อัจฉริยะสร้างได้

ฉลาดได้แบบอัจฉริยะอย่าลืมจัดการเวลาให้ดี จะเก่งได้ครบทุกด้าน เราต้องฝึกการใช้เวลาให้ดีให้เป็นและให้แต่ละนาที มีคุณภาพมากที่สุด 

ถ้าคิดจะเป็นคนเก่งกรุณาอย่าหาเวลาว่างแต่ให้สร้างเวลาขึ้นมาเลย เพราะคนเรา มีเวลาเสมอสำหรับสิ่งที่สำคัญในชีวิต ถ้าเราเห็นว่า ความเก่งความเป็นอัจฉริยะเป็นสิ่งสำคัญเราก็จะจัดเวลาให้มันตามสมควรเองอย่ารอให้เวลาว่างหล่นมาถึงมือเลยค่ะ สร้างเวลาแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาเลย  

บทที่ 1 อัจฉริยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำงานด้านภาษาและการสื่อสารโดยตรง แต่ทุกคนในโลกก็ยังต้องใช้ภาษาและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ถึงแม้จะไม่ได้พูดกับผู้อื่นแต่อย่างน้อยก็ต้องสื่อสารกับตัวเอง  

บทที่ 2 อัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ไม่ว่าใครก็อยากดูดีดูเท่ในเวลาที่เคลื่อนไหวร่างกายกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอัจฉริยภาพด้านร่างกายจึงมีไว้สำหรับทุกคนค่ะเพราะที่แท้จริงแล้วสมองก็อาศัยอยู่ในร่างกายสมองรับข้อมูลจากร่างกาย และกายส่งข้อมูลให้สมอง บุคคลที่มีอัจฉริยภาพด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวคือคนที่สมองทำงานเร็วและทรงพลังเมื่อร่างกายได้ขยับได้เต้นได้เล่นได้ออกกำลัง คนกลุ่มนี้ชอบใช้ร่างกายในการเรียนรู้  สมองและร่างกายคือสิ่งเดียวกันสมองสั่งให้สารเคมีหลั่งออกมาในร่างกาย ร่างกายส่งข้อมูลจากสภาพแวดล้อมให้สมอง เมื่อมีความสุขสมองก็จะหลั่งสารเคมีแห่งความสุขที่เรียกว่าเอนดอร์ฟินออกมา สารเคมีเห็นความสุขหรือสารเอนโดฟิน จะหลั่งออกมาเมื่อเราซ้ำๆในสิ่งที่ชอบใช้เวลากับคนที่เรารักหรือเมื่อทำอะไรที่ประสบความสำเร็จ  

บทที่ 3 อัจฉริยภาพด้านมิติสัมพันธ์และจินตภาพ เมื่อเราต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกแบบงานศิลปะหรือออกแบบเท่าพอยท์เพื่อการนำเสนอ เราต้องใช้ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ ถ้าต้องการให้งานออกมาดี และทำให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย การที่จิตของเราสามารถใช้ภาพเหล่านี้ได้เท่ากับเรามีแผนที่ส่วนตัวอยู่ในสมองแทนที่จะต้องคิดอะไรยาวๆย๊ากยากและซับซ้อน เราก็สามารถแทนที่ด้วยภาพง่าย ซึ่งทำให้เราเข้าใจง่าย แล้วก็ทำให้คนอื่นเข้าใจง่ายเช่นกัน 

บทที่ 4  อัจฉริยภาพด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ คนกลุ่มนี้สามารถสรุปความคิด ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ออกมาได้อย่างชัดเจน เป็นคนมีเหตุผล ชอบทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอบแก้ไขปัญหา ชอบเล่นปริศนา แล้วจึงจะมีคำตอบที่เชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ ถ้าวันหนึ่งเราต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และตรรกะเยอะมากโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นเวลาขับรถ เราจะตัดสินใจเลือกถนนเส้นไหนจึงจะไปทาง นัดและสามารถทำงานได้เร็วที่สุด แล้วเราจะซื้ออาหารจานไหนถึงกินแล้วไม่อ้วน เราจะเลือกการนำเสนอให้เจ้านายอย่างไร เราจะเลือกซื้อรถคันใหม่ได้อย่างไร สารพัดที่เราต้องใช้ความคิดด้วยตรรกะและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลตัวเลข 

