ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
ชวนน้องอ่าน,  หนังสือ,  หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา  หรือ GEN64-124  เป็นรายวิชาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้านการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิง วิชาการและวิชาชีพ  ชวนน้องอ่าน สำหรับรายวิชานี้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา  English Conversation Skills ได้รวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนมาให้น้อง ๆ สามารถนำมาใช้ได้เพื่อประกอบการฝึกทักษะด้านการอออกเสียงผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถสนทนาได้ทุกสถานการณ์

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสนทนาและทักษะการออกเสียงในบริบทเชิงวิชาการและวิชาชีพ ผู้เรียนจะสามารถระบุจุดอ่อนเรื่องการออกเสียงและพัฒนาความเข้าใจภาษาอังกฤษ  รวมทั้งฝึกฝนการพูดในระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันผ่านสื่อโสตที่นำเสนอการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง รายวิชานี้มุ่งเน้นการฝึกทักษะการพูดเป็นหลัก ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียนเป็นทักษะรอง

หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

Table of Contents

1. พูดอังกฤษง่าย ๆ ได้ทั้งวัน English conversation from AM to PM

ช่วยสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประหยัดเวลาจากการลองผิดลองถูกเอง ได้รับข้อมูลที่อัพเดต ตรงประเด็น และทันสมัย เข้าถึงแหล่งเรียนภาษาออนไลน์ (ที่ฟรีและดีที่สุด!)  และที่สำคัญ เกิดแรงบันดาลใจและไฟในการเรียนภาษาอีกครั้ง!

 • Part 1 A Right Mindset (ความเชื่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง) รู้อังกฤษ ชีวิตดี๊ดี : Why Is English so Important? – –  ความเชื่อผิดๆ (ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ) : English Learning Myths – – 3. อยากเก่งภาษา ต้องเริ่มที่ทัศนคติ : You Are What You Believe. ฯลฯ
 • Part 2 Preparation (เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมพร้อม)  เรียนให้ตาย ก็พูดไม่ได้เสียที : Why We Fail — พับหนังสือไวยากรณ์ไว้ก่อน : No Grammar Rules! — อยากเก่งภาษา เครื่องมือไม่ต้องเยอะ : The Only Tool You’ll Ever Need! ฯลฯ
 • Part 3 Take Action! (ลงมือทำ) อ่านดีๆ เก่งไม่รู้ตัว : Read to Gain — ฟังแบบไหน ไขกุญแจภาษา : Train Your Ears — ดูหนังยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุด : Making the Most out of Movies ฯลฯ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 พ8พ 2561
Authorแพก, ซอนยอบ
Titleพูดอังกฤษง่าย ๆ ได้ทั้งวัน English conversation from AM to PM / เขียนโดย Seon Y. Baek ; แปลโดย ปิยะดา น้อยผา
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561
Detail304 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Subject
Subject
Added AuthorBaek, Seon Y
Added Authorปิยะดา น้อยผา
Collection  General Book-ภาษาไทย

2. พูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์

สื่อการเรียนภาษาอังกฤษชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดให้เชี่ยวชาญ และพูดได้อย่างอัตโนมัติ จึงได้จัดเรียงเนื้อหาจากส่วนที่ควรฝึกฝนไว้เป็นอันดับแรกคือการสนทนา (Conversations) ซึ่งเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วไป เช่น การทักทาย การสอบถามข้อมูล ไปจนถึงการเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ตามด้วยคำศัพท์ในประโยค (Vocabulary) รู้จักสำนวนที่ใช้ (Expressions) สำนวนแบบเจ้าของภาษา (Daily Idiom) ภาษิต คำพังเพย (Daily Proverb) ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ ตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา และมารยาททางภาษาที่ควรรู้ (Interesting Tips) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้

ในเล่มประกอบด้วย การทักทายและการแนะนำตัว มารยาททางสังคม ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสำหรับติดต่อ การโทรศัพท์ วันและเวลา การนัดหมาย ฤดูกาลและเทศกาล อาหารการกิน การเรียน การทำงาน  การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 พ7 2552
Titleพูดอังกฤษฉบับสมบูรณ์ = English conversations / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอ็ม, 2552
Detail631 หน้า ; 19 ซม + ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอม ประกอบหมายเลข CDM 116408
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

3. พูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษตั้งแต่ พยัญชนะ สระ จำนวนนับ และลำดับที่ชั่วโมงที่ 1-33 เรียนรู้หลักไวยากรณ์เพื่อใช้ในการสนทนา พร้อมตัวอย่างประโยคเพื่อเสริมความเข้าใจชั่วโมงที่ 34-140 บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และคลังประโยคมากมาย ที่ยกมาใช้ได้ทุกสถานการณ์พร้อมเกร็ดภาษาน่ารู้

ประกอบไปด้วยตัวอย่างบทสนทนา (Conversation) ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์จริงทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน สอดแทรกด้วยไวยากรณ์ (Grammar) และสำนวน (Expressions) ที่น่าสนใจ แถมด้วยเคล็ดลับน่ารู้ (Interesting Tips) เล็กๆ น้อยๆ ที่มีประโยชน์ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ และจะช่วยให้การเรียนสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 อ6พ 2555
Authorอิสรีย์ แจ่มขำ
Titleพูดอังกฤษ 140 ชั่วโมง = Speak English 140 hours / อิสรีย์ แจ่มขำ เรียบเรียง
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555
Detail861 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอม ประกอบหมายเลข CDM 157041
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

4. พูดอังกฤษจากจินตภาพ 

เรียนภาษาอังกฤษจากภาพ Diagram และ Mind Map พร้อมคำศัพท์พื้นฐานกว่า 1,500 คำ บทสนทนาที่จำเป็นกว่า 1,000 ประโยค

 • Part 1 ศัพท์น่ารู้ (Basic Vocabulary) เช่น เรื่องน่ารู้ของตัวเลข (Numbers) — วัน, เดือน, ปี (Days, Months, Years) — ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก (Time) — บวก, ลบ, คูณ, หาร (Calculation) — เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Weather & Seasons) เป็นต้น
 • Part 2 บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ทักทาย (Greetings) – แนะนำตัว  (Introducing Yourself) —  กล่าวลา (Saying Goodbye) — ขอบคุณ (Many ways to say Thank You) —  ขอโทษ/เสียใจ (Apologizing) เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 พ73 2558
Titleพูดอังกฤษจากจินตภาพ = Mind map English / ฐนิสา ชุมพล บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : พราว, 2558
Detail499 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอม ประกอบหมายเลข CDM 159228
Subject
Subject
Added Authorฐนิสา ชุมพล, บรรณาธิการ

Collection

General Book-ภาษาไทย  

5. เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ก5พ 2556
Authorกองบรรณาธิการ
Titleพูดภาษาอังกฤษจากจินตภาพ (Mind map English) เข้มข้น / กองบรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedนนทบุรี : พราว, 2556
Detail459 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอมประกอบหมายเลข CDM 145695
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

ครอบคลุมคำศัพท์มากกว่า 1,500 คำ บทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวันกว่า 1,000 ประโยค นำเสนอโดยใช้ภาพ Diagram และ Mind Map มั่นใจได้ว่า อ่านง่าย และได้ความรู้ไปอย่างเข้มข้น

Part 1 ศัพท์น่ารู้ (Basic Vocabulary)  เรื่องน่ารู้ของตัวเลข (Numbers)  วัน เดือน ปี (Days, months, years)  ติ๊ก ต่อก ติ๊ก ต่อก (Time)  บวก ลบ คูณ หาร (Calculation)  เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (Weather & seasons) ฯลฯ

Part 2 บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน (Daily Conversation)  ทักทาย (Greetings) – แนะนำตัว (Introducing yourself)  กล่าวลา (Saying goodbye)  ขอบคุณ (Many ways to say thank you)  ขอโทษ/เสียใจ (Apologizing) ฯลฯ

6. เก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 อ7ก 2555
Authorเอกชัย เกรียงโกมล
Titleเก่งพูดอังกฤษกับ Mind map conversation / เอกชัย เกรียงโกมล
Publishedกรุงเทพฯ : Life Balance, 2555
Detail263 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

เน้นบทสนทนาภาษาอังกฤษและคำศัพท์อย่างครบถ้วน และแยกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ สถานที่ สื่อสารแบบง่าย ๆ โดยใช้การ์ตูนน่ารัก ๆ และแผนผัง Mind Map สรุปประโยคพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความสนุกสนานในการเรียนรู้ จดจำได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การเดินทางท่องเที่ยว การเรียน หรือ การสอบได้อย่างได้มั่นใจ

