ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

medical professional

หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หนังสือประกอบการเรียน : ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชวนน้องอ่าน หนังสือประกอบการเรียนรายวิชา ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีทั้งหนังสือเป็นเล่มในห้องสมุด หนังสือออนไลน์ และคลิปประกอบการเรียน น้อง ๆ ดูสรุปหนังสือทีใช้ประกอบได้ หากต้องการยืมหนังสือ ติดต่อห้องสมุดค่ะ

คำอธิบายรายวิชา

บูรณาการการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสุขภาพที่จำเป็นสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพในอนาคต ส่งเสริมการใช้กลวิธีในการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยฝึกฝนการใช้แหล่งความรู้ที่หลากหลายที่มีอยู่อย่างถูกวิธี

Integration of the four English language skills (reading, writing, speaking, and listening) on essential health-related topics commonly encountered in healthcare settings to promote learning strategies that lead to analytical thinking and lifelong learning by properly utilizing diverse information sources.

คลิปสรุปหนังสือที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบรายวิชา ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่น้อง ๆ หาอ่านและยืมได้

น้อง น้อง อยากอ่าน อยากยืมหนังสือเล่มไหน คลิกหน้าปก เลขหมู่ ดูรายละเอียด ติดต่อห้องสมุดได้เลย

บทสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

      เนื้อหาในเล่ม ได้รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็น และเนื้อหาเน้นสถานการณ์และบทสนทนาต่างๆ ที่ใช้เป็นประจำในโรงพยาบาล

     ช่วยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย นิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างประเทศ

ถามได้ ตอบได้ สนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

      ในเล่มมีรูปประโยคพร้อมใช้เกี่ยวกับโรคและอาการที่มักพบบ่อย โดยมีตัวอย่างบทสนทนาระหว่างแพทย์กับคนไข้และคำศัพท์ที่ใช้ เพื่อให้ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

    รวมประโยคถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆ รวม 68 โรคและอาการ • ประโยคที่คุณหมอมักใช้พูดและถามคนไข้ • ประโยคที่คนไข้มักใช้พูดและถามคุณหมอ • ศัพท์เฉพาะและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในวงการแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร, ผู้ช่วยพยาบาล

    เน้นบทสนทนาถาม-ตอบศัพท์เฉพาะทางเกี่ยวกับอาการป่วยโรคต่างๆ เพื่อช่วยให้สื่อสารแบบง่ายๆ และลดปัญหาด้านการใช้ภาษาอังกฤษกับผู้ที่ต้องมาใช้บริการได้ระดับหนึ่ง  ศัพท์ในเล่ม ประกอบด้วย – Part 1 ส่วนต่างๆ ของร่างกาย Body Parts – Part 2 แผนกศัลยกรรม Surgery – Part 3 แผนกอายุรกรรม Internal Medicine – Part 4 ศูนย์เดินทางปัสสาวะ Urology – Part 5 กามโรค Venereal Disease – Part 6 แผนกกุมารเวช Pediatrics – Part 7 สูติ-นรีเวช Obstetrics and Gynecology – Part 8 ทันตกรรม Dentistry – Part 9 โรคผิวหนัง Dermatology – Part 10 แผนกหู ตา คอ จมูก Otolaryngology

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

  ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ (Simple English for Nurses & Medical Professionals) ในเล่ม มีรูปประโยคตัวอย่างที่ใช้งานบ่อย และคำศัพท์ที่น่าสนใจ แบ่งตัวอย่างออกเป็นแผนกต่างๆ เพื่อให้สามารถค้นหาสถานการณ์ที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย

ภาษาอังกฤษสำหรับพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์พยาบาล ฉบับเตรียมพร้อมสู่อาเซียน  รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษแบบสามัยในหลากหลายสถานการณ์ ใช้ง่าย มีภาพประกอบเสริม มีสำนวนภาษาอังกฤษพิเศษที่ใช้สำหรับพยาบาล

    เนื้อหาเป็นลักษณะการสนทนาในศัพท์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสอดแทรกอยู่ในบทสนทนาของตัวละครสมมติ พร้อมภาพประกอบ

วลีฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานพยาบาล

      วลีฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานพยาบาล  รวบรวมบทสนทนาภาษาอังกฤษประโยค วลี เพื่อการฝึกพูดในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล 

     เนื้อหาในเล่ม  มีดังนี้ 

บทที่ 1 Let’s Talk To the Patients มาคุยกับคนไข้ฝรั่งกันเถอะ
บทที่ 2 Sneezing จามทั้งวัน
บทที่ 3 Cough ไอค้อกแค้ก
บทที่ 4 Sore Throat เจ็บคอ
บทที่ 5 Stomachache ปวดท้อง
บทที่ 6 Headache ปวดศีรษะ
บทที่ 7 Ear Pain ปวดหู
บทที่ 8 Back Pain ปวดหลัง
บทที่ 9 Red Eyes ตาแดง
บทที่ 10 Burning On Urination ปัสสาวะแสบขัด
บทที่ 11 Rash เป็นผื่น
บทที่ 12 Chest Pain เจ็บหน้าอก

 

What’s up doc?

      What’s up doc?   วลีฝึกพูดภาษาอังกฤษสำหรับงานพยาบาล เน้นการสนทนาอย่างง่ายๆ ทั้งการซักประวัติ และตรวจร่างกาย เนื้อหา ประกอบด้วย      -ทักทายและแนะนำตัวเอง-การซักประวัติ และการตรวจร่างกายทั่วไป  -การซักประวัติอาการที่พบบ่อยและการตรวจร่างการแยกตามสาขา ได้แก่  +MEDICINE  + NEUROLOGY  +SURGERY   + ORTHOPAEDICSOBSTETRICS AND  +GYNAECOLOGY  +PAEDIATRICS  +DERMATOLOGY  OPHTHALMOLOGY  +EAR, NOSE AND THROAT+PSYCHIATRY +ANAESTHETICSS  +ACCIDENT&EMERGENCY +จิปาถะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล

      ภาษาอังกฤษเพื่อการพยาบาล เป็นหนึ่งในหนังสือ “ชุด ภาษาสำหรับมืออาชีพ”  เนื้อหาประกอบด้วย 16 บทเรียน แบ่งเป็นหน่วยโรคต่าง ๆ เช่น