติมท่วงทำนองของประวัติศาสตร์อยุธยาให้ครบองค์และได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น

มีเรื่องอะไรในเล่มบ้าง

 • ส่องร่างกาย “มนุษย์อยุธยา” ผ่านภาพวาดในประวัติศาสตร์
 • โรคภัยไข้เจ็บกับสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยา
 • ตำราพระโอรถพระนารายณ์ กับ สังคมเมืองท่านานาชาติ
 • ข้าวปลาอาหารหและวัฒนธรรมการกินอยู่
 • ผู้หญิง อำนาจ และ SEX ในสังคมอยุธยา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberDS577 ก6ม 2563
Authorกำพล จำปาพันธ์
Titleมนุษย์อยุธยา ประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex / กำพล จำปาพันธ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Detail(10), 326 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 22 ซม
Table of contentดูในเพจได้เลย
Abstractเวลาพูดถึงอะไรเก่า ๆ ขลัง ๆ มีความคลาสสิก เรามักจะเห็นคำห้อยท้ายชื่อ อาทิ สายไหมอยุธยา, ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา…ทำไม อะไรๆที่มันข้องเกี่ยวกับอยุธยา ถึงต้องขรึมขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกทีไปแม้แต่ประวัติศาสตร์อยุธยา ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแต่ความศักดิ์สิทธิ์เล่าให้ใครฟังอย่างไรก็มีแต่เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ สมเด็จท่านนั้น สมเด็จท่านนี้เสด็จไปตีเมืองนั้น เสด็จมาตีเมืองนี้ แต่เรื่องประเภทว่า คนอยุธยากินอะไรขี้ที่ไหน xxxอย่างไร ไม่ค่อยจะมี ถึงมีก็เป็นแต่เรื่องของเจ้าขุนมูลนายที่เวลาได้อ่านได้ฟังก็รู้สึกว่าแห้งแล้งถ้าเปรียบเป็นภาพยนตร์ก็คงเป็นภาพยนตร์ที่มีแต่ภาพไม่มีเสียงขาดองค์ประกอบที่สำคัญไปก็คือ “ผู้คน” หรือ “มนุษย์อยุธยา” “มนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์สังคม จากข้าวปลา หยูกยา ตำรา Sex” เล่มนี้เป็นผลงานชิ้นล่าสุดของ “กำพล จำปาพันธ์” ที่จะบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์อยุธยาผ่าน รูปร่างทรงผม, อาหารการกิน,หยูกยาและโรคภัย รวมถึงเรื่องเพศเพื่อปลดเปลืองประวัติศาสตร์อยุธยาออกจากความ “ขลัง”ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็อ่านเข้าใจได้ และฉายภาพมนุษย์อยุธยาให้กลับมามีชีวิตชีวา มีน้ำมีนวลมากกว่าเดิม
Subject
Subject

ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส

      ความสนใจในเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสของสังคมไทยมักแสดงออกใน 2 มิติ ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง มิติแรก สนใจการปฏิวัติฝรั่งเศสแบบลุ่มหลงและใฝ่ฝันถึง  มิติที่ 2 สนใจการปฏิวัติฝรั่งเศสแบบรังเกียจเดียดฉันท์และหวาดกลัวในฐานะที่เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างอันเลวร้าย ความสนใจทั้งสองมิตินี้ยังไม่เพียงพอต่อการศึกษาการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นเพียงความสนใจแบบทำให้เป็นละคร ฝ่ายหนึ่งทำให้การปฏิวัติโรแมนติก ส่วนอีกฝ่ายก็ทำลายความชอบธรรมของการปฏิวัติ โดยละเลยสาเหตุความเป็นมา ปรัชญาการเมืองเบื้องหลัง ตลอดจนการตีความของนักประวัติศาสตร์

    การปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ได้มีเพียงเรื่อง “ทลายคุกบาสตีย์” “ล้มเจ้า” “ตัดหัว” แต่เพียงอย่างเดียว แต่หันมาสนใจเรื่องปรัชญาการเมืองและภูมิปัญาของการปฏิบัติฝรั่งเศส นำเสนอถึงการอภิปรายแสดงความเห็นของสมาชิกสภากลุ่มต่าง ๆ วิเคราะห์ทฤษฎีการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสุนทรพจน์ของสมาชิกสภา จะช่วยให้เห็น “รากฐานทางภูมิปัญญา” ที่กำกับชี้นำปฏิบัติการทางการเมืองของแต่ละฝ่าย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberDC148 ป64ภ 2565
Authorปิยบุตร แสงกนกกุล
Titleภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส / ปิยบุตร แสงกนกกุล
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2565
Detail(21), 273 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Table of contentการตีความเหตุการณ์การปฏิวัติฝรั่งเศส — ปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789: จากการกำเนิดของสภาแห่งชาติจนถึงคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง –ข้อถกเถียงเรื่องผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญในการปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ.1789 — คดีประหารชีวิตหลุยส์ที่ 16 — เอ็มมานูแอล โจเชฟ ซิแยส:”ตัวตุ่นแห่งการปฏิวัติฝรั่งเศส” จากผู้บุกรุกทางการปฏิวัติสู่ผู้ปิดฉากการปฏิวัติ –“ประชาธิปไตยในอเมริการ” ประชาธิปไตยแบบอเล็กซิส เดอ ด็อกเกอวิลล์
Abstractหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานที่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เขียนลงมติชนสุดสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับวันที่ 6-12 มกราคม 2560 จนถึงฉบับวันที่ 2-8 มีนาคม 2561 ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการรวบเรื่องราวการปฏิวัติฝรั่งเศสและแง่มุมต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังในสภาและนอกสภาซึ่งก่อให้เกิดการปฏิวัติหรือการตกผลึกในความคิดของสมาชิกสภาในเรื่องตำแหน่งของกษัตริย์ในระบอบใหม่ รวมถึงความขัดแย้งหลังการปฏิวัติ อีกด้วย
Subject
Subject

ภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง?

      นำเสนอมุมมองต่อประเด็นศาสนากับการเมืองด้วยท่าทีสนใจใคร่รู้ ชวนตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ในฐานะปรากฏการณ์ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและทำความเข้าใจ อย่างน้อยก็ในระดับจิตสำนึก ในทางตะวันตกเรียกสิ่งนี้ว่า political awareness หรือการตระหนักรู้ทางการเมือง

      สถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้แสดงให้เห็นชัดว่า ศาสนากับการเมืองใกล้ชิดกันเพียงไร ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้น แม้บางเหตุการณ์ในบทความอาจผ่านไปแล้ว แต่ยังคงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความคิด ความเชื่อบางอย่างที่ยังคงอบอวลอยู่ในสังคมนี้ได้

พุทธธรรมกับการเมือง 

– โพธิจิตอันประเสริฐ 

– เมื่อคำสอน “โพธิจิต” ทำให้หัวใจสั่นไหว และความเมตตาของพระอาจารย์รูปหนึ่ง

– มหายานเพื่อมหาชน

– ไม่นับถือศาสนาเสียยังดีกว่า ฯลฯ

พราหมณ์-ฮินดูกับการเมือง และความศักดิ์สิทธิ์

– หมอบกราบในวัฒนธรรมอินเดีย

– พระโคกินเลี้ยง คำทำนาย และประเทศไทย 4.0

– เมื่อพราหมณ์ “แบก” วรรณะต่ำเข้าเทวสถาน ฯลฯ

ไสยศาสตร์กับการช่วงชิงความหมายในการเมืองไทย

– พรมแดนของ “งมงาย”

– ไสยศาสตร์ หมุดล่องหนและการเมืองไทยหมุดล่องหนรอบสอง

– กับการต่อสู้ด้านไสยศาสตร์การเมือง

ฯลฯ

พร้อมข้อเสนอส่งท้าย : ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง

– การเลือกตั้งกับนโยบายทางศาสนาของพรรคการเมือง

– อยากเห็น “ฌาปณกิจสถานของผู้ไม่นับถือศาสนา” ในบ้านเรา

– ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง (1) : ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมอวยและระบบสมณศักดิ์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberBL65.P7 ค42ภ 2564
Authorคมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
Titleภารตะ-สยาม ศาสนาต้อง (ไม่) ห้ามเรื่องการเมือง? / คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2564
Detail(14), 265 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentบทนำ : การเมืองนัวเนียกับศาสนาไม่ว่าภารตะหรือสยาม — พุทธธรรมกับการเมือง — พราหมณ์-ฮินดูกับการเมืองและความศักดิ์สิทธิ์ — ไสยศาสตร์กับการช่วงชิงความหมายในการเมืองไทย — ข้อเสนอส่งท้าย : ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง
Table of contentพุทธธรรมกับการเมือง– โพธิจิตอันประเสริฐ เมื่อคำสอน “โพธิจิต” ทำให้หัวใจสั่นไหว และความเมตตาของพระอาจารย์รูปหนึ่ง– มหายานเพื่อมหาชน– ไม่นับถือศาสนาเสียยังดีกว่า–พราหมณ์-ฮินดูกับการเมือง และความศักดิ์สิทธิ์– หมอบกราบในวัฒนธรรมอินเดีย– พระโคกินเลี้ยง คำทำนาย และประเทศไทย 4.0– เมื่อพราหมณ์ “แบก” วรรณะต่ำเข้าเทวสถาน–ไสยศาสตร์กับการช่วงชิงความหมายในการเมืองไทย– พรมแดนของ “งมงาย”– ไสยศาสตร์ หมุดล่องหนและการเมืองไทยหมุดล่องหนรอบสอง– กับการต่อสู้ด้านไสยศาสตร์การเมือ–ข้อเสนอส่งท้าย : ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง– การเลือกตั้งกับนโยบายทางศาสนาของพรรคการเมือง– อยากเห็น “ฌาปณกิจสถานของผู้ไม่นับถือศาสนา” ในบ้านเรา– ปฏิรูปศาสนาไปพร้อมกับการเมือง (1) : ตั้งคำถามกับวัฒนธรรมอวยและระบบสมณศักดิ์
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่

“ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่” เล่มนี้ เป็นประวัติศาสตร์สังคม คือไม่ได้เขียนเพียงเรื่องราวของผู้ปกครองเท่านั้น แต่เน้นการพัฒนาสังคมมนุษย์ เท่าที่เราประกอบร่างสร้างขึ้นได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละยุคสมัย จัดเป็นยุคสมัยเพื่อที่จะแสดงและวิเคราะห์ปัจจัยหลัก ๆ ซึ่งได้ก่อร่างสร้างสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เริ่มจากอดีตเมื่อภูมิประเทศว่างเปล่า แล้วตามลูกศรของเวลาดูว่ามนุษยชนใช้ทรัพยากรเพื่อทำมาหากิน สร้างสังคม จัดตั้งสถาบันได้อย่างไร สมัยอยุธยามีระยะเวลายาวถึง 500 ปี ใช้การจัดแบ่งยุคสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมอยุธยาได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

หนังสือเล่มนี้เสนอประวัติศาสตร์อยุธยาเริ่มตั้งแต่ที่เมืองอยุธยาปรากฏตัวตนขึ้นเมื่อ พุทธศตวรรษที่ 19 จนเสียกรุงเมื่อ พ.ศ. 2310 มีจุดที่เน้นการค้า ราชาธิปไตย พระพุทธศาสนา และสงคราม การค้าซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำรงความยิ่งใหญ่ของอยุธยา

ในเล่มมีเนื้อหาดังนี้

1. ก่อนอยุธยา

2. การปรากฏตัวขึ้น

3. สมัยสงคราม

4. สันติภาพและการค้า

5. สังคมเมืองและการค้า

6. เสียกรุง

7. สู่กรุงเทพฯ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberDS577 บ77ป 2563
Authorเบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948-
Titleประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่ / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Detail(7), 463 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม
Table of contentถ้อยแถลง : อยุธยาในประวัติศาสตร์ — ก่อนอยุธยา — กำเนิดอยุธยา — สมัยสงคราม — สันติภาพและการค้า — สังคมเมืองและการค้า — เสียกรุง — สู่กรุงเทพฯ — เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลบางประเภท — รายพระนามกษัตริย์
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorผาสุก พงษ์ไพจิตร

ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่

“ประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่” เล่มนี้ เป็นประวัติศาสตร์สังคม คือไม่ได้เขียนเพียงเรื่องราวของผู้ปกครองเท่านั้น แต่เน้นการพัฒนาสังคมมนุษย์ เท่าที่เราประกอบร่างสร้างขึ้นได้จากข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละยุคสมัย จัดเป็นยุคสมัย เพื่อที่จะแสดงและวิเคราะห์ปัจจัยหลัก ๆ ซึ่งได้ก่อร่างสร้างสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย เริ่มจากอดีตเมื่อภูมิประเทศว่างเปล่า แล้วตามลูกศรของเวลาดูว่ามนุษยชนใช้ทรัพยากรเพื่อทำมาหากิน สร้างสังคม จัดตั้งสถาบันได้อย่างไร สมัยอยุธยามีระยะเวลายาวถึง 500 ปี ใช้การจัดแบ่งยุคสมัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าสังคมอยุธยาได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