อธิบายบทสนทนาและคำศัพท์ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น การทักทาย  การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่น ถามถึงอาชีพ ต้อนรับ/เพื่อนมาเที่ยวบ้าน การนัดหมาย เดินทางด้วยวิธีไหน เดินทางโดยรถไฟ ทิศทาง เข้าพักในโรงแรม ร้านอาหาร  แสดงความยินดี เรื่องเวลา เป็นต้น

7. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

TagData
CallnumberPE1131 อ6ส 2552
Authorอิสรีย์ แจ่มขำ
Titleสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / [ผู้เรียบเรียง อิสรีย์ แจ่มขำ ,เบญจมินทร์ ตันกิตติกร]
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552
Detail188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอมประกอบหมายเลข CDM 125861
Subject
Added Authorเบญจมินทร์ ตันกิตติกร
Collection  General Book-ภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

เป็นการรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน และประโยคพื้นฐานที่นิยมนำมาพูดคุย โต้ตอบ บอกเล่าเก้าสิบ เช่นนัดพบ ขึ้นรถโดยสาร ดูหนัง กินข้าว ซื้อของ ต่อรองราคา จ่ายตังค์ สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกถ่ายทอดเป็นประโยค ที่ให้หยิบยกมาสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างอัตโนมัติ ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็พร้อมที่จะสนทนาได้ทันที นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์พื้นฐานที่น่าสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมท้ายเล่ม

Unit 1 พื้นฐานภาษาอังกฤษ — Unit 2 การทักทาย-การแนะนำตัว — Unit 3 การชักชวน –Unit 4 การนัดพบ — Unit 5 การเข้าพบบุคคล — Unit 6 การแสดงความรู้สึก — Unit 7 การโทรศัพท์ — Unit 8 การสอบถามข้อมูล — Unit 9 การขึ้นรถโดยสาร — Unit 10 ร้านอาหาร — Unit 11 การซื้อสินค้า — Unit 12 ร้านตัดผม

8. เก่งพูดอังกฤษกับ English conversation 360 องศา

ได้มีการรวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษในหลากหลายสถานการณ์ที่จะต้องพบเจอ ฝึกฝนได้ง่าย รวดเร็ว สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเอง นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

เนื้อเรื่องประกอบด้วย Greeting การทักทาย — Introducing แนะนำตัว — Taking Leave การบอกลา — Thank You ขอบคุณ — Apology การขอโทษ — Asking about Age ถามอายุ — Asking about Brithday ถามวันเกิด — Asking about Relationship ถามความสัมพันธ์ — Asking about Addess ถามที่อยู่ — Describing Appesrances บรรยายรูปร่างหน้าตา — Asking about School ถามถึงโรงเรียน – Time เวลา — Tour การท่องเที่ยว เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ท6ก 2557
Authorทีม Life Balance
Titleเก่งพูดอังกฤษกับ English conversation 360 องศา / ทีม Life Balance
Publishedกรุงเทพฯ : อินส์พัล, 2557
Detail256 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

9. พูดอังกฤษฉบับเป็นเร็ว = Speak easy English

มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ใช้การได้ในทางปฏิบัติ และเป็นเรื่องง่าย ๆ เป็นการใช้ภาษาเพื่อให้สามารถพูดคุยสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไปได้เร็วที่สุด และจะทำให้สามารถพูดคุยได้ต่อไปในเรื่องอื่น ๆ อีกได้ ผู้เรียนจะได้เรียนไวยากรณ์ไปด้วยโดยไม่รู้ตัว แต่ก็มีเรื่องของไวยากรณ์อยู่ด้วยในแต่ละหน้า

มือ นิ้ว ตา จมูก แขน ข้อศอก ศรีษะ หู ตัวเลข : 1 – 10  พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว ลูก ลูก ๆ หมา แมว  คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม ฉัน คุณ เขา เธอ มัน เรา พวกคุณ พวกเขา ตัวเลข : 11 – 20 เต้นรำ ว่ายน้ำ เดิน ขับรถ ร้องเพลง วัน สัปดาห์ เดือน ปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวานนี้ สุดสัปดาห์  เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ฮ9พ 2552
Authorโฮล์มส์, เดวิด, ค.ศ. 1940-
Titleพูดอังกฤษฉบับเป็นเร็ว = Speak easy English / แต่งโดย David Holmes ; แปลเป็นภาษาไทยโดย นพมาส แววหงส์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Detail281 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteเนื้อหามีภาคภาษาอังกฤษประกอบ
Subject
Subject
Added AuthorHolmes, David, 1940-
Added Authorนพมาส แววหงส์
 CollectionCollection General Book-ภาษาไทย

