วันนี้จะ ชวนน้องอ่าน มาอ่านหนังสือประกอบการเรียนรายวิชา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า English Communication Skills  เป็นรายวิชาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝีกทักษะครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้ภาษา (การพูดและการเขียน)  โดยมีแบบฝึกให้ได้พัฒนาทักษะทั้งหมดจากรายวิชานี้ 

GEN64-121  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ English Communication Skills ได้รวบรวมหนังสือ สื่อการเรียนการสอนมาให้น้อง ๆ สามารถนำมาใช้ได้ มาดูกันค่ะ

คำอธิบายรายวิชา

        รายวิชานี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการรับรู้ (การฟังและการอ่าน) และทักษะการใช้ภาษา (การพูดและการเขียน) ด้วยวิธีการสอนแบบบูรณาการ การพัฒนาด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกสนทนาและสื่อสารอย่างต่อเนื่องได้เป็นธรรมชาติด้วยกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่หลากหลาย รวมทั้งการฝึกทักษะการเขียนย่อหน้าสั้น ๆ หรือเรียงความแบบง่าย

มีหนังสือประกอบการเรียน ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ที่ได้รวบรวมไว้ หนังสือทั้งหมดนี้นี้ น้อง ๆ ค้นหา หยิบอ่าน หรือยืมกลับบ้านไปอ่านได้

หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1131 ถ64 2554
Titleถามได้ ตอบได้ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน / กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2554

เล่มนี้ได้รวบรวมประโยคภาษาอังกฤษพร้อมใช้ไว้กว่า 2000 ประโยค นำเสนอในรูปแบบชุดคำถามพร้อมคำตอบที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่มักเจอในชีวิตประจำวัน มีเนื้อหาทั้งหมด 30 บท เช่น ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)  ครอบครัว (Family) งานอดิเรกและกิจกรรมยามว่าง (Hobby and activity in free time)  ทิศทาง (Direction)  การศึกษา (Education) งาน (Work) กีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and exercises) ดนตรี (Music) อาหารและร้านอาหาร (Food and restaurant) ซื้อของ (Shopping) เป็นต้น

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1131 ฟ63 2555
Title

ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ภาษาอังกฤษ : ฉบับเรียนลัด / กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555

สำหรับผู้เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการฟื้นฟูทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับเบื้องต้น ครบทุกทักษะในเล่มเดียว พร้อม MP3 สำหรับฝึกทักษะการฟังและการพูดไปพร้อมกับเสียงเจ้าของภาษา นำเสนอในรูปแบบที่เรียนรู้ได้ง่าย เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนฝึกฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐาน ประโยคถาม-ตอบสำหรับสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ส่วนฝึกอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจจากนิทานอีสป และ ส่วนฝึกเขียนภาษาอังกฤษ รูปประโยคที่มีประโยชน์ คำกริยาที่หลากหลายในภาษอังกฤษ คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

British English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1112 บ7บ 2554
Title

British English : ฝึกฝน ฟื้นฟู พัฒนา พูด อ่าน เขียน โดย บุญทรง สุวัตถี และ ภูวนารถ รัศมีเพชร

Editionพิมพ์ครั้งที่ 17
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาประกอบด้วย
ภาค 1 British English & American English– Tenses
  — Subjective Complement & Objective Complement 
ภาค 2 การใช้ “so” หรือ “too” + “Auxiliary verb”
  — การใช้ “Neither” หรือ “Either” + “Auxiliary”
  — การใช้ “used to” “be used to” “get used to” “be accustomed to” และ “become accustomed to” 
ภาค 3 ตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
ภาค 4 ตัวอย่างการเขียนเรียงความสั้นๆ
     — ตัวอย่างการเขียนจดหมายสั้นๆ
     — ตัวอย่างการเขียนบัตรเชิญ ภาค 5 Idioms  ภาค 6 Slang

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1131 ฟ63 2555
Title

ภาษาไทยพูดอย่างนี้ ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร โดย ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555

รวบรวมบทสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การร้องเรียนบริการ — การท่องเที่ยว และเยี่ยมชมสถานที่ — ในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า — ในร้านเครื่องเขียน — ในร้านกล้องถ่ายรูป — ในห้างสรรพสินค้า — ในร้านสะดวกซื้อ — ที่ปั๊มน้ำมัน — ในร้านขายเครื่องประดับ — ในร้านขายเครื่องเทศและเครื่องปรุงรส — ในร้านทำเล็บ — ในร้านขายอาหารเสริมและยารักษาโรค — ในร้านขายกระเป๋า — ในร้านขายนาฬิกา — ในตลาดสด — ในร้านขายรองเท้า — ในร้านขายผ้า — ในร้านขายหมวก — ในร้านขายเพชรพลอย — ไปกินอาหารนอกบ้าน — สนทนาบนโต๊ะอาหาร — ประโยคสนมนาประจำวันทั่วไป — การเดินทางทางอากาศ — นั่งแท็กซี่ และรถประจำทาง — เข้าพักที่โรงแรม — การกล่าวคำขอบคุณและการตอบรับ — การขอร้องและการขออนุญาตอย่างสุภาพ — การขอโทษ และการตอบรับคำขอโทษ — การแสดงความเห็นใจ และการตอบรับ — การขออนุญาต และการตอบรับคำอนุญาต — การเชื้อเชิญ การตอบรับ การปฏิเสธคำเชิญ — การยกย่องชมเชย — การเสนอความช่วยเหลือ

คัมภีร์การพูดอังกฤษ = Everyday English

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1131 ศ7ค 2554
Title

คัมภีร์การพูดอังกฤษ = Everyday English โดย เศรษฐวิทย์

Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2554

เป็นการนำเอาหลักและสำนวนการพูดแบบพื้นฐานมาผนวกไว้กับการพูดที่มีสำบัดสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันในชีวิตประจำวัน เช่น เจอกันก็ต้องทักทายกัน — ได้ข่าวคราวหรือเปล่า — ไปทำอะไรกันมาบ้าง — ชอบอะไรมากกว่า — ช่วยทำอะไรให้หน่อย — เธอจำฉันได้หรือเปล่า — ขอโทษด้วยจ้า — โทรศัพท์จ้า — สำนวนที่ควรรู้เกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ — แท็กซี่จ๋า จอดด้วยจ๊ะ — ขอจองที่หม่ำๆ หน่อย — ทำอย่างไรเมื่อไปซื้อตั๋ว — จองที่พักได้บ่ — อากาศเป็นอย่างไร — ใช้ภาษาอย่างไรเมื่องไปธนาคาร — ที่ด่านศุลกากร — บทสัมภาษณ์งาน

พูดได้พูดคล่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1131 พ7 2555

Title

พูดได้พูดคล่องภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรียบเรียงเนื้อหา กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2555

รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ ครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถสนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนรู้จากการสื่อการสอนชุดนี้ด้วยตนเองได้ง่าย ๆ เช่น 

  • Chapter 1 Nice to meet you : ยินดีที่ได้รู้จัก
  • Chapter 2 I Want to introduce my friend to you : ฉันอยากเเนะนำเพื่อนของฉันให้คุณรู้จัก Chapter 3 How are you? : สบายดีไหม
  • Chapter 4 Thank you : ขอบคุณ
  • Chapter 5 I am very sorry I am late : ขอโทษจริง ๆ ที่มาสาย
  • Chapter 6 May I turn on the radio? : ขอฉันเปิดวิทยุได้ไหม
  • Chapter 7 Could you please draw me a map? : ช่วยวาดเเผนที่ให้ฉันหน่อยได้ไหม  เป็นต้น

– คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1409 ศ7ค 2554
Title

คัมภีร์การเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน = Essentials of writing / เศรษฐวิทย์

Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Published[กรุงเทพฯ] : ผลึกไท, 2554

เน้นฝึกเขียนประโยคพื้นฐานและซับซ้อน นำเสนอในรูปของการเรียนภาษาแบบสองภาษา โดยอิงหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นต่อการเขียนเพื่อเตรียมผู้เรียนสำหรับการศึกษาด้วยตัวเองในขั้นสูงต่อไป  บทที่ 1 หลักการ  คำในภาษาอังกฤษ   บทที่ 2 Tense (ไม้เบื่อไม้เมาของคนชาติไทย) บทที่ 3 การใช้คุณ Gerund  บทที่ 4 การใช้คำวิเศษณ์และคำสรรพนาม

เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ เล่ม 1-3  

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
TagData
CallnumberPE1409 ส7อ 2546
Title

เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ = English writing / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Editionพิมพ์ครั้งที่ 9
Publishedนนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

ชุดนี้ทั้ง 3 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษได้มีโอกาสศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เนื้อหาของชุดวิชานี้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นการเขียนในระดับประโยค ระดับย่อหน้า  และการเขียนประเภทต่าง ๆ

Views: 180

Facebook Comments

facebook comments