หนังสือเล่มนี้เสนอประวัติศาสตร์อยุธยาเริ่มตั้งแต่ที่เมืองอยุธยาปรากฏตัวตนขึ้นเมื่อ พุทธศตวรรษที่ 19 จนเสียกรุงเมื่อ พใศ. 2310 มีจุดที่เน้นการค้า ราชาธิปไตย พระพุทธศาสนา และสงคราม การค้าซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำรงความยิ่งใหญ่ของอยุธยา

ในเล่มมีเนื้อหาดังนี้

1. ก่อนอยุธยา

2. การปรากฏตัวขึ้น

3. สมัยสงคราม

4. สันติภาพและการค้า

5. สังคมเมืองและการค้า

6. เสียกรุง

7. สู่กรุงเทพฯ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberDS577 บ77ป 2563
Authorเบเคอร์, คริส, ค.ศ. 1948-
Titleประวัติศาสตร์อยุธยา ห้าศตวรรษสู่โลกใหม่ / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2563
Detail(7), 463 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 24 ซม
Table of contentถ้อยแถลง : อยุธยาในประวัติศาสตร์ — ก่อนอยุธยา — กำเนิดอยุธยา — สมัยสงคราม — สันติภาพและการค้า — สังคมเมืองและการค้า — เสียกรุง — สู่กรุงเทพฯ — เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลบางประเภท — รายพระนามกษัตริย์
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorผาสุก พงษ์ไพจิตร

เล่นแร่แปลภาพ : ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย

     เมื่อวัฒนธรรมสมัยใหม่จากตะวันตกแพร่เข้ามายังสยาม ชนชั้นนำที่มุ่งแสวงหาความศิวิไลซ์ได้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยาม

    “เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย” เล่มนี้ เป็นผลงานหนังสือเล่มแรกของ “นักรบ มูลมานัส” ศิลปินคอลลาจผู้มีผลงานเป็นเอกลักษณ์ จะพาผู้อ่านสืบ เสาะ ส่องภาพถ่ายเก่าในสยามที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนกับโลกตะวันตก ทั้งภาพถ่ายร่างกายมนุษย์ในอิริยาบถต่าง ๆ วัตถุใกล้ตัว และสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่า ซึ่งล้วนแต่แฝงความนัยไว้ให้ลองเข้าไปค้นหา

    “เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย” รวบรวมภาพเก่าเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ ไปกับวัฒนธรรม วรรณคดี ศิลปะ และการออกแบบ แสดงความเชื่อมโยงของการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยาม

สารบัญ : เล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย

  บทนำ “เวทมนตร์” ของการมองการเมืองบนเรือนกาย

1. สำรวจรอยยิ้มในภาพถ่าย : จากหน้านิ่งในภาพโบราณ สู่ยิ้มเบิกบานในภาพเซลฟี่

2. “แต่งร่างอย่างใหม่แม้น ยุรเปียน” ” รัชกาลที่ 5 กับบทบาทหลากหลายในงานแฟนซี

3. อัตลักษณ์ในเรือนผม : พระเกศาเจ้าดารารัศมี กับอำนาจของความเป็นอื่น

4. คนแปลก/คนโปรด : ภาพถ่าย “คนป่า” ในดง “ผู้เจริญ” ศิวิไลซ์ในวัตถุ

5. อำนาจของการนั่ง : เก้าอี้ฝรั่งกับการเข้าสู่สมัยใหม่ของสยาม

6. ความตายในภาพถ่าย : ทรงจำของทรงจำแห่งยุควิกตอเรีย สัญญะ ณ สถาปัตย์

7. วิหารแห่งรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ : เบื้องลึกเบื้องหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม

8. ประวัติศาสตร์เสียจริต : พิจารณา “หลังคาแดง” สำรวจ “ความบ้า”

9. จากเวนิสสู่สยาม : นัยสำคัญ เบื้องหลังสถาปัตย์ทำเนียบรัฐบาลไทย

บทส่งท้าย ความสมจริงที่ถูกจัดแจง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

CallnumberTR113.T48 น62ล 2565
Authorนักรบ มูลมานัส
Titleเล่นแร่แปลภาพ : ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย / นักรบ มูลมานัส
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2565
Detail(13), 290 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง ; 22 ซม
Table of contentการเมืองบนเรือนกาย — ศิวิไลซ์ในวัตถุ — สัญญะ ณ สถาปัตย์
Abstractหนังสือเล่มนี้จะพาไปชมภาพถ่ายเก่าในสยามที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับโลกตะวันตกทั้งภาพถ่าย ร่างกายมนุษย์ วัตถุใกล้ตัวและสถาปัตยกรรมซึ่งล้วนแฝงไปด้วยความนัยให้ค้นหา
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

      บอกเล่าประวัติศาสตร์ในความหมายสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เน้นให้รัฐชาติเป็นแกนเรื่อง อธิบายว่าความคิดเรื่องชาติเกิดขึ้นอย่างไร กลไกของรัฐชาติก่อสร้างขึ้นอย่างไร และเมื่อสร้างแล้วมีพลังทางสังคมต่าง ๆ พยายามใช้กลไกนั้นอย่างไร เนื้อเรื่องหลักประการที่สองคือ วิวัฒนาการของพลังทางสังคมที่มีบทบาทในการเกิด การเติบโต การทำงานของชาติและรัฐชาติไทย

      ภายในเล่ม มีเนื้อหาก่อนกรุงเทพฯ — การเปลี่ยนผ่านของระบบดั้งเดิมทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 — การปฏิรูปทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450 — ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2470 — ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480 — สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 – โลกาภิวัฒน์และสังคมมวลชน — การเมือง จาก พ.ศ.2519 และ ปัจฉิมบท : รัฐเข้มแข็งและสันติสุขของประชาชน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS571 บ7ป 2559
Authorเบเคอร์, คริส
Titleประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Detail415 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Noteฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก ” A History of Thailand “
Table of contentก่อนกรุงเทพฯ — 2. การเปลี่ยนผ่านของระบอบดั้งเดิมทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 — 3. การปฏิรูปทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450 — 4.ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงศตวรรษ 2470 — 5.ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480 — 6.สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — 7.อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — 8.โลกาภิวัฒน์และสังคมมวลชน — 9. การเมือง จาก พ.ศ. 2519 — ปัจฉิมบท: รัฐเข้มแข็งและสันติสุขของประชาชน
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBaker, Christopher John
Added AuthorPasuk Phongpaichit
Added Authorผาสุก พงษ์ไพจิตร

ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย

      บอกเล่าประวัติศาสตร์ในความหมายสมัยใหม่ ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้เน้นให้รัฐชาติเป็นแกนเรื่อง อธิบายว่าความคิดเรื่องชาติเกิดขึ้นอย่างไร กลไกของรัฐชาติก่อสร้างขึ้นอย่างไร และเมื่อสร้างแล้วมีพลังทางสังคมต่าง ๆ พยายามใช้กลไกนั้นอย่างไร เนื้อเรื่องหลักประการที่สองคือ วิวัฒนาการของพลังทางสังคมที่มีบทบาทในการเกิด การเติบโต การทำงานของชาติและรัฐชาติไทย

      ภายในเล่ม มีเนื้อหาก่อนกรุงเทพฯ — การเปลี่ยนผ่านของระบบดั้งเดิมทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 — การปฏิรูปทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450 — ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงทศวรรษ 2470 — ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480 — สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 – โลกาภิวัฒน์และสังคมมวลชน — การเมือง จาก พ.ศ.2519 และ ปัจฉิมบท : รัฐเข้มแข็งและสันติสุขของประชาชน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS571 บ7ป 2559
Authorเบเคอร์, คริส
Titleประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย / คริส เบเคอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 5
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2559
Detail415 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Noteฉบับปรับปรุงเป็นภาษาไทยจาก ” A History of Thailand “
Table of contentก่อนกรุงเทพฯ — 2. การเปลี่ยนผ่านของระบอบดั้งเดิมทศวรรษ 2320 ถึงทศวรรษ 2400 — 3. การปฏิรูปทศวรรษ 2400 ถึงทศวรรษ 2450 — 4.ชาวนา พ่อค้า และข้าราชการ ทศวรรษ 2410 ถึงศตวรรษ 2470 — 5.ชาตินิยมหลายมิติ ทศวรรษ 2450 ถึงทศวรรษ 2480 — 6.สมัยอเมริกันและพัฒนาการ ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — 7.อุดมการณ์หลากหลาย ทศวรรษ 2480 ถึงทศวรรษ 2510 — 8.โลกาภิวัฒน์และสังคมมวลชน — 9. การเมือง จาก พ.ศ. 2519 — ปัจฉิมบท: รัฐเข้มแข็งและสันติสุขของประชาชน
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBaker, Christopher John
Added AuthorPasuk Phongpaichit
Added Authorผาสุก พงษ์ไพจิตร

กำเนิดอารยธรรมโบราณ

จากเรื่องจริงสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติต่างๆ ในสมัยโบราณ เรื่องราวความรู้ที่แน่นไปด้วยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผ่านการเล่าเรื่องที่ชวนติดตาม  เรียนรู้อารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ ที่บริเวณลุ่มน้ำสำคัญฯ ก่อนพัฒนาเป็นอารยธรรมของโลก ในสมัยต่อมาไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมอียิปต์ หรือ โมเฮนโจดาโรและฮารัปปาในบริเวณลุ่มน้ำสินธุ และ อาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในดินแดนวงจันทร์อันไพบูลย์เมโสโปเตเมี

บทที่ 1 บทนำ แหล่งกำเนิดอารยธรรม  

บทที่ 2 อารยธรรมอียิปต์โบราณ “ของขวัญแห่งลุ่มน้ำไนล์”  

บทที่ 3 “วงจันทร์อันไพบูลย์” ในดินแดนเมโสโปเตเมีย 

บทที่ 4 อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ อาณาจักรของอินเดียโบราณ 

บทที่ 5 กรีกโบราณ รากฐานแห่งวัฒนธรรมตะวันตก บ

ทที่ 6 มหาอาณาจักรโรมัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberCB311 อ3ก 2555
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์
Titleกำเนิดอารยธรรมโบราณ / อนันตชัย จินดาวัฒน์ เรียบเรียง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555
Detail223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteหน้าปก ฉบับที่ 1 กับ ฉบับที่ 2 ไม่เหมือนกัน
Table of contentบทที่ 1 บทนำ, แหล่งกำเนิดอารยธรรม, สมัยก่อนประวัติศาสตร์, สังคมมนุษย์ยุคหินเก่า — บทที่ 2 อารยธรรมอียิปต์โบราณ,ของขวัญแห่งลุ่มน้ำไนล์, ประวัติศาสตร์อียิปต์ดบราณ — บทที่ 3วงจันทร์อันไพบูลย์, ในดินแดนเมโลโปเตเมีย, ชาวอัคคาเดียน — บทที่ 4อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ, อาณาจักรของอินเดียโบราณ — บทที่ 5 กรีกโบราณ,รากฐานแห่งวัฒนธรรมตะวันตก,อารยธรรมกรงทรอย — บทที่ 6 มหาอาณาจักรโรมัน, จากชุมชนสู่ความเป็นเมือง,การขยายอำนาจของสาธารณรัฐโรมัน
Subject
Subject

ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21

การปฏิรูปการศึกษาที่แท้ควรปฏิรูปกระบวนทัศน์ด้วย นั่นคือ “การบวนการเรียนรู้สำคัญกว่าความรู้” และ “ครูมิใช่ผู้มอบความรู้” แต่ “ครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กและเยาวชน”  หนังสือเล่มนี้ จะช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาไทยออกไปจากความเชื่อหรือวิถีคิดเก่า ๆ ให้การเรียนรู้ในสังคมไทยบรรลุการเรียนรู้ทักษะสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ให้จงได้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberLB1134 ท62 2554
Titleทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 = 21st century skills : rethinking how students learn / James Bellance บรรณาธิการ ; Ron Brandt บรรณาธิการร่วม ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : Openworlds, 2554
Detail492 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBellance, James
Added AuthorBrandt, Ron
Added Authorเบลลันกา, เจมส์
Added Authorแบรนต์, รอน
Added Authorวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
Added Authorอธิป จิตตฤกษ์

กำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงความรู้ความคิดทางภูมิศาสตร์ที่ให้กำเนิดสยามประเทศ ผู้อ่านได้อิ่มเอมกับประวัติศาสตร์ของภูมิศาสตร์