บทที่ 5  อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตนเอง มีความสุขกับการคิดไปเอง ได้มองความคิดของตัวเอง ถามตอบเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง เป็นคนที่เห็นว่าการทำความเข้าใจกับตนเองเป็นส่วนสำคัญของการมีชีวิตอยู่และการเป็นมนุษย์ และยังมีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ ที่คุณมีอัจฉริยภาพด้านอื่นอาจไม่สู้ได้เช่นมีความสามารถในการรู้อารมณ์ตัวเองได้ในฉับพลันทันทีสามารถจะภาคภูมิใจในตนมีความสามารถในการปลอบใจตนเองอย่างได้ผลและทันท่วงที สามารถที่จะอยู่ได้ตามลำพังอย่างมีความสุขและสามารถสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานของตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นหรือปัจจัยภายนอก 

หมดที่ 6 อัจฉริยภาพด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่น เป็นคนชอบ คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการพูดคุยโน้มน้าวจิตใจคนรอบข้างให้เชื่อใจให้เห็นชอบตาม เป้าหมายที่เขาเป็นคนกำหนด ได้ด้วยความยินยอมและเต็มใจ คนที่มีอัจฉริยภาพด้านนี้จะมีบุคลิกน่ารักสบาย เข้ากับคนได้ทุกระดับ เป็นคนพูดเก่งและมีเสน่ห์ คนกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้ฟังที่ดีสูงมากให้ที่คิดว่าคนที่พูดเก่งจะต้องเก่งแต่พูด ก็คงไม่ใช่คนกลุ่มนี้ค่ะ เพราะคนที่พูดเก่งระดับอัจฉริยะแบบนี้ต้องมีอัจฉริยภาพด้านการฟังที่สูงมากกว่าเพราะเมื่อฟังแล้วเขาจึงมาตัดสินใจปรับกระบวนยุทธ์การพูดของเขาให้มีความเหมาะสมกับผู้ฟังอีกที่นึง ถ้าอยากประสบความสำเร็จ ทางด้านการงานและชีวิตความสัมพันธ์ ส่วนตัวและสังคมที่มีมนุษย์อยู่รวมกันเกินสองคนขึ้นไป แล้วก้อความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์และการเข้าใจผู้อื่นมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะมันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดว่าเราจะไปถึงจุดไหนชีวิตชุดของเราจะมีความสุขได้ยากหรือได้ง่าย เราจะมีความก้าวหน้า ในด้านหน้าที่การงานหรือไม่ แล้วเราจะมีความสุขในชีวิตคู่สมรสหรือไม่สารพัดความสุขในโลกมนุษย์มักจะมาจากตัวแปรตามอัจฉริยภาพด้านนี้เสียมาก เราควรต้องฝึกตัวเองให้มีอัจฉริยะภาพด้านนี้ 

บทที่ 7 อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจธรรมชาติ เมื่อก่อน เสื้อผ้าแบรนด์นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการอยู่รอด ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะในการเอาชีวิตรอดเมื่อสมัยที่เรายังอาศัยอยู่ในถ้ำ เมื่อเราต้องออกไปเก็บผลไม้หรือออกไปล่าสัตว์หาอาหารกินเราต้องเก่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกธรรมชาติรอบตัว เราต้องเข้าใจลูกเข้าใจตนไม่เข้าใจสรรพสิ่งและธรรมชาติรอบตัวให้มากที่สุด แต่เมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าปัญญาด้านนี้จะถูกจำกัดและยกให้บุคคลที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรการเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสสารในโลก ซะมากกว่า ทั้งๆที่ความจริงแล้วอาจจะภาพด้านนี้ได้ถูกถ่ายทอดส่งผ่าน จะบรรพบุรุษ มาในดีเอ็นเอของมนุษย์ทุกคนเพราะสิ่งที่สมองถูกหล่อหลอมว่าสำคัญสำหรับการอยู่รอดมานับแสนล้านปีใหม่อาจถูกปลดออกจากหน่วยความจำในดีเอ็นเอได้ และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนต้องเอาตัวรอดในเมืองหลวงมาตลอดชีวิต และทุกครั้งที่เรามีวันหยุดยาว และได้ไปพักผ่อนในต่างจังหวัดที่ป่าน้ำตกภูเขามิตรทะเล เราจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตที่ดีจังธรรมชาติแบบนี้ดีจังเป็นเพราะสมองเราถูกสร้างมาให้ชอบสิ่งเหล่านี้  

อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติมีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน ถึงแม้เราจะยังไม่รู้ตัวก็ตามและปัญญาด้านที่พัฒนาได้ง่ายและเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพราะทุกคนมีวัตถุดิบนี้ตกทอดมาในตัวกันอยู่แล้วค่ะ 

อาจจะคิดว่าอัจฉริยะภาพด้านนี้ มีหรือไม่มีก็ได้ เราถูกหล่อหลอมมาด้วยสังคมมนุษย์ให้มองสรรพสิ่งแยกส่วนกันจนเกินไปจนเราลืมว่าทุกครั้งที่น้ำไหลออกจากก๊อกนั้นมาจากภูเขาลำธาร ซึ่งเคยหลายพันจากป่ามาก่อน ยากมากที่เราจะเห็นความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของสรรพสิ่งได้ถึงขั้นนี้เพราะเราไม่ได้ฝึกการมองในลักษณะนั้นบ่อยๆ แต่ถ้าเอาลงฝึก เราจะเห็นว่าตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติรอบตัว มีการเปลี่ยนแปลงมีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเหตุผลต่างๆที่บางครั้งอยู่เหนือความควบคุมของเรา

บทที่ 8 อัจฉริยภาพด้านดนตรีและจังหวะ เป็นคนที่ชอบและรักในเสียงดนตรีรักการฟังเพลงสามารถฟังเสียงโน้ตเสียงดนตรีแยกแยะเสียงสูงเสียงต่ำจังหวะได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษกว่าคนอื่น หรือบางคนแต่งเพลงเก่งนั่งอยู่ดีๆก็มีทำนองเพลงและเพลงลอยเข้ามาในหัวจนต้องรีบเขียนลงกระดาษ แต่พอใครถามว่าทำได้อย่างไรเขาจะตอบไม่ได้ ด้วยเหตุผลอัจฉริยภาพด้านนี้มักเป็นยางธรรมชาติมากจนบางครั้งเกินกว่าสมองคิดจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงความเพลิดเพลินเจริญใจที่ได้จากการฟังเพลงเพราะว่าเป็นประโยชน์แรกที่สำคัญของดนตรีและทุกคนย่อมรู้และได้รับผลประโยชน์ด้านนั้นกันเป็นประจำอยู่แล้ว .

บทที่ 9 อัจฉริยภาพสร้างได้สำหรับทุกคน ไอจีภาพสามารถสร้างได้จริงๆค่ะอาจเป็นเรื่องที่เชื่อได้ยาก แต่ไม่ว่าใครก็เกิดมาเป็นมนุษย์เท่ากับว่าเราสามารถ ที่จะได้โอกาสในการครอบครอง ความเป็นเจ้าของ การคำนวณวัตถุและประมวลผลที่ซับซ้อนที่สุด ได้แล้วค่ะ ถึงแม้เรายังไม่รู้ความลับเกี่ยวกับสมองทั้งหมด แต่ถ้าเรียนรู้ในทุกวันนี้ก็มากพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าสมองเป็นสิ่งมหัศจรรย์ อย่างมาก ท่านลักษณะการทำงานคุณภาพการปรับตัวศักยภาพความหยุดยืน การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ที่ไม่จำกัดปริมาณรวมถึงการตอบสนองสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็วและความสามารถในการเยียวยาตนเอง เมื่อเรา นั่งลงนิ่งๆและขอบคุณจากวานที่สร้างสิ่งมีชีวิตเล็กน้อยอย่างเราแต่มีศักยภาพที่จะเป็นได้ในสิ่งที่น่าทึ่งและยิ่งใหญ่อย่างมหาศาลเพียงแต่เราค้นหาทำความเข้าใจและเริ่มต้นใช้สมองและใช้ชีวิตประหนึ่งว่าทุกเรื่องทุกการกระทำของเราคือเรื่องมหัศจรรย์ของจักรวาล แล้วทุกคนจะได้พบคำตอบที่ว่า อัจฉริยะสร้างได้สำหรับทุกคน 

 

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top