10. พูดได้พูดคล่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้จากการสื่อการสอนชุดนี้ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ เช่น 

 • Chapter 1 Nice to meet you : ยินดีที่ได้รู้จัก
 • Chapter 2 I Want to introduce my friend to you : ฉันอยากเเนะนำเพื่อนของฉันให้คุณรู้จัก
 • Chapter 3 How are you? : สบายดีไหม 
 • Chapter 4 Thank you : ขอบคุณ
 • Chapter 5 I am very sorry I am late : ขอโทษจริง ๆ ที่มาสาย 
 • Chapter 6 May I turn on the radio? : ขอฉันเปิดวิทยุได้ไหม 
 • Chapter 7 Could you please draw me a map? : ช่วยวาดเเผนที่ให้ฉันหน่อยได้ไหม  เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 พ7 2555
Titleพูดได้พูดคล่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / เรียบเรียงเนื้อหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555
Detail390 หน้า : ภาพประกอบ; 21 ซม. + ซีดี-รอม 1 แผ่น
Noteซีดี-รอม ประกอบหมายเลข CDM 157034
Subject
Subject
Subject
CollectionGeneral Book-ภาษาไทย

11. ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับเบื้องต้น ครบทุกทักษะในเล่มเดียว พร้อม MP3 สำหรับฝึกทักษะการฟังและการพูดไปพร้อมกับเสียงเจ้าของภาษา นำเสนอในรูปแบบที่เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนฝึกฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐาน ประโยคถาม-ตอบสำหรับสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ส่วนฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจจากนิทานอีสป และ ส่วนฝึกเขียนภาษาอังกฤษ รูปประโยคที่มีประโยชน์ คำกริยาที่หลากหลายในภาษอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ฟ63 2555
Titleฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555
Detail392 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

12. ถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ไว้กว่า 2000 ประโยค นำเสนอในรูปแบบชุดคำถามพร้อมคำตอบที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่มักเจอในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาทั้งหมด 30 บท เช่น ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)  ครอบครัว (Family) งานอดิเรกและกิจกรรมยามว่าง (Hobby and activity in free time)  ทิศทาง (Direction)  การศึกษา (Education) งาน (Work) กีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and exercises) ดนตรี (Music) อาหารและร้านอาหาร (Food and restaurant) ซื้อของ (Shopping) เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ถ64 2554
Titleถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554
Detail410 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.+ ซีดี-รอม 1 แผ่น
Subject
Subject
Subject
Subject
CollectionGeneral Book-ภาษาไทย

13. ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร  เล่มนี้ รวบรวมบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การร้องเรียนบริการ — การท่องเที่ยว และเยี่ยมชมสถานที่ — ในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า — ในร้านเครื่องเขียน — ในร้านกล้องถ่ายรูป — ในห้างสรรพสินค้า — ในร้านสะดวกซื้อ — ที่ปั๊มน้ำมัน — ในร้านขายเครื่องประดับ — ในร้านขายเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส — ในร้านทำเล็บ — ในร้านขายอาหารเสริมและยารักษาโรค — ในร้านขายกระเป๋า — ในร้านขายนาฬิกา — ในตลาดสด — ในร้านขายรองเท้า — ในร้านขายผ้า — ในร้านขายหมวก — ในร้านขายเพชรพลอย — ไปกินอาหารนอกบ้าน — สนทนาบนโต๊ะอาหาร — ประโยคสนทนาประจำวันทั่วไป — การเดินทางทางอากาศ — นั่งแท็กซี่ และรถประจำทาง — เข้าพักที่โรงแรม — การกล่าวคำขอบคุณและการตอบรับ — การขอร้องและการขออนุญาตอย่างสุภาพ — การขอโทษ และการตอบรับคำขอโทษ — การแสดงความเห็นใจ และการตอบรับ — การขออนุญาต และการตอบรับคำอนุญาต — การเชื้อเชิญ การตอบรับ การปฏิเสธคำเชิญ — การยกย่องชมเชย — การเสนอความช่วยเหลือ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ภ6ภ 2561
Authorภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
Titleภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร / ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : เก็ท ไอเดีย, 2561
Detail319 หน้า : ภาพประกอบ ; 16 ซม
Table of contentการร้องเรียนบริการ — การท่องเที่ยว และเยี่ยมชมสถานที่ — ในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า — ในร้านเครื่องเขียน — ในร้านกล้องถ่ายรูป — ในห้างสรรพสินค้า — ในร้านสะดวกซื้อ — ที่ปั๊มน้ำมัน — ในร้านขายเครื่องประดับ — ในร้านขายเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส — ในร้านทำเล็บ — ในร้านขายอาหารเสริมและยารักษาโรค — ในร้านขายกระเป๋า — ในร้านขายนาฬิกา — ในตลาดสด — ในร้านขายรองเท้า — ในร้านขายผ้า — ในร้านขายหมวก — ในร้านขายเพชรพลอย — ไปกินอาหารนอกบ้าน — สนทนาบนโต๊ะอาหาร — ประโยคสนมนาประจำวันทั่วไป — การเดินทางทางอากาศ — นั่งแท็กซี่ และรถประจำทาง — เข้าพักที่โรงแรม — การกล่าวคำขอบคุณและการตอบรับ — การขอร้องและการขออนุญาตอย่างสุภาพ — การขอโทษ และการตอบรับคำขอโทษ — การแสดงความเห็นใจ และการตอบรับ — การขออนุญาต และการตอบรับคำอนุญาต — การเชื้อเชิญ การตอบรับ การปฏิเสธคำเชิญ — การยกย่องชมเชย — การเสนอความช่วยเหลือ
Subject
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

14. คัมภีร์การพูดอังกฤษ

เล่มนี้ เป็นการนำเอาหลักและสำนวนการพูดแบบพื้นฐานมาผนวกไว้กับการพูดที่มีสำบัดสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น เจอกันก็ต้องทักทายกัน — ได้ข่าวคราวหรือเปล่า — ไปทำอะไรกันมาบ้าง — ชอบอะไรมากกว่า — ช่วยทำอะไรให้หน่อย — เธอจำฉันได้หรือเปล่า — ขอโทษด้วยจ้า — โทรศัพท์จ้า — สำนวนที่ควรรู้เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ — แท็กซี่จ๋า จอดด้วยจ๊ะ — ขอจองที่หม่ำๆ หน่อย — ทำอย่างไรเมื่อไปซื้อตั๋ว — จองที่พักได้บ่ — อากาศเป็นอย่างไร — ใช้ภาษาอย่างไรเมื่องไปธนาคาร — ที่ด่านศุลกากร — บทสัมภาษณ์งาน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ศ7ค 2554
Authorเศรษฐวิทย์
Titleคัมภีร์การพูดอังกฤษ = Everyday english / เศรษฐวิทย์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2554
Detail243 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

15. พูดภาษาอังกฤษคล่องไม่ต้องท่องแกรมมาร์

ช่วยสำหรับการฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประหยัดเวลาจากการลองผิดลองถูกเอง ได้รับข้อมูลที่อัพเดต ตรงประเด็น และทันสมัย เข้าถึงแหล่งเรียนภาษาออนไลน์ (ที่ฟรีและดีที่สุด!)  และที่สำคัญ เกิดแรงบันดาลใจและไฟในการเรียนภาษาอีกครั้ง!

Part 1 A Right Mindset (ความเชื่อดี มีชัยไปกว่าครึ่ง) รู้อังกฤษ ชีวิตดี๊ดี : Why Is English so Important? – –  ความเชื่อผิดๆ (ที่ไม่มีใครเคยบอกคุณ) : English Learning Myths – – 3. อยากเก่งภาษา ต้องเริ่มที่ทัศนคติ : You Are What You Believe. ฯลฯ

Part 2 Preparation (เตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมพร้อม)  เรียนให้ตาย ก็พูดไม่ได้เสียที : Why We Fail — พับหนังสือไวยากรณ์ไว้ก่อน : No Grammar Rules! — อยากเก่งภาษา เครื่องมือไม่ต้องเยอะ : The Only Tool You’ll Ever Need! ฯลฯ

Part 3 Take Action! (ลงมือทำ) อ่านดีๆ เก่งไม่รู้ตัว : Read to Gain — ฟังแบบไหน ไขกุญแจภาษา : Train Your Ears — ดูหนังยังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุด : Making the Most out of Movies ฯลฯ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1131 ธ6พ 2559
Authorธันยาดา บวรธรานนท์
Titleพูดอังกฤษคล่อง ไม่ต้องท่องแกรมมาร์ / ธันยาดา บวรธรานนท์
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2559
Detail279 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Collection  General Book-ภาษาไทย

16. British English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน เขียน

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาประกอบด้วย ภาค 1 British English & American English – Tenses — Subjective Complement & Objective Complement  ภาค 2 การใช้ “so” หรือ “too” + “Auxiliary verb”– การใช้ “Neither” หรือ “Either” + “Auxiliary”– การใช้ “used to” “be used to” “get used to” “be accustomed to” และ “become accustomed to”  ภาค 3 ตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ภาค 4 ตัวอย่างการเขียนเรียงความสั้นๆ — ตัวอย่างการเขียนจดหมายสั้นๆ — ตัวอย่างการเขียนบัตรเชิญ ภาค 5 Idioms  ภาค 6 Slang

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPE1112 บ7บ 2554
Authorบุญทรง สุวัตถี
TitleBritish English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน เขียน / บุญทรง สุวัตถี และ ภูวนารถ รัศมีเพชร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 17
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554
Detail464 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorภูวนารถ รัศมีเพชร
CallNumberGeneral Book – ภาษาไทย
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

นอกจากหนังสือเป็นเล่มแล้ว  ยังมี e-book ให้น้อง ๆ ได้อ่านด้วยหนังสือประกอบรายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา จะช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะด้านการสนทนาที่หลากหลายสถานการณ์ได้อย่างแน่นอน

17. Supporting Speaking And Listening

Angela Wilson analyzes how you can develop speaking and listening skills, offering advise and guidance on a variety of learning styles and a breakdown of main principles of speaking and listening

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Supporting Speaking And Listening / Angela Wilson

Author:

Wilson, Angela

Publisher:

Hoboken : Routledge. 2014

ISBN:

9781843122111, 9781138157378, 9781134021307, 9781134021376, 9781315065335

Summary:

Angela Wilson analyzes how you can develop speaking and listening skills, offering advise and guidance on a variety of learning styles and a breakdown of main principles of speaking and listening

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=812590

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)
สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อเข้าถึงเนื้อหาได้เลย

18. Advanced English conversations : speak English like a native

More than 1000 common phrases and idioms presented through day-to-day handy dialogues

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Advanced English conversations : speak English like a native / Robert Allans

Author:

Allans, Robert

Publisher:

2019

ISBN:

9781704068770, 1704068770

Summary:

More than 1000 common phrases and idioms presented through day-to-day handy dialogues

URL:Ebook

https://ia601806.us.archive.org/30/items/advanced-english-conversations/Advanced%20English%20Conversations.pdf

เล่มนี้อ่านฟรี คลิก เพื่อเปิดอ่านได้ทันที

19. Learning spoken English : in half the time

This book will tell you how to retrain your mind and your tongue in order to learn fluent spoken English. With the information from this book, you can learn to speak English in half of the time it

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Learning spoken English : in half the time / by Lynn Lundquist

Author:

Lundquist, Lynn

Publisher:

ISBN:

Summary:

This book will tell you how to retrain your mind and your tongue in order to learn fluent spoken English. With the information from this book, you can learn to speak English in half of the time it

URL:Ebook

https://ia600706.us.archive.org/19/items/LearningSpokenEnglishBook/Learning%20Spoken%20English%20book.pdf

เล่มนี้อ่านฟรี คลิก เพื่อเปิดอ่านได้ทันที

20. English pronunciation in use 

Self study and classroom use

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

English pronunciation in use / Mark Hancock

Author:

Hancock, Mark

Publisher:

Cambridge : Cambridge University Press, c2003

ISBN:

0521006570, 9780521006576, 0521001854, 9780521001854, 0521006597, 9780521006590

Summary:

Self study and classroom use

URL:Ebook

http://ngoaingu.vimaru.edu.vn/wp-content/uploads/documents/English_Pronunciation_In_Use.pdf

เล่มนี้อ่านฟรี คลิก เพื่อเปิดอ่านได้ทันที

21. Epistemic stance in English conversation : a description of its interactional functions, with a focus on I think 

The first major part of the book establishes the highly regular and routinized nature of such stance marking in the data. The second part offers a micro-analysis of I think, the prototypical stance marker, in its sequential and activity contexts