เนื้อหาในตัวเล่มกล่าวถึง  การดำรงอยู่ของความเป็นชาติ — ภูมิของคนพื้นถิ่นและแผนที่โบราณ  —  ภูมิศาสตร์แบบใหม่กำลัง – เส้นเขตแดน – อำนาจอธิปัตย์ – ชายขอบ — แผนที่ : เทคโนโลยีใหม่ของพื้นที่/ภูมิ – ภูมิกายา – ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ และ บทสรุป ภูมิกายา ประวัติศาสตร์ และความเป็นชาติ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS563.9 ธ2ก 2556
Authorธงชัย วินิจจะกูล
Titleกำเนิดสยามจากแผนที่ : ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติ = Siam mapped :a history of the geo-body of a nation / ผู้เขียน ธงชัย วินิจจะกูล ; คณะผู้แปล พวงทอง ภวัครพันธุ์, ไอดา อรุณวงศ์, พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : คบไฟ : อ่าน, 2556
Detail(19), 336 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ), แผนที่ ; 24 ซม
Subject
Added AuthorThongchai Winichakul
Added Authorพงษ์เลิศ พงษ์วนานต์
Added Authorพวงทอง ภวัครพันธุ์
Added Authorไอดา อรุณวงศ์

นานาชาติเหนือแผ่นดินสยาม

หลายชาติพันธุ์ ต่างภาษา ต่างศาสนา บนแผ่นดินที่เรียกว่า “สยาม”  กล่าวถึงเรื่องราวของชาวต่างชาติ รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันกับชาวสยามมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อติดต่อ ค้าขาย บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อการทหาร บางชาติเข้ามาในสยามเพื่อเผยแผ่ศาสนา แต่ทุกชาติที่เข้ามาล้วนเข้ามาเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไว้กับประเทศสยามของเราทั้งสิ้น

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย  บทนำ การเข้ามาของชาวต่างชาติในสยาม — บทที่ 1 โปรตุเกสฝรั่งชาติแรกในแผ่นดินสยาม — บทที่ 2ฮอลันดาชาติที่เข้ามาเพื่อการค้า — บทที่ 3ฝรั่งเศสเป้าหมายอยู่ที่ยึดเมืองและให้พระนารายณ์เข้ารีต — บทที่ 4อังกฤษขาดทุนเพราะถูกกลั่นแกล้ง — บทที่ 5 จีนพ่อค้าตัวจริงในสังคมสยาม –บทที่ 6 “แขกมัวร์” จากพ่อค้าสู่เสนาบดี — บทที่ 7 มลายู ชวา (มักกะสัน)จาม ชนกลุ่มน้อยคู่สังคมไทย — บทที่ 8 มอญญาติสนิทชาวสยาม — บทที่ 9 ญวนนักลี้ภัยตลอดกาล — บทที่ 10 ญี่ปุ่น ซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยว และ บทสรุปความหลากหลายคือเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS575.5 ภ6น 2556
Authorภาสกร วงศ์ตาวัน
Titleนานาชาติเหนือแผ่นดินสยาม / ภาสกร วงศ์ตาวัน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : นานา, 2556
Detail158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentสารบัญเรื่อง: บทนำ การเข้ามาของชาวต่างชาติในสยาม — บทที่ 1 โปรตุเกสฝรั่งชาติแรกในแผ่นดินสยาม — บทที่ 2ฮอลันดาชาติที่เข้ามาเพื่อการค้า — บทที่ 3ฝรั่งเศสเป้าหมายอยู่ที่ยึดเมืองและให้พระนารายณ์เข้ารีต — บทที่ 4อังกฤษขาดทุนเพราะถูกกลั่นแกล้ง — บทที่ 5 จีนพ่อค้าตัวจริงในสังคมสยาม –บทที่ 6 “แขกมัวร์” จากพ่อค้าสู่เสนาบดี — บทที่ 7 มลายู ชวา (มักกะสัน)จาม ชนกลุ่มน้อยคู่สังคมไทย — บทที่ 8 มอญญาติสนิทชาวสยาม — บทที่ 9ญวนนักลี้ภัยตลอดกาล — บทที่ 10 ญี่ปุ่น ซื่อสัตย์และเด็ดเดี่ยว — บทสรุปความหลากหลายคือเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์ลับราชินีมองโกล

นำเรื่องราวที่เคยถูกมองข้ามของบรรดาลูกสาวและเหล่าทายาทหญิงของเจงกิสข่านมาปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง นำเรื่องราวที่ผู้จารึกประวัติศาสตร์ตั้งใจจะลบทิ้งมาปะติปะต่อให้เห็นภาพของเหล่าราชินีมองโกลผู้สร้างความรุ่งเรืองหลังยุคเจงกิสข่าน เรื่องราวของราชินีผู้น่าทึ่งเหล่านี้เคยถูกบิดเบือนไป แต่ทว่ายิ่งได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติมองโกล หลายคนเป็นผู้นำหญิงที่โหดเหี้ยมทว่าชาญฉลาด หลายคนมีความสามารถเหนือผู้ชาย หลายคนอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกชายและหลานชายที่ขึ้นเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง และอีกหลายคนทำหน้าที่ผู้นำร่วมกับข่านผู้สามี

เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 วีรบุรุษแท้จริง — บทที่ 2 มังกรคำรามกับนกยูงเริงระบำ –บทที่ 3 ลูกสาวเราคือเกราะปกป้อง — บทที่ 4 ราชินีกับสงคราม และการค้า — บทที่ 5 เปิดสงครามกับผู้หญิง — บทที่ 6 หลานสาวผู้ต่อต้าน — บทที่ 7 การแก้แค้นของภูตกระต่าย — บทที่ 8 ธิดามังกรเหลือง — บทที่ 9 เจ้าชายผู้ตกต่ำและราชินีผู้เรืองอำนาจ — บทที่ 10 หนทางสีขาวของแม่ม่ายนักรบ — บทที่ 11 ชนะศึกและเลี้ยงดูสามี – บทที่ 12 เผชิญกำแพง – บทที่ 13 กอบกู้อาณาจักรหยก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS19 ว7ป 2554
Authorเวเธอร์ฟอร์ด, แจ๊ก
Titleประวัติศาสตร์ลับราชินีมองโกล = The secret history of the Mongolqueens / แจ๊ก เวเธอร์ฟอร์ด ; อายุรี ชีวรุโณทัย แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Detail375 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 22 ซม
Table of contentบทที่ 1 วีรบุรุษแท้จริง — บทที่ 2 มังกรคำรามกับนกยูงเริงระบำ –บทที่ 3 ลูกสาวเราคือเกราะปกป้อง — บทที่ 4 ราชินีกับสงคราม และการค้า — บทที่ 5 เปิดสงครามกับผู้หญิง — บทที่ 6 หลานสาวผู้ต่อต้าน — บทที่ 7 การแก้แค้นของภูตกระต่าย — บทที่ 8 ธิดามังกรเหลือง — บทที่ 9 เจ้าชายผู้ตกต่ำและราชินีผู้เรืองอำนาจ — บทที่ 10 หนทางสีขาวของแม่ม่ายนักรบ — บทที่ 11 ชนะศึกและเลี้ยงดูสามี – บทที่ 12 เผชิญกำแพง – บทที่ 13 กอบกู้อาณาจักรหยก
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorWeatherford, Jack
Added Authorอายุรี ชีวรุโณทัย

ประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4-7

ว่าด้วยเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยนับแต่รัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๗ ที่ไทยต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประเทศประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แสดงให้เห็นถึงเส้นทางของพัฒนาการของประชาธิปไตยของไทย ที่เกิดจากปัญญาชนและแรงบีบของสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ซึ่งส่งผลให้ต้องนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุด  เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย  จุดเปลี่ยนทางความคิดในการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 4 — ร.5 กับการวางพื้นฐานในการปกครอง — ประชาธิปไตยฉบับทดลองในสมัย ร.6 — ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองรัชกาลที่ 7

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS578 ช6ป 2553
Authorชาดา นนทวัฒน์
Titleประวัติศาสตร์และการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4-7 / ชาดา นนทวัฒน์ ผู้เขียน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2553
Detail231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา

เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในอังกฤษ? อะไรที่อยู่เบื้องหลังปาฏิหาริย์แห่งเอเชียตะวันออกของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่ทำให้ไล่กวดตะวันตกได้ทัน? อะไรที่ทำให้จีนผงาดขึ้นจากความยากจนหลังการปฏิรูปในสมัยเติ้งเสี่ยวผิง? ทำไมทุกวันนี้แอฟริกายังยากจนไม่ต่างจากเมื่อหลายศตวรรษก่อน? อะไรที่ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกากับลาตินอเมริกาแตกต่างราวฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่ในพื้นทวีปเดียวกัน  เนื้อเรื่องกล่าวถึง การขยายตัวของช่องว่างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ — การผงาดขึ้นของตะวันตก – การปฏิวัติอุตสาหกรรม – กว่าจะมาเป็นชาติที่ร่ำรวย – มหาจักรวรรดิ – ทวีปอเมริกา – แอฟริกา – ตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจมาตรฐานและการเป็นอุตสาหกรรมในช่วงหลัง — การผลักดันเศรษฐกิจขนาดใหญ่สู่การเป็นอุตสาหกรรม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHC51 อ6ป 2557
Authorอัลเลน, โรเบิร์ต ซี
Titleประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก : ความรู้ฉบับพกพา = Global economic history : a very short introduction / โดย โรเบิร์ต ซี. อัลเลน ; สมคิด พุทธศรี, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2557
Detail278, [2] หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 18 ซม
Table of contentการขยายตัวของช่องว่างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ — การผงาดขึ้นของตะวันตก — การปฏิวัติอุตสาหกรรม — กว่าจะมาเป็นชาติร่ำรวย — มหาจักรวรรดิ –ทวีปอเมริกา — แอฟริกา –ตัวแบบการพัฒนาเศรษฐกิจมาตรฐานและการเป็นอุตสาหกรรมในช่วงหลัง –การผลักดันเศรษฐกิจขนานใหญ่สู่การเป็นอุตสาหกรรม
Subject
Subject
Added AuthorAllen, Robert C
Added Authorศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
Added Authorสมคิด พุทธศรี

ประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม

ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยน(ไม่)ผ่านของสังคมไทยในปัจจุบันผู้เขียนได้แต่หวังใจว่าบทความต่าง ๆ ในเล่มนี้จะช่วยสมทบส่วนในการสร้างความรู้และข้อถกเถียงให้กับวงวิชาการไทยในเรื่องประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม วิกฤตการเมืองรอบนี้มิใช่เพียงวิกฤตการเมืองของการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์เพียงเท่านั้น หากเป็นวิกฤตทางความคิดของสังคมไทยทั้งหมด จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยไม่นองเลือดและบอบช้ำ  เนื้อหาในเล่มกล่าวถึง การเดินทางของความไม่เสมอภาคในสังคมไทย —  ประชาธิปไตยของฉัน ของท่าน และของเธอ — มายาคติและการเมืองของนิทานสอนใจว่าด้วยความโง่ จน เจ็บของผู้เลือกตั้งชนบท — การสืบทอดอำนาจ : ว่าด้วยวงศาคณาญาติ ทายาท รัฐประหารและการเลือกตั้ง — ความรุนแรงในการเลือกตั้งของไทย : ศึกษากรณีการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554  — กระสุนปืน ควันระเบิด การปะทะมวลชน และคูหาเลือกตั้ง :ความขัดแย้งและความรุนแรงในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ฯลฯ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJQ1745 ป4ป 2558
Authorประจักษ์ ก้องกีรติ
Titleประชาธิปไตยในยุคเปลี่ยนผ่าน : รวมบทความว่าด้วยประชาธิปไตย ความรุนแรง และความยุติธรรม / ประจักษ์ ก้องกีรติ
Publishedนนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2558
Detail(16), 469 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์

รวมความเรียง ว่าด้วยวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ ต้นรัตนโกสินทร์ ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา  เนื้อเรื่องประกอบด้วย บทที่ 1 วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์  วรรณกรรมสองชนชั้นของอยุธยา  ความเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมในต้นรัตนโกสินทร์  กระฎุมพีในเศรษฐกิจแบบส่งออก  วัฒนธรรมกระฎุมพีในวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์  บทที่ 2 สุนทรภู่ : มหากวีกระฏุมพี  บทที่ 3 อันเนื่องมาจากมหาชาติเมืองเพชร  บทที่ 4 โลกของนางนพมาศ  บทที่ 5 พระปฐมสมโพธิกถากับความเคลื่อนไหวทางศาสนาในต้นรัตนโกสินทร์  บทที่ 6 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4226 น6ป 2555
Authorนิธิ เอียวศรีวงศ์
Titleปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์ / นิธิ เอียวศรีวงศ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedนนทบุรี : ฟ้าเดียวกัน, 2555
Detail479 หน้า ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรมและดรรชนี
Subject
Subject
Subject
Subject

สงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค

หนังสือเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์ของการแพทย์ เป็นมหากาพย์แห่งสงครามระหว่างมนุษย์กับเชื้อโรคที่ดำเนินมาแล้วนับเป็นพันๆ ปี และยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆ เราจะเดินทางไปดูกันว่ามนุษย์ “เกือบ” เอาชนะเชื้อโรคได้อย่างไร และทำไมทุกวันนี้จึงค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเชื้อโรคได้อย่างไร และทำไมทุกวันนี้จึงค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามนุษย์ไม่มีทางชนะด้วยวิธีการรบแบบที่เราใช้กันมาเกือบร้อยปีอย่างแน่นอน

 • ตอนที่ 1 ก่อนวิชาแพทย์จะเป็นวิทยาศาสตร์ — 
 • ตอนที่ 2 กำเนิดทฤษฎีเชื้อโรค — 
 • ตอนที่ 3 การต่อสู้กลับของเผ่าพันธุ์มนุษย์ และ 
 • ตอนที่ 4 แบคทีเรียดื้อยา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

agData
CallnumberQW180 ช6ส 2561
Authorชัชพล เกียรติขจรธาดา
Titleสงครามที่ไม่มีวันชนะ : ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเชื้อโรค / ชัชพล เกียรติขจรธาดา
Publishedกรุงเทพฯ : ชัชพลบุ๊คส์, 2561
Detail285 หน้า : ภาพประกอบ ; 20 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

เนลสัน แมนเดลา : ความรู้ฉบับพกพา

เล่มนี้อ่านแล้วจะทำให้คุณผู้อ่านมองเห็น “แมนเดลา” ในมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งต่างไปจากภาพที่คุ้นเคยในกระแสธารสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ ชวนให้ตระหนักถึงข้อเสียของแมนเดลา พร้อม ๆ กับชี้ให้เห็นข้อดีของเขาที่คนทั่วไปไม่ค่อยเห็น แมนเดลาได้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ไม่สมบูรณ์แบบอีกครั้งในหนังสือเล่ม  ในเล่มกล่าวถึง แมนเดลา : เรื่องราวและสัญลักษณ์ — จารึกชีวิต : ชีวิตช่วงแรก — การเติบโตของรูปเคารพแห่งชาติ : ชีวิตช่วงหลัง — อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ — หนุ่มหัวทันสมัยแห่งโซไฟอาทาวน์ — นักแสดงบุรุษเพศ – ผีในสวนคุก และ มรดกทางจริยธรรมของแมนเดลา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber  DT1974 บ7น 2556
Authorเบอห์มาร์, เอลเลเก้, ค.ศ.1961-
Titleเนลสัน แมนเดลา : ความรู้ฉบับพกพา = Nelson Mandela : a very short introduction / โดย เอลเลเก้ เบอห์มาร์ ; อธิป จิตตฤกษ์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2556
Detail335 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Bibliography noteบรรณานุกรม : หน้า 303-318
Table of contentแมนเดลา : เรื่องราวและสัญลักษณ์ — จารึกชีวิต: ชีวิตช่วงแรก — การเติบโตของรูปเคารพแห่งชาติ : ชีวิตช่วงหลัง — อิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ — หนุ่มหัวทันสมัยแห่งโซไฟอาทาวน์ — นักแสดงบุรุษเพศ — ผีในสวนคุก — มรดกทางจริยธรรมของแมนเดลา
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorBoehmer, Elleke, 1961-. Nelson Mandela : a very short introduction
Added Authorอธิป จิตตฤกษ์

สี่กษัตริยาแห่งปาตานี : อำนาจ การเมือง การค้า และโจรสลัดบนแผ่นดินใต้สายลม

“ปัตตานี” ถูกกล่าวถึงในฐานะของการเมืองหรืออาณาจักรศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดเเห่งหนึ่งของอุษาคเนย์ เเละเป็นช่วงตอนที่รัฐอันรุ่งเรืองปกครองโดยกษัตริย์หรือสุลต่านที่เป็นสตรีกินเวลาตั้งเเต่ราชินีฮีเยาขึ้นสู่อำนาจเมื่อ พ.ศ. 2127 จนถึงวันสุดท้ายของการปกครองของราชินีกูนิง กษัตริยาพระองค์ที่ 4 ของปัตตานีใน พ.ศ. 2194

    นี่คืออาณาจักรเเห่งการค้าที่รุ่งเรืองที่สุดเเห่งหนึ่งในพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นอาณาจักรที่เรือสินค้าจากโปรตุเกส ฮอลันดา สเปน อังกฤษเเละเเล่นค้าขายกันอย่างคึกคัก ภายใต้การดูเเลของสุลต่านที่เป็นสตรี ซึ่งเเวดล้อมเเละพรั่งพร้อมไปด้วยเงินตรา ความรัก การค้า โจรสลัดเเละปืนใหญ่ เป็นตำนานอีกบทหนึ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS589.P7 ช6ส 2557
Authorชาดา นนทวัฒน์
Titleสี่กษัตริยาแห่งปาตานี : อำนาจ การเมือง การค้า และโจรสลัดบนแผ่นดินใต้สายลม / ชาดา นนทวัฒน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2557
Detail223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Table of contentบทที่ 1 บทนำ ปัตตานีในสายลมของการเปลี่ยนแปลง — บทที่ 2 ปัตตานีแผ่นดินใต้สายลม เมืองแห่งเนินทรายหรือชายเฒ่า — บทที่ 3 ปูมเมืองตานี จากลังกาสุกะ เป็นโกตามหลิฆัยถึงปัตตานี — บทที่ 4 สังคมและอำนาจการเมืองการปกครองเมืองลังกาสุกะก่อนเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม — บทที่ 5 ยุคสมัย 4 กษัตรียุคทองแห่งเมืองปัตตานี — บทที่ 6 ปัจจัยความเจริญ ยุคทองแห่งแผ่นดินบุปผา — บทที่ 7 ความสัมพันธ์นานาชาติ ปัตตานี ใต้ร่มการค้าสมัยใหม่ — บทที่ 8 ปัตตานี แหลมแห่งบุปผชาติ ภาพการค้านานาชาติใต้น้ำมือสตรี — บทที่ 9 ความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรอยุธยา ใต้ระบบบรรณาการและสงครามยืดเยื้อทีสยามไม่เคยได้ชัย — บทที่ 10 ประวัติศาสตร์วิเคราะห์ฉบับตำนาน เรื่องของ 4 กษัตริยา กับอำนาจและความรัก — บทที่ 11 โจรสลัดแห่งคาบสมุทรมลายู บริบทสัมมนาชีพของพ่อค้าท้องถิ่นในแดน”บุหงามาส” — บทที่ 12 บทสรุป ปัตตานี 4 กษัตริยาแผ่นดินบุหงามาสที่รุ้งพราย
Subject
Subject
Subject
Subject

สิทธิ และ เสรีภาพ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง —  ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง —  ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม — การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ — แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก —  ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ — กำเนิดคำ “เสรีภาพ” —  กำเนิด “ไทย” ไม่ใช่ “ทาส” —  สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน — สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC599.T5 ธ7ส 2556
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Titleสิทธิ และ เสรีภาพ ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in Thai political history / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Detail208 หน้า ; 19 ซม
Table of contentปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง — ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง –ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม –การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ –แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก –ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ — กำเนิดคำ “เสรีภาพ” — กำเนิด”ไทย” ไม่ใช่ “ทาส” — สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน –สิทธิและเสรีภาพของประชาชน –จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ

กล่าวถึง ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง —  ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง —  ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม — การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ — แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก —  ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ — กำเนิดคำ “เสรีภาพ” —  กำเนิด “ไทย” ไม่ใช่ “ทาส” —  สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน — สิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC575 ร7ค 2555
Authorรุสโซ, ฌอง ฌากส์, ค.ศ.1712-1778
Titleความเรียงว่าด้วยต้นกำเนิดและรากฐานแห่งความไม่เท่าเทียมกันของมวลมนุษยชาติ = Discourse on the origin and basis of inequalityamong men / ฌอง ฌากส์ รุสโซ เขียน ; ศุภชัย ศุภผล แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2555
Detail(11), 135 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorRousseau, Jean-Jacques, 1712-1778

ไฟในประวัติศาสตร์มนุษย์

ไฟในประวัติศาสตร์มนุษย์ จะนำพาคุณไปเรียนรู้กันมาว่า “ไฟ” ให้ความอบอุ่นและยังปกป้องมนุษย์จากสัตว์ร้ายที่อาจทำอันตรายยามค่ำ เนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สมมุติฐานการทำอาหาร บทที่ 1 ตามล่าหาชาวรอว์ฟู้ด บทที่ 2 รูปร่างหน้าตาของพ่อครัวยุคแรก บทที่ 3 ทฤษฎีพลังงานของการประกอบอาหาร บทที่ 4 แรกลิ้มรสอาหารสุก บทที่ 5 อาหารสมอง บทที่ 6 การทำอาหารทำให้มนุษย์ไร้ข้อจำกัดได้อย่างไร บทที่ 7 แต่ง(งาน)เพื่อกิน บทที่ 8 การเดินทางของแม่ครัว และ บทส่งท้าย ปราชญ์เรื่องอาหารการกิน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGN799.F6 ร8ฟ 2555
Authorแรงแฮม, ริชาร์ด
Titleไฟในประวัติศาสตร์มนุษย์ = Catching fire : How cooking made us human / Richard Wrangham เขียน ; ศิริรัตน์ ณ ระนอง แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2555
Detail275 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorWrangham, Richard
Added Authorศิริรัตน์ ณ ระนอง

เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย

เมื่อรั้วของชาติประกาศ “คืนความสุข” ประเทศไทยถูกย้อมด้วย “ลายพราง” อีกครั้ง นี่ไม่ใช่สิ่งชั่วร้าย ไม่ใช่ความดีงาม แต่เดิมพันด้วยค่าใช้จ่ายทางการเมืองและมูลค่า “ความชอบธรรม”

ในเล่มกล่าวถึง  

 • ตอนที่ 1 ทหารกับการเมืองไทย
 • ตอนที่ 2 ทหาร-การเมือง-สังคม
 • ตอนที่ 3 บริบททางทฤษฎี
 • ตอนที่ 4 บริบทของความสัมพันธ์พลเรือน-ทหาร
 • ตอนที่ 5 บริบทภายในกองทัพ
 • ตอนที่ 6 บริบทโลกาภิวัฒน์
 • ตอนที่ 7 ปฏิรูปทหาร
 • ตอนที่ 8 ยุทธศาสตร์ประชาธิปไตยต่อกองทัพไทย
 • ตอนที่ 9 ปัญหาและผลกระทบ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJQ1743.5.C58 ส7ส 2558
Authorสุรชาติ บำรุงสุข
Titleเสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : Military Coup and Thai Politics / สุรชาติ บำรุงสุข
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Detail301 หน้า ; 22 ซม
Subject
Subject
Subject

มองโลกผ่านแผนที่ : ร้อยแผ่นร้อยเรื่องราว

ขอแนะนำอย่างจริงใจให้ห้องสมุดทุกแห่งมีไว้ หนังสือเล่มนี้ดีมากโดยเฉพาะสำหรับคนหนุ่มสาว…ผู้ที่เข้าห้องสมุดในวัยนี้และพบว่ามันเข้าใจง่ายและมีข้อมูลเพียบพร้อม

ทราบหรือไม่…? ภาพใดแสดงขนาดประชากร  ภาพใดแสดงขนาดของแต่ละประเทศ  ภาพใดแสดงว่า “เหนือ” ไม่ได้มีความหมายแบบเดียวกัน “ข้างบน” ภาพใดสื่อถึงความคิดเรื่อง “โลกที่เป็นยานอวกาศ” ภาพใดจัดทำขึ้นเพื่อช่วยการเดินทาง ภาพใดที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGA110 ว7ม 2554
Authorวูด, เดนิส
Titleมองโลกผ่านแผนที่ : ร้อยแผ่นร้อยเรื่องราว / เดนิส วูด, วอร์ด แอล. ไกเซอร์, บ็อบ อะบรามม์ส ; อรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554
Detail271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Subject
Subject
Added AuthorWood, Denis
Added Authorไกเซอร์, วอร์ด
Added Authorอรวรรณ คูหเจริญ นาวายุทธ
Added Authorอะบรามม์ส, บ็อบ

ปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป

เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่ปูพื้นให้เข้าใจความรู้เชิงปรัชญาและความรู้แบบวิทยาศาสตร์ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์คืออะไร การลำดับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การอธิบายในวิทยาศาสตร์ สัจจนิยมและปฏิสัจจนิยม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQ175 อ9ป 2549
Authorโอคาชา, ซาเมียร์
Titleปรัชญาวิทยาศาสตร์โดยสังเขป = Philosophy of science : a very short introduction / ซาเมียร์ โอคาชา ; จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, 2549
Detail17, 196 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Added AuthorOkasha, Samir
Added Authorจุไรรัตน์ จันทร์ธำรง

