ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

Month: September 2022

  • ประเพณี สารทเดือนสิบ ที่นครศรีธรรมราช

    ประเพณี สารทเดือนสิบ ที่นครศรีธรรมราช

    ประเพณีสารทเดือนสิบ สารทเดือนสิบ เป็นประเพณีอันเก่าแก่และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และมีการสืบทอดกันมาตั้งโบราณกาลของจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัจจุบันก็ยังคงสืบสานประเพณีนีัอยู่อย่างต่อเนื่อง