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Epistemic stance in English conversation : a description of its interactional functions, with a focus on I think / Elise Karkkainen

Author:

Karkkainen, Elise

Publisher:

Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., [2003]

ISBN:

9789027253576. 9789027295941

Summary:

The first major part of the book establishes the highly regular and routinized nature of such stance marking in the data. The second part offers a micro-analysis of I think, the prototypical stance marker, in its sequential and activity contexts

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=253232

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

22. Varieties of questions in English conversation 

Considers types of questions in English conversation, discussing the relationship between discourse and grammar, analytical procedures and principles, patterns and functions of declarative questions, and patterns and functions of non-clausal questions

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Varieties of questions in English conversation / Elizabeth G. Weber

Author:

Weber, ELizabeth G.

Publisher:

Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 1993

ISBN:

9789027226136, 9789027285850

Summary:

Considers types of questions in English conversation, discussing the relationship between discourse and grammar, analytical procedures and principles, patterns and functions of declarative questions, and patterns and functions of non-clausal questions

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=363400

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

23. Point of view and grammar : structural patterns of subjectivity in American English conversation 

his study on point of view and grammar takes as its starting point the notion that language – in particular casual conversation – is subjective to varying degrees. The theory and practice that inform this study are usage-based

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Point of view and grammar : structural patterns of subjectivity in American English conversation / Joanne Scheibman

Author:

Scheibman, Joanne

Publisher:

Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub., [2002]

ISBN:

9789027226211, 9789027296153

Summary:

This study on point of view and grammar takes as its starting point the notion that language – in particular casual conversation – is subjective to varying degrees. The theory and practice that inform this study are usage-based

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=253320

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

24. Conversation analytic perspectives on English language learning, teaching and testing in global contexts 

English language learning, teaching and testing where English is an additional language. Focusing on English-as-a-Foreign-Language contexts, they involve varied learner populations

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Conversation analytic perspectives on English language learning, teaching and testing in global contexts / Hanh thi Nguyen, Taiane Malabarba

Author:

Hanh thi Nguyen

Publisher:

Bristol : Multilingual Matters, 2019

ISBN:

9781788922883, 9781788922890, 978178892290

Summary:

English language learning, teaching and testing where English is an additional language. Focusing on English-as-a-Foreign-Language contexts, they involve varied learner populations

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2016551

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

25. Teaching English language learners in secondary subject matter classes 

Brings together insights from linguistic, socio-cultural, educational, cognitive, developmental perspectives of what it means for ELLs to learn both English and subject matter knowledge in English as a second language

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

Teaching English language learners in secondary subject matter classes / Yu Ren Dong

Author:

Dong, Yu Ren

Publisher:

Charlotte : Information Age Publishing Inc., 2020

ISBN:

9781641137744, 9781641137768

Summary:

Brings together insights from linguistic, socio-cultural, educational, cognitive, developmental perspectives of what it means for ELLs to learn both English and subject matter knowledge in English as a second language

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=2230782

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)

26. The Grammar and Lexis of Conversational Informal English in Advanced Textbooks

The Grammar and Lexis of Conversational Informal English in Advanced Textbooks defends the view that the acquisition of conversational English depends highly on the kind of materials available to L2 learners

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

The Grammar and Lexis of Conversational Informal English in Advanced Textbooks

Author:

Maria Dolores Fernandez Gavela

Publisher:

Cambridge Scholars Publishing, 2015

ISBN:

9781443872416, 9781443876858

Summary:

The Grammar and Lexis of Conversational Informal English in Advanced Textbooks defends the view that the acquisition of conversational English depends highly on the kind of materials available to L2 learners

URL:Ebook

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=975273

เล่มนี้จัดซื้อโดยห้องสมุด จะต้องใช้งานผ่าน VPN (นอก IP มหาวิทยาลัย)
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

e-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือหนังสือที่อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ หากเป็นฉบับฟรี สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เลย แต่หากเป็นเล่มที่ห้องสมุดจัดซื้อ หากอยู่นอกพื้นที่ หรือ IP Adress ของมหาวิทยาลัย จะต้องติดต่อ VPN หรือ Forti Client ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาเต็ม ๆ ของหนังสือได้

Visits: 209

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.