500 ล้านปี ของความรัก 02 : วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง

ใน 500 ล้านปีของความรัก เล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นเป็นสี่ตอนด้วยกัน ตอนที่หนึ่งเริ่มต้นที่ความรักระหว่างชายหนุ่มหญิงสาวกันอีกครั้ง ตอนที่สองจะเกี่ยวข้องกับความผูกพันในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันระหว่างแม่กับลูกหรือระหว่างคนรัก ตอนที่สามจะขยายต่อออกไปถึงเรื่องราวของความรักระหว่างกลุ่มหรือพวกพ้องของมนุษย์ ความรักในศาสนา ความรักที่มีต่อชาติ ต่อองค์กร ตอนที่สี่จะเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย การคิดต่าง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBF575.L8 ช6ห 2557
Authorชัชพล เกียรติขจรธาดา
Title500 ล้านปี ของความรัก 02 : วิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง / ชัชพล เกียรติขจรธาดา เรื่อง ; ขวัญปีใหม่ พะนอจันทร์ ภาพประกอบ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิเคชั่น, 2557
Detail340 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9786163487766
Additional titleวิทยาศาสตร์ของอารมณ์ ความรัก และความเกลียดชัง

โยเดียกับราชวงศ์พม่า เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้

เป็นหนังสืออิงประวัติศาสตร์เล่มนี้พยายามอธิบายเหตุการณ์ที่คนสยามถูกพม่ากวาดต้อนไปเป็นเชลยนั้น ไม่ได้ตกเป็นนักโทษ ถูกทรมานหรือจับขังอยู่ในคุกตลอดชีวิตดังที่คนสมัยใหม่เข้าใจ  เนื้อเรื่องในเล่ม กล่าวถึงบุคคลที่ร่วมอยู่ในประวัติศาสตร์ บุคคลที่อาศัยอยู่ ณ กรุงหงสาวดี ราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาในอาณาจักรอังวะ พม่าเสียกรุง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS528.5 ฮ6ย 2550
Authorฮาร์ท, มิคกี้
Titleโยเดียกับราชวงศ์พม่า เรื่องจริงที่ไม่มีใครรู้ = Friends of foes, The unkown story of Yodia and Ayutthaya dynasty from a Burmese perspective / มิคกี้ ฮาร์ท
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ), 2550
Detail179 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Noteวารสารมิวเซียมสยาม ฉบับที่ 1/2007
Subject
Subject

เสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot twist

การเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๐๙ ระหว่างสยามและอังกฤษ คือการตกลงปักปันพรมแดนเหนือดินแดนมลายูของสยามและอังกฤษให้ชัดเจน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการสร้าง “รัฐสมัยใหม่” ของสยาม กลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิสแท้ที่จริงแล้วเป็นของสยามจริงหรือ?

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS582 ฐ3ส 2562
Authorฐนพงศ์ ลือขจรชัย
Titleเสียดินแดนมลายู : ประวัติศาสตร์ชาติฉบับ Plot twist / ฐนพงศ์ ลือขจรชัย
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2562
Detail(12), 274 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentรัฐจารีตสยามสู่ระเบียบโลกใหม่ — การเจรจาสนธิสัญญา ค.ศ. 1909 ระหว่างสยามกับอังกฤษ — ปัจจัยที่มีผลต่อการเจรจาในสนธิสัญญา ค.ศ. 1909 ระหว่างสยามกับอังกฤษ
Subject
Subject
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์โลกในถ้วยชา

ครบถ้วนด้วยเรื่องราวของชา ตั้งแต่การค้นพบโดยชาวจีน การนำเข้าสู่อังกฤษเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 มาจนถึงความนิยมปัจจุบัน รวมถึงอิทธิพลของชาที่มีต่อการเมือง ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และแม้แต่ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บภาษีใบชาอย่างหฤโหดจนนำไปสู่สงครามประกาศเอกราช

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGT2905 ม5ป 2554
Authorม็อกซัม, รอย
Titleประวัติศาสตร์โลกในถ้วยชา = A brief history of tea / รอย ม็อกซัม เขียน ; วิลาสินี เดอเบส แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Detail304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorMoxham, Roy
Added Authorวิลาสินี เดอเบส

ฟอลคอนแห่งอยุธยา

นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิไชเยนทร์ ชื่อเดิมว่า คอนสแตนติน ฟอลคอน มีพ่อเป็นชาวกรีก และแม่เป็นชาวเวนิช ฟอลคอนเกิดมาอาภัพ เป็นลูกผสมที่ผู้คนรังเกียจ ชีวิตของเขาต้องต่อสู้อย่างทรหด ออกทะเลร่อนเร่ไปกับเรือสินค้า ห่างบ้านเกิดเมืองนอน สู่ทวีปเอเซียที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากเสมียนสู่พ่อค้า และจากพ่อค้าสู่ขุนนางแห่งอยุธยา ฟอลคอนกลายเป็นขุนนางคนโปรด ได้เป็นเจ้าพระยาวิไชเยนทร์ รับใช้สมเด็จพระนารายณ์ เรืองอำนาจจนหาใครในอยุธยาทัดเทียมได้ยาก หากแต่อำนาจมักมาพร้อมความรับผิดชอบมากล้น ฟอลคอนต้องเจรจากับผู้คนหลากหลายอย่างมีชั้นเชิง ด้วยคำพูดที่ทั้งอ่อนโยนและแข็งกร้าว ทั้งอ่อนน้อมและเหยียดหยาม ทั้งปลอบโยนและข่มขู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แต่เพื่อยังประโยชน์แก่อยุธยา สมเด็จพระนารายณ์ หรือตัวเขาเองกันแน่…

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ค6ฟ 2558
Authorคีฟ-ฟอกซ์, แคลร์
Titleฟอลคอนแห่งอยุธยา / Claire Keefe-Fox เขียน ; กล้วยไม้ แก้วสนธิ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : เอโนเวล , 2558
Detail559 หน้า ; 21 ซม
Added Authorกล้วยไม้ แก้วสนธิ

แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน

การปฏิวัติประชาธิปไตยในสยามล้มเหลวจริงหรือ? — วิญญาณของขบวนการเดือนตุลาคม — มนุษยภาพ: ว่าด้วยความกลัว ปัญญา และอิสรภาพ — บทบาททางประวัติศาสตร์ของรัฐธรรมนูญในระบบประชาธิปไตยไทย — พิทักษ์เจตนารมณ์ 14 ตุลาคม ของปรีดี พนมยงค์ —  แลหลังกบฎปฏิวัติรัฐประหารในการเมืองสยามไทย และ แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ: ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJQ1745 ธ7ป 2556
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Titleแปดทศวรรษสยามปฏิวัติ : บทวิเคราะห์การเมืองและประชาธิปไตยสยามไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน / ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : สมมติ, 2556
Detail148 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject

อัตลักษณ์และความรุนแรง : ภาพลวงของชะตาลิขิต

เนื้อหาในเล่มกล่าวถึง  — ความรุนแรงของภาพลวง  —  ทำความเข้าใจอัตลักษณ์  —  การกักกันทางอารยธรรม  — สายสัมพันธ์ทางศาสนาและประวัติศษสตร์มุสลิม — ตะวันตกและการต่อต้านตะวันตก —  วัฒนธรรมและการจองจำ — โลกาภิวัฒน์และเสียง  —  พหุวัฒนธรรมนิยมและเสรีภาพ  — เสรีภาพที่จะคิด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBD236 ซ7อ 2555
Authorเซ็น, อมารตยา
Titleอัตลักษณ์และความรุนแรง : ภาพลวงของชะตาลิขิต = Identity and violence / อมารตยา เซ็น เขียน ; ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ แปล ;โคทม อารียา บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
Detail(18), 230 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Added AuthorSen, Amartya
Added Authorโคทม อารียา
Added Authorศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475

สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น ประวัติศาสตร์เปลี่ยนเเปลงการปกครอง 2475  — พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 – เศรษฐกิจตกต่ำเเละเสด็จเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ — สร้างสะพานพุทธยอดฟ้า ตั้งราชบัญฑิตย์เเละพิพิธภัณฑ์ — เบื้องหลังเปลี่ยนเเปลงการปกครอง 2475 — ความวุ่นวายหลังเปลี่ยนเเปลงการปกครอง 2475 — รัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติและสิ้นพระชนม์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS584 พ7ส 2545
Authorพูนพิศมัย ดิศกุล, ม.จ., 2438-2533
Titleสิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น : ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 / พระนิพนธ์ของ ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2545
Detail182 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject

ภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา

ภูมิรัฐศาสตร์ ความรู้ฉบับพกพา GEOPOLITICS กล่าวถึง จำเป็นยิ่งที่เราจะต้องรู้ภูมิรัฐศาสตร์หรือจะเป็นความรู้อาบยาพิษ?  สถาปัตยกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์  ภูมิรัฐศาสตร์กับอัตลักษณ์  ภูมิรัฐศาสตร์และวัตถุ  ภูมิรัฐศาสตร์มหาชน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC319 ด5ภ 2560
Authorดอดส์, เคลาส์
Titleภูมิรัฐศาสตร์ : ความรู้ฉบับพกพา / Klaus Dodds ; จิตติภัทร พูนขำ ผู้แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2560
Detail279 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Subject
Subject

ยุโรปในสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991

ในการศึกษาเกี่ยวกับสงครามเย็น ประเด็นคำถามหลักที่ต้องคำนึงถึงคือสงครามเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไร และสงครามเย็นเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินนโยบายหรือปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต อภิมหาอำนาจประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่ หรือเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของยุโรปที่สืบเนื่องจากการคำนึงถึงประโยชน์และการสร้างดุลอำนาจระหว่างมหาอำนาจผู้ชนะสงครามด้วยกัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberD1051 ส6ย 2558
Authorสัญชัย สุวังบุตร
Titleยุโรปในสงครามเย็น ค.ศ. 1945-1991 = Europe in the cold war 1945-1991 / สัญชัย สุวังบุตร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนครปฐม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558
Detail183 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Noteได้รับทุนสนับสนุนในการจัดพิมพ์จากโครงการตำราและหนังสือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Subject
Subject
Subject

เมื่อโลกไม่ได้หมุนรอบอเมริกา

เมื่อมหาอำนาจกำลังจะถูกโค่นลงจากบัลลังก์และความยิ่งใหญ่กำลังกลายเป็นอดีต โลกทั้งใบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง อเมริกาจะรอดพ้นจากภัยคุกคามนี้หรือไม่ และเมื่อมองเข้ามาใกล้ตัว มันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศ สังคม แวดวงการทำงาน หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวันของคุณเอง ถึงเวลาเรียนรู้และรับมือกับโลกที่กำลังหมุนไปในทิศทางใหม่… เมื่อโลกไม่ได้หมุนรอบอเมริกา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber CB161 ซ6ม 2557 
Authorซาคาเรีย, ฟาร์รีช
Titleเมื่อโลกไม่ได้หมุนรอบอเมริกา = The post-America world (release 2.0) / Fareed Zakaria ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร
Publishedกรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2557
Detail333 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Added Authorพรเลิศ อิฐฐ์
Added Authorวิโรจน์ ภัทรทีปกร

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์

ประวัติศาสตร์ของกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์เป็นผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสถาบันที่บันทึกแหล่งข้อมูลในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการช่วยให้เข้าใจถึงเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ โดยการบรรยายและวิเคราะห์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานภาคต่างๆ และลักษณะพิเศษพื้นฐานที่ก่อร่างขึ้นในระหว่างเวลาที่ผ่านมา การวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยใช้แนวทางประวัติศาสตร์นี้ทำให้ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงและความต่อเนื่อง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHC454 ค5ค 2556
Authorคอร์ปุส, โอ. ดี
Titleประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ = An economic history of Philippines / โอ.ดี. คอร์ปุส, เขียน ; สีดา สอนศรี, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : The Toyota Foundation : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2556
Detail522 หน้า : ตาราง, แผนที่ ; 21 ซม
Table of contentบทที่ 1 บทนำ — บทที่ 2 ค.ศ. 1565 โครงสร้างสังคมชาวพื้นเมืองและวิถีชีวิตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ — บทที่ 3ทศวรรษที่ 1570-1700 การปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของชาวพื้นเมือง — บทที่ 4 ค.ศ. 1700-ทศวรรษที่ 1770เศรษฐกิจยุคหลังการครอบครองของอาณานิคม — บทที่ 5 ค.ศ. 1778-1818สู่ระเบียบเศรษฐกิจแนวใหม่ — บทที่ 6 ทศวรรษที่ 1770-1840ผลผลิตทางการเกษตรในตลาดโลก — บทที่ 7 ค.ศ. 1850-1896ความเจริญทางเศรษฐกิจแบบคู่ขนาน (1) — บทที่ 8 ค.ศ. 1850-1896ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค (2) — บทที่ 9 ค.ศ. 1896-1903 สงครามสี่ครั้ง เศรษฐศาสตร์การเมืองของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ — บทที่10 เศรษฐกิจของความสัมพันธ์แบบพิเศษ — บทที่ 11 ทศวรรษที่ 1900-1940ช่วงหลังจากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบพิเศษ
Subject
Subject
Subject
Added AuthorCorpuz, O. D. An economic history of Philippines.h
Added Authorสีดา สอนศรี

เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล

“เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล” เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 49 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีน เพื่อนบ้านที่สำคัญและมีความผูกพันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับไทยมายาวนาน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS712 ท7ย 2551
Authorเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร, กรมสมเด็จพระ, 2498-
Titleเยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล / พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2551
Detail259 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteคราวเสด็จเยือนประเทศจีน เมืองในมณฑลฮกเกี้ยนและมณฑลไหหลำ ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม พ.ศ. 2545
Subject
Subject
Subject

อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ

หลุยส์ อัลธูแซร์ (Louis Althusser) เป็นนักปรัชญาสลุกความคิดแบบมาร์กซ์สายโครงสร้าง (Structural Marxism) คนสำคัญ ที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อนักคิดสกุลความคิดแบบมาร์กซ์ (Marxism) และสกุลความคิดหลังมาร์กซิสม์ (Post-Marxism)

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC179 อ6อ 2557
Authorอัลธูแซร์, หลุยส์
Titleอุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ = Ideology and ideologicalstate apparatuses / หลุยส์ อัลธูแซร์, เขียน ; กาญจนา แก้วเทพ, แปล/เรียบเรียง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
Detail(10), 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม
Subject
Subject
Subject
Added Authorกาญจนา แก้วเทพ, ผู้แปล

มหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม

ในอดีต เกาหลีบอบช้ำจากลัทธิอาณานิคมและสงครามอันต่อเนื่องยาวนาน ไม่มีใครจินตนาการออกว่าดินแดนที่ถูกแบ่งออกเป็นสอง ซ้ำยังมีทรัพยากรธรรมชาติจำกัดจำเขี่ยแห่งนี้จะก้าวพ้นความทุกข์ยากแสนสาหัสได้อย่างไร แต่เพียงห้าสิบปีให้หลัง เกาหลีใต้กลับยืนหยัดอย่างสงาสงามและมีชีวิตชีวาบนเวทีโลกในฐานะผู้นำด้านเศรษญกิจ การเมือง และวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างเค-ป๊อป

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS916.27 ท6ม 2560
Authorทิวดอร์, แดเนียล
Titleมหัศจรรย์เกาหลี : จากเถ้าถ่านสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม / โดย Daniel Tudor ; ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ แปล
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560
Detail455 หน้า ; 21 ซม
Noteแปลจาก Korea : the impossible country by Daniel Tudor
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorTudor, Daniel
Added Authorฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ

โมเลกุลเปลี่ยนประวัติศาสตร์ กระดุม "นโปเลียน" เปลี่ยนโลก

“โมเลกุล เปลี่ยนประวัติศาสตร์ กระดุม นโปเลียน เปลี่ยนโลก” ประกอบด้วย 17 บท ถ่ายทอดเรื่องราวของ 17 โมเลกุลสำคัญที่ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของโลกเรา ได้แก่ บทที่ 1 พริกไทย จันทร์เทศ และกานพลู — บทที่ 2 กรดแอสคอร์บิก — บทที่ 3 กลูโคส — บทที่ 4 เซลลูโลส — บทที่ 5 สารประกอบไนโตร — บทที่ 6ไหมและไนล่อน — บทที่ 7 ฟีนอล — บทที่ 8 ไอโซพรีน — บทที่ 9 สีย้อม — บทที่ 10 ยามหัศจรรย์ — บทที่ 11 ยาคุมกำเนิด — บทที่ 12 โมเลกุลกับเวทมนตร์ — บทที่ 13 มอร์ฟีน นิโคติน และกาเฟอีน — บทที่ 14กรดโอเลอิก — บทที่ 15 เกลือ — บทที่ 16 สารประกอบคลอโรคาร์บอน — บทที่ 17 โมเลกุลต้านโรคมาลาเรีย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberQD37 ล7ม 2556
Authorเลอ กูเตอร์, เพนนี่
Titleโมเลกุลเปลี่ยนประวัติศาสตร์ กระดุม “นโปเลียน” เปลี่ยนโลก = Napoleon’s buttons : 17 molecules that changed history / Penny Le Couteur & Jay Burreson ; ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2556
Detail344 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Table of contentบทที่ 1 พริกไทย จันทร์เทศ และกานพลู — บทที่ 2 กรดแอสคอร์บิก — บทที่ 3 กลูโคส — บทที่ 4 เซลลูโลส — บทที่ 5 สารประกอบไนโตร — บทที่ 6ไหมและไนล่อน — บทที่ 7 ฟีนอล — บทที่ 8 ไอโซพรีน — บทที่ 9 สีย้อม — บทที่ 10 ยามหัศจรรย์ — บทที่ 11 ยาคุมกำเนิด — บทที่ 12 โมเลกุลกับเวทมนตร์ — บทที่ 13 มอร์ฟีน นิโคติน และกาเฟอีน — บทที่ 14กรดโอเลอิก — บทที่ 15 เกลือ — บทที่ 16 สารประกอบคลอโรคาร์บอน — บทที่ 17 โมเลกุลต้านโรคมาลาเรีย
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorLe Couteur, Penny, 1943-
Added AuthorBurreson, Jay, 1942-
Added Authorยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

อิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง : ความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง

ความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมือง — แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง — การตีความคำว่าอุมมะฮ์ของท่านศาสดา — นักคิดที่เป็นแรงบันดาลใจของการเมืองอิสลามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นทศวรรษที่ 20 — นักคิดมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อนักอิสลามนิยมในปัจจุบัน — ขบวนการภราดรภาพมุสลิม : อิสลามการเมืองของอียิปต์ — อิสลามการเมืองในอัฟกานิสถาน — บทบาทของนักการศาสนาในการเมืองอิสลามของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน — อิสลามการเมืองในซาอุดีอาระเบีย — ขบวนการฮิซบุลลอฮ์กับอิสลามการเมืองในเลบานอน — ศึกษาขบวนการฮามาส : อิสลามการเมืองในปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberBP173.7 จ4อ 2555
Authorจรัญ มะลูลีม
Titleอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง : ความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมืองในการเมืองตะวันออกกลาง / จรัญ มะลูลีม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ศยาม, 2555
Detail339 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentความสำคัญของปัญหาในการศึกษาอิสลามการเมือง — แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง — การตีความคำว่าอุมมะฮ์ของท่านศาสดา — นักคิดที่เป็นแรงบันดาลใจของการเมืองอิสลามในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นทศวรรษที่ 20 — นักคิดมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อนักอิสลามนิยมในปัจจุบัน — ขบวนการภราดรภาพมุสลิม : อิสลามการเมืองของอียิปต์ — อิสลามการเมืองในอัฟกานิสถาน — บทบาทของนักการศาสนาในการเมืองอิสลามของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน — อิสลามการเมืองในซาอุดีอาระเบีย — ขบวนการฮิซบุลลอฮ์กับอิสลามการเมืองในเลบานอน — ศึกษาขบวนการฮามาส : อิสลามการเมืองในปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง
Subject
Subject
Subject

อันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง : ปรัชญาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์

‘เป็นตัวช่วยชั้นดี เป็นสะพานชั้นเยี่ยม’ ที่ช่วยให้ความคิดที่ทรงคุณค่าของกรัมชี่ ‘ไม่ห่างจาก ไม่ยากเย็น ไม่ซับซ้อน’จนเกินกว่าที่คนธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาความคิดของกรัมชี่ในหนังสือเล่มนี้อะไรคือสิ่งที่ถูกจัดวางเอาไว้ก่อนแล้วในสังคมและเราจะสามารถถอดถอนความคิดที่ถูกจัดวางเอาไว้ก่อนแล้วได้หรือไม่และจะร่วมกันจัดวางความคิดทางสังคม/การเมืองกันใหม่เพื่อสร้างสรค์สังคมที่ดีกว่าเดิมได้หรือไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีคำตอบแต่ทุกคนต้องช่วยกันแสวงหาคำตอบร่วมกัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHX289.7.G73 ว6อ 2561
Authorวัชรพล พุทธรักษา
Titleอันโตนิโอ กรัมชี่ กับการจัดวางความคิดทางการเมือง : ปรัชญาปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการปลดปล่อยมนุษย์ / วัชรพล พุทธรักษา
Publishedกรุงเทพฯ : สมมติ, 2561
Detail219 หน้า ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรมและดรรชนี
Table of contentการจัดวาง/การจัดวางความคิดทางการเมือง (?) — ทฤษฏีการหาความรู้และการวิจัย — ปรัชญา=ประวัติศาสตร์=การเมือง –การศึกษาเชิงวิพากษ์ — ภาษาและการแปลความหมาย — ผู้มีสถานะรอง –วิกฤติการณ์ของอำนาจนำและการเกิดสภาวะแบบชีชาร์
Abstractหนังสือเล่มนี้ ‘เป็นตัวช่วยชั้นดี เป็นสะพานชั้นเยี่ยม’ ที่ช่วยให้ความคิดที่ทรงคุณค่าของกรัมชี่ ‘ไม่ห่างจาก ไม่ยากเย็น ไม่ซับซ้อน’จนเกินกว่าที่คนธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจหลังจากที่ได้ศึกษาความคิดของกรัมชี่ในหนังสือเล่มนี้อะไรคือสิ่งที่ถูกจัดวางเอาไว้ก่อนแล้วในสังคมและเราจะสามารถถอดถอนความคิดที่ถูกจัดวางเอาไว้ก่อนแล้วได้หรือไม่และจะร่วมกันจัดวางความคิดทางสังคม/การเมืองกันใหม่เพื่อสร้างสรค์สังคมที่ดีกว่าเดิมได้หรือไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีคำตอบแต่ทุกคนต้องช่วยกันแสวงหาคำตอบร่วมกัน –จากปกหลัง
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง

น้ำแข็งมีบทบาทสำคัญต่อกลไกการทำงานของโลก ผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ การกระทำของมนุษย์ที่กระทบต่อน้ำแข็ง เมื่อโลกไร้น้ำแข็ง จะสาดแสงให้เห็นปัญหาใหญ่ด้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศผ่านผลึกน้ำแข็ง ช่วยจุดประกายให้ผู้คนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เกื้อกูลมาตลอด

 

 

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberGB2403.2 พ5ม 2554
Authorพอลแล็ก, เฮนรี
Titleเมื่อโลกไร้น้ำแข็ง = A world without ice / Henry Pollack เขียน ; พลอยแสง เอกญาติ แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2554
Detail344 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorPollack, Henry
Added Authorพลอยแสง เอกญาติ

เสรีนิยมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา

เป็นเวลากว่าสามทศวรรษที่ เสรีนิยมใหม่ เผยตัวขึ้นมาบนโลกและให้กลายเป็น “อุดมการณ์” อันยิ่งใหญ่ที่ครอบงำชีวิตในการออกแบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมืองเหนืออุดมการณ์ใดๆ บางคนมองมันเป็นความหวังที่ช่วยเร่งเรื่องเศรษฐกิจและฉุดผู้คนออกจากความยากจน ทว่าบางส่วนมองว่าเป็นตัวการแห่งความเหลื่อมล่ำทั้งในประเทศและในระดับโลก แท้จริงแล้วเสรีนิยมใหม่ส่งผลอย่างไรต่อเรากันแน่?

