• ผ้าลายอย่าง
    บทความ,  มุมมอง

    ชวนรู้จัก ผ้าลายอย่าง ผ่านภูษาจากละครพรหมลิขิต

    “ผ้าลายอย่าง” เป็นผ้าในราชสำนักในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น เหตุที่เรียกว่าผ้าลายอย่าง เพราะว่าเป็นผ้าพิมพ์ที่ออกแบบโดยราชสำนักสยามแล้วส่งไปพิมพ์ที่อินเดีย (แหล่งผลิตสิ่งทอคุณภาพเยี่ยมในสมัยนั้น) จึงได้ชื่อว่าผ้าลายอย่าง คือ ทำตามอย่างที่ออกแบบไปให้ สมัยก่อนขุนนางที่ทำความดีความชอบ จะได้รับพระราชทานบำเหน็จรางวัลอย่างหนึ่ง คือ ผ้า นอกจากนี้ขุนนางจะได้รับพระราชทานผ้าสมปักตามตำแหน่งสำหรับนุ่งเข้าเฝ้าอีกด้วย โดยลวดลายบนผ้า ลักษณะของผ้า จะบ่งบอกถึงยศ ตำแหน่งของผู้สวมใส่ผ้านั้น ๆ เปรียบเสมือนเครื่องแบบของข้าราชการในปัจจุบัน