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHB95 ส7ส 2559
Authorสเตเกอร์, แมนเฟร็ด
Titleเสรีนิยมใหม่ : ความรู้ฉบับพกพา = Neoliberalism : a very short introduction / Manfred B. Steger and Ravi K. Roy ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส, 2559
Detail245 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 18 ซม
Subject
Added AuthorRoy, Ravi K
Added AuthorSteger, Manfred B
Added Authorรอย, รวี

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตแห่งสรรสิ่ง เล่มนี้ จะพาเราท่องโลกแห่งการเชื่อมต่อนี้ตั้งแต่จุดกำเนิด สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตที่ระบบอัจฉริยะจะเพิ่มความสามารถขึ้นอย่างทวีคูณ รวมทั้งช่วยขบประเด็นชวนคิดต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberTK7895.E43 ก473อ 2560
Authorกรีนการ์ด, ซามูเอล
Titleอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง = The internet of things / ซามูเอล กรีนการ์ด ; ทีปกร วุฒิพิทยามงคล, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2560
Detail191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม (หน้า 188-189)
Table of contentอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง — อุปกรณ์พกพา คลาวด์ และเครื่องมือดิจิทัลเริ่มเข้าสู่โลกแห่งการเชื่อมต่อ — กำเนิดอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม — เมื่อเครื่องใช้เป็นอัจฉริยะ — เมื่ออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งเริ่มงาน — ความเป็นจริงและผลพวงของโลกแห่งการเชื่อมต่อ — อนาคตแห่งการเชื่อมต่อถือกำเนิด
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorGreengard, Samuel. The internet of things
Added Authorทีปกร วุฒิพิทยามงคล

เมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

หัวใจสำคัญของงานชิ้นนี้คือข้อเสนอที่ว่า มนุษย์เศรษฐกิจ (Homo Economicus) ที่เป็นปัจเจกชนที่ “สมเหตุสมผล” คำนวณต้นทุน-ผลได้เพื่อตัดสินใจทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อ “แสวงหาประโยชน์ส่วนตน” ที่เป็นอรรถประโยชน์สูงสุดนั้น ไม่ได้ดำรงอยู่มาแต่ไหนแต่ไร หากแต่เป็นผลิตผลของ “การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในศตวรรษที่ 19” ซึ่งก็คือ การเกิดขึ้นของ “สังคมตลาด (Market Society)” อันประกอบด้วยกระบวนการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่ ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHD2321 ป9ม 2559
Authorโปลานยี, คาร์ล
Titleเมื่อโลกพลิกผัน : การปฏิวัติอุตสาหกรรม จุดกำเนิดการเมืองและเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน = The Greattransformation: The political and economic origins of ourtime / คาร์ล โปลานยี เขียน ; ภัควดี วีระภาสพงษ์ ผู้แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedนนทบุรี : สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2559
Detail[18], 457 หน้า : ภาพประกอบ : 24 ซม
Noteแปลจาก The Great transformation: The political and economic origins of our time (1944)
Table of contentบทที่ 1 สันติภาพหนึ่งร้อยปี — บทที่ 2 1920 ทศวรรษอนุรักษนิยม 1930 ทศวรรษปฏิวัติ — บทที่ 3 “การมีที่ซุกหัวนอนปะทะความก้าวหน้า” — บทที่ 4 สังคมและระบบเศรษฐกิจ — บทที่ 5 วิวัฒนาการของแบบแผนตลาด — บทที่ 6 ตลาดที่กำกับดูแลตัวเองกับสินค้าอุปโลกน์ : แรงงาน ที่ดิน และเงิน — บทที่ 7 สปีนแฮมแลนด์ 1795 — บทที่ 8 เหตุที่เกิดก่อนและผลที่ตามมา — บทที่ 9 ลัทธิยาจกกับยูโทเปีย — บทที่ 10 เศรษฐกิจการเมืองและการค้นพบ “สังคม”– บทที่ 11 มนุษย์ ธรรมชาติ และระบบการผลิต — บทที่ 12กำเนิดลัทธิเสรีนิยม — บทที่ 13 กำเนิดลัทธิเสรีนิยม (ต่อ) : ผลประโยชน์ของชนชั้นและความเปลี่ยนแปลงของสังคม — บทที่ 14 ตลาดกับมนุษย์ — บทที่ 15 ตลาดกับธรรมชาติ — บทที่ 16 ตลาดกับหน่วยการผลิต — บทที่ 17 การกำกับดูแลตัวเองบกพร่อง — บทที่ 18แรงตึงเครียดที่ขาดผึง — บทที่ 19 รัฐบาลประชาชนกับระบบเศรษฐกิจตลาด — บทที่ 20 ประวัติศาสตร์ในฟันเฟืองของความเปลี่ยนแปลงทางสังคม — บทที่ 21 เสรีภาพในสังคมซับซ้อน
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added AuthorPolanyi, Karl
Added Authorภัควดี วีระภาสพงษ์

รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่

ในโลกยุคหลังสงครามเย็น ระเบียบโลกแบบสงครามเย็น พังครืนลง พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของภัยคุกคามต่อระเบียบโลกชนิดใหม่ นั่นคือภัยจากการก่อการร้ายสากลไม่ใช่ภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างในโลกยุคสงครามเย็นขณะเดียวกันประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็หันไปใช้ความรุนแรงในการเขียนแผนที่โลก (violent cartography) ใหม่ด้วยการทำสงครามในอัฟกานิสถานและการยึดครองประเทศอิรัก…

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHM881 ช9ร 2553
Authorไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Titleรัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ = Nation-state and the new world (dis) order / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : วิภาษา, 2553
Detail(19), 308 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ยุโรปกลางและตะวันออก : การหวนคืนสู่ยุโรปและการเข้าสู่เศรษฐกิจเสรี

ในโลกยุคหลังสงครามเย็น ระเบียบโลกแบบสงครามเย็น พังครืนลง พร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของภัยคุกคามต่อระเบียบโลกชนิดใหม่ นั่นคือภัยจากการก่อการร้ายสากลไม่ใช่ภัยจากลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างในโลกยุคสงครามเย็นขณะเดียวกันประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็หันไปใช้ความรุนแรงในการเขียนแผนที่โลก (violent cartography) ใหม่ด้วยการทำสงครามในอัฟกานิสถานและการยึดครองประเทศอิรัก…

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHC240 จ6ย 2556
Authorจิตติภัทร พูนขำ
Titleยุโรปกลางและตะวันออก : การหวนคืนสู่ยุโรปและการเข้าสู่เศรษฐกิจเสรี / จิตติภัทร พูนขำ และ ณัฐนันท์ คุณมาศ
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Detail226 หน้า ; 21 ซม
Table of contentบทที่ 1 : บทนำ — บทที่ 2 : การหวนคืนสู่ทุนนิยม: จากสังคมนิยมสู่เสรีนิยมใหม่ — บทที่ 3 : การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ : “แผนการมาร์แชล” ใหม่ สำหรับยุโรปกลางและตะวันออก? — บทที่ 4 : รัฐในกระแสเสรีนิยมใหม่:รูปแบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐในยุโรปกลางและตะวันออก — บทที่ 5 : การขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปและการหวนคืนสู่ยุโรปครั้งใหญ่ — บทที่ 6 : ยุโรปกลางและตะวันออก: ดินแดนแห่งศักยภาพหรือวิกฤต? — บทสรุป
Subject
Subject
Added Authorณัฐนันท์ คุณมาศ

ย่อโลกทุนนิยม

    “ย่อโลกทุนนิยม : Introducing Capitalism” เล่มนี้ ในเนื้อหาหลักเป็นการอธิบายเรื่องเศรษฐกิจอย่างกระชับ ถึงแก่นความคิดด้านประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHB501 ค4ย 2554
Authorครายอัน, แดน
Titleย่อโลกทุนนิยม = Introducing capitalism / by Dan Cryan & Sharron Shatil ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2554
Detail171 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Added AuthorCryan, Dan
Added AuthorShatil, Sharron
Added Authorปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง

นำเสนอและอธิบายเนื้อหาและทฤษฎีของบรรดานักคิดแนววิพากษ์อันจัดอยู่ในฝ่ายสำนักหลังสมัยใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน เป็นการวางหมุดหมายที่สำคัญต่อพัฒนาการของการศึกษาวิชารัฐศาสตร์ในสังคมไทย ให้ก้าวทันและร่วมส่วนในการวิเคราะห์ค้นคว้าและวิพากษ์เรื่องของการเมืองอย่างไม่หยุดนิ่งหรือจมปลักในวังวนแห่งความล้าหลัง เสนอการมองและวิเคราะห์และความเข้าใจในปัญหาที่อยู่ในปริมณฑลของการเมืองแบบใหม่ที่แตกต่าง กระทั่งตรงข้ามกับแนวทาง วิธีการ และทฤษฎีที่นักรัฐศาสตร์เคยใช้ในการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจปัญหาการเมืองแบบเก่าโดยสิ้นเชิง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberP119.3 ช9ภ 2556
Authorไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Titleภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง = Language and politics/the political / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
Detail(48), 542 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรมและดรรชนี
Subject
Subject
Subject

โลกของคนไร้บ้าน

การเป็นคนไร้บ้านนั้น มิได้เกิดจากความบกพร่องส่วนบุคคล แต่เกิดจากเหตุการณ์ที่เชื่อมต่อเป็นลูกโซ่ แลป็นปัญหาในระดับโครงสร้างที่อยู่นอกเหนือความสามารถในการจัดการของปัจเจกบุคคล และหลาย ๆ คนต้องใช้เวลาปรับตัวปรับใจอย่างยากลำบากกว่าจะบอกกับตัวเองได้ว่าเขาต้องกลายเป็นคนไร้บ้านไปเสียแล้ว

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHV4602.55.A4 บ7ล 2546
Authorบุญเลิศ วิเศษปรีชา
Titleโลกของคนไร้บ้าน / บุญเลิศ วิเศษปรีชา
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2546
Detail(19), 235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteวิทยานิพนธ์ดีเด่นทางมานุษยวิทยา ปี 2546
Noteได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Subject
Subject
Subject

ประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัตน์

ได้รวบรวมประวัติศาสตร์ของโลกในภาพกว้างเเก่ผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นมาในโลก เพื่อเป็นพื้นฐานในการขยายกรอบเขตการศึกษาในเเง่รายละเอียดต่อ ๆ ไป ที่สำคัญที่สุดก็คือ เล่มนี้ได้เอาเรื่องราวเเละเหตุการณ์ที่น่ารู้เเละน่าสนใจ อีกทั้งยังมีผลเเละเกี่ยวข้องกับคนในปัจจุบัน ทั้งในเเง่ของการเป็นพื้นฐาน เเละเเง่ของการเป็นพื้นหลังทางวัฒนธรรมที่ส่งผลมาถึงปัจจุบัน

เนื้อเรื่องประกอบด้วย

 • ภาคต้น : ก่อนก้าวพ้นความป่าเถื่อน
 • ภาคสอง : อารยธรรมตะวันตก (โลกของคนผิวขาว)
 • ภาคสาม : โลกและอารยธรรมตะวันออก (แผ่นดินอื่นของคนต่างสีผิว)
 • ภาคสี่ : ก้าวสู่ยุคใหม่
 • บทสรุป : โลกใต้การพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberD20 อ3ป 2555
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์
Titleประวัติศาสตร์โลก (ฉบับสมบูรณ์) จากยุคหินถึงโลกาภิวัตน์ / อนันตชัย จินดาวัฒน์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555
Detail783 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject

ข้างหลังภาพ

“ข้าพเจ้ารู้ดีว่า ข้างหลังภาพ นั้นมีชีวิตและเป็นชีวิตที่ตรึงตราอยู่บนดวงใจของข้าพเจ้าสำหรับคนอื่น ข้างหลังภาพนั้น ก็คือกระดาษแข็งแผ่นหนึ่งและต่อไปก็คือผนัง ฉะนั้นเขาจะมองเห็นภาพนั้นเป็นอย่างอื่นนอกจากที่เป็นแต่เพียงภาพธรรมดาสามัญภาพหนึ่งอย่างไรได้… ข้าพเจ้าย่อมทราบดีว่า ผู้เขียนได้เขียนภาพนั้นด้วยชีวิต มิใช่โดยไม่เอาใจใส่เลย ข้าพเจ้าแลเห็นความเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างในภาพอันสงบ และดูเป็นธรรมดาที่สุดนั้น ทุกฉากทุกตอนตั้งแต่บทต้นจนกระทั่งบทสุดท้ายซึ่งได้ปิดฉากลงอย่างแสนเศร้า

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ศ4ข 2510
Authorศรีบูรพา
Titleข้างหลังภาพ / ศรีบูรพา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Publishedกรุงเทพฯ : ผดุงศึกษา, 2510
Detail276 หน้า ; 18 ซม

ต้านรัฐประหาร

ปัจจัยชี้ขาดที่กำหนดความเป็นความตายของคณะรัฐประหาร และมีผลอย่างสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของบุคคลเหล่านั้นคือประชาชนนั่นเอง หาใช่พลังอาวุธที่คณะรัฐประหารมีไม่ การเข้าใจถึงพลังของตนทำให้ประชาชนกลายเป็นพลังสำคัญยิ่งในการต่อต้านรัฐประหาร

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberJC494 ช6ต 2536
Authorชาร์ป, ยีน
Titleต้านรัฐประหาร = Against the coup / ยีน ชาร์ป เขียน ; นุชจรีย์ ชลคุป แปล
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536
Detail48 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Added Authorนุชจรีย์ ชลคุป

พลเมืองในโลกไร้พรมแดน

กล่าวถึง ทัศนะใหม่ของความเป็นพลเมืองบนพื้นที่ของความเป็นอื่น  ความเป็นพลเมืองแบบลื่นไหลในยุคโลกาภิวัตน์  ความเป็นพลเมืองโลกกับพรมแดนของรัฐชาติ  ก้าวข้ามคติทางชาติพันธุ์ : ว่าด้วยการสืบค้นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความทรงจำร่วมข้ามพรมแดน  ปฏิบัติการการเป็นพลเมืองและความลักลั่นของการเข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐของไทยพลัดถิ่น  และทายาทของแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศพม่าการศึกษาและอัตลักษณ์ข้ามชาติ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberHB1951 พ4 2554
Titleพลเมืองในโลกไร้พรมแดน / โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ … [และคนอื่น ๆ]
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554
Detail203 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorขวัญชีวัน บัวแดง
Added Authorฐิรวุฒิ เสนาคำ
Added Authorธวัช มณีผ่อง
Added Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล

อารยธรรมไทย

อารยธรรมไทย กล่าวถึงแนวทางการศึกษาวิชาอารยธรรมไทย  ต้นทำเนิดของอารยธรรมในภาคพื้นสยามประเทศ  วิวัฒนาการของอารยธรรม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS568 ธ6อ 2552
Authorธิดา สาระยา
Titleอารยธรรมไทย / ธิดา สาระยา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)
Publishedกรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2552
Detail388 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม
Subject
Subject
Subject

อารยธรรมไทย

เป็นอารยธรรมของคนไทในประเทศต่างๆ ในเอเชียอาคเนย์  หลายอารยธรรมในดินแดนที่ต่อมากลายเป็นประเทศไทย  สมัยประวัติศาสตร์ ราชอาณาจักรสุโขทัย และ อารยธรรมไทยในสมัยอยุธยา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS568 ส7อ 2553
Authorสุริยา รัตนกุล
Titleอารยธรรมไทย / สุริยา รัตนกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
Detail449 หน้า ; 23 ซม
Subject
Subject
Subject

อารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์

ปรัชญาประวัติศาสตร์ ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์  เค้าโครงประวัติศาสตร์ไทย  สังคมไทยสมัยสุโขทัย-อยุธยา (พ.ศ.1800-2310)  สยามเก่า-สยามใหม่-ประเทศไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberDS571 ช6อ 2540
Authorชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Titleอารยธรรมไทยพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
Publishedกรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540
Detail207 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

คู่มือพลเมืองดิจิทัล

แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้พลเมืองเรียนรู้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ รู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

คู่มือพลเมืองดิจิทัล / วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Author:

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

Publisher:

กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561

ISBN:

9789749765784

Summary:

แนวคิดและแนวปฏิบัติที่ช่วยให้พลเมืองเรียนรู้จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ รู้จักเคารพสิทธิของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก

URL:Ebook

https://thaidigizen.com/wp-content/uploads/2018/06/DigitalCitizenship-Book-ok.pdf

สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน

เข้าใจสิทธิในฐานะสิทธิมนุษยชน เข้าใจเสรีภาพในฐานะที่เป็นมนุษย์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน / กัลป์ปลัดดา ดุตตา

Author:

กัลป์ปลัดดา ดุตตา

Publisher:

กรุงเทพฯ : สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเซีย, 2555

ISBN:

9786163056658

Summary:

เข้าใจสิทธิในฐานะสิทธิมนุษยชน เข้าใจเสรีภาพในฐานะที่เป็นมนุษย์

URL:Ebook

https://www.aihrhre.org/wp-content/uploads/2017/12/สิทธิของเรา-สิทธิมนุษยชน.pdf

โลกเปลี่ยน & เปลี่ยนโลก

บทความโลกเปลี่ยน เปลี่ยนโลก หน้า 34-47

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

โลกเปลี่ยน & เปลี่ยนโลก / สุรชาติ บำรุงสุข

Author:

สุรชาติ บำรุงสุข

Publisher:

กรุงเทพฯ : จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับ 211 ความท้าทาย 2021 (มกราคม-มีนาคม 2564), 2564

ISBN:

Summary:

บทความโลกเปลี่ยน เปลี่ยนโลก หน้า 34-47

URL:Ebook

https://drive.google.com/file/d/17IEul2G2wv86hc_cXPpCG1smxMrys7Rd/view

สังคมไทยในสมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2461

การเชื่อมโยงระหว่างสัมคมแบบเก่าและแบบใหม่ของไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

สังคมไทยในสมัยต้นกรุง รัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2461 / อคิน รพีพัฒน์

Author:

อคิน รพีพัฒน์

Edition:

พิมพ์ครั้งที่ 2

Publisher:

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518

ISBN:

9745711578

Summary:

การเชื่อมโยงระหว่างสัมคมแบบเก่าและแบบใหม่ของไทย

URL:Ebook

http://www.openbase.in.th/files/tbpj105.pdf

พรมแดนศึกษา = Boundary studies

พรมแดนศึกษา ตีพิมพ์ในจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 61 สิงหาคม 2552 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

พรมแดนศึกษา = Boundary studies / สุรชาติ บำรุงสุข

Author:

สุรชาติ บำรุงสุข

Publisher:

กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2552

ISBN:

Summary:

พรมแดนศึกษา ตีพิมพ์ในจุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบับที่ 61 สิงหาคม 2552 ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

URL:Ebook

http://110.49.60.155/library/Security%20Studies%20Project/61.pdf

URL:Ebook

https://drive.google.com/file/d/142ftTZ0bV-lKaHAdMZxkshS0oXYTMR7X/view

ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : สุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ภาคพิศดาร

เพราะดินแดนแถบนี้มีความสำคัญทางการเมืองระหว่างประเทศ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation / Gene Sharp

Author:

Sharp, Gene

Edition:

Fourth U.S. edition

Publisher:

East Boston, Mass. : Albert Einstein Institution, 2010

ISBN:

1880813092

Content:

Facing dictatorships realistically — The dangers of negotiations — Whence come the power? — Dictatorships have weaknesses — Exercising power — The need for strategic planning — Planning strategy — Applying political defiance — Disintegrating the dictatorship — Groundwork for durable democracy — Appendix 1: The methods of nonviolent action — Appendix 2: Acknowledgements and notes on the history of From dictatorship to democracy — Appendix 3: A note about translations and reprinting of this publication

URL:Ebook

https://ia801002.us.archive.org/25/items/2011FromDictatorshipToDemocracyGeneSharp/2011%20-%20From%20Dictatorship%20to%20Democracy%20-%20Gene%20Sharp.pdf

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากประชากรไทยทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปจากชนกลุ่มใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ผสมกลมกลืนภายใต้นโยบายบูรณาการของรัฐและมีฐานะเป็นพลเมืองของ

รัฐไทย แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบสูงกว่าคนกลุ่มอื่นจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องประสบปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความท้าทายในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรม แม้จะมีความพยายามอนุรักษ์ไว้และหวังจะผลักดันให้เกิดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงในมิติต่าง ๆ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคต ในฐานะพลเมืองในราชอาณาจักรไทยที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย : งานวิจัยและความท้าทาย / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Author:

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Publisher:

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),2564

ISBN:

Summary:

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่อนข้างมาก นอกจากประชากรไทยทั่วไปแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายกระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีภาษา วัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างกันไปจากชนกลุ่มใหญ่ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเหล่านี้ส่วนใหญ่ผสมกลมกลืนภายใต้นโยบายบูรณาการของรัฐและมีฐานะเป็นพลเมืองของ

รัฐไทย แต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับผลกระทบสูงกว่าคนกลุ่มอื่นจากการเปลี่ยนแปลง ทำให้ต้องประสบปัญหาในมิติต่าง ๆ ทั้งความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางสถานการณ์โลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นความท้าทายในการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะภาวะวิกฤตทางภาษาและวัฒนธรรม แม้จะมีความพยายามอนุรักษ์ไว้และหวังจะผลักดันให้เกิดแนวทางการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงในมิติต่าง ๆ รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ในอนาคต ในฐานะพลเมืองในราชอาณาจักรไทยที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่พึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตาม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม

URL:Ebook

https://www.tsri.or.th/dl/548/กลุ่มชาติพันธ์ุในประเทศไทย-งานวิจัยและความท้าทาย

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 เล่ม 2 ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy)

ผลงานวิชาการ  ความรู้และมุมมองในประเด็นเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมือง การเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 เล่ม 2 ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy)

Author:

สถาบันพระปกเกล้า

Publisher:

กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2554

ISBN:

9789744496270

Summary:

ผลงานวิชาการ  ความรู้และมุมมองในประเด็นเรื่องการพัฒนาความเป็นพลเมือง การเมืองภาคพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ภาคประชาสังคมของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

URL:Ebook

https://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M10_360.pdf

From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation

From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

From dictatorship to democracy : a conceptual framework for liberation / Gene Sharp

Author:

Sharp, Gene

Edition:

Fourth U.S. edition

Publisher:

East Boston, Mass. : Albert Einstein Institution, 2010

ISBN:

1880813092

Content:

Facing dictatorships realistically — The dangers of negotiations — Whence come the power? — Dictatorships have weaknesses — Exercising power — The need for strategic planning — Planning strategy — Applying political defiance — Disintegrating the dictatorship — Groundwork for durable democracy — Appendix 1: The methods of nonviolent action — Appendix 2: Acknowledgements and notes on the history of From dictatorship to democracy — Appendix 3: A note about translations and reprinting of this publication

URL:Ebook

https://ia801002.us.archive.org/25/items/2011FromDictatorshipToDemocracyGeneSharp/2011%20-%20From%20Dictatorship%20to%20Democracy%20-%20Gene%20Sharp.pdf

Your inner fish : a journey into the 3.5-billion-year history of the human body

Finding your inner fish — Getting a grip — Handy genes — Teeth everywhere — Getting ahead — The best-laid (body) plans — Adventures in bodybuilding — Making scents — Vision — Ears — The meaning of it all — Epilogue

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Your inner fish : a journey into the 3.5-billion-year history of the human body / Neil Shubin

Author:

Shubin, Neil

Publisher:

New York : Pantheon Books, [2008]

ISBN:

9780375424472, 0375424474

Content:

Finding your inner fish — Getting a grip — Handy genes — Teeth everywhere — Getting ahead — The best-laid (body) plans — Adventures in bodybuilding — Making scents — Vision — Ears — The meaning of it all — Epilogue

URL:Ebook

https://mtbio.weebly.com/uploads/3/7/7/4/37743881/your_inner_fish_-_neil_shubin.pdf

Sapiens : a brief history of humankind

The cognitive revolution — The agricultural revolutions — The unification of humankind — The scientific revolution

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Sapiens : a brief history of humankind / Yuval Noah Harari

Author:

Harari, Yuval N.

Publisher:

[Toronto, Ontario] : Signal ; McClelland & Stewart, 2014

ISBN:

9780771038501

Content:

The cognitive revolution — The agricultural revolutions — The unification of humankind — The scientific revolution

URL:Ebook

https://ia803404.us.archive.org/4/items/sapiens_202104/Sapiens.pdf

Singapore’s System for Managing Foreign Manpower

This paper examines Singapore’s system for managing the recruitment and use of foreign manpower which currently forms more than one third of its total workforce. As background, some data are presented on the numbers and selected characteristics of these foreign workers.

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Singapore’s System for Managing Foreign Manpower / Yap Mui Teng

Author:

Yap Mui Teng.

Publisher:

Managing International Migration for Development in East Asia , 2014

ISBN:

Summary:

This paper examines Singapore’s system for managing the recruitment and use of foreign manpower which currently forms more than one third of its total workforce. As background, some data are presented on the numbers and selected characteristics of these foreign workers.

URL:Ebook

https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/pa_mt_managing-international-migration-for-development-in-east-asia-research-papers_240215.pdf

Singapore’s System for Managing Foreign Manpower

This paper examines Singapore’s system for managing the recruitment and use of foreign manpower which currently forms more than one third of its total workforce. As background, some data are presented on the numbers and selected characteristics of these foreign workers.

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Singapore’s System for Managing Foreign Manpower / Yap Mui Teng

Author:

Yap Mui Teng.

Publisher:

Managing International Migration for Development in East Asia , 2014

ISBN:

Summary:

This paper examines Singapore’s system for managing the recruitment and use of foreign manpower which currently forms more than one third of its total workforce. As background, some data are presented on the numbers and selected characteristics of these foreign workers.

URL:Ebook

https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/ips/pa_mt_managing-international-migration-for-development-in-east-asia-research-papers_240215.pdf

9. แหล่งสารสนเทศอื่น

พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี: การสร้างความเป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่ดี

โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.จตุพล ดวงจิตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

สามารถเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้จาก Thai MOOC ได้ด้วย

Hits: 3091

หากบทความนี้มีประโยชน์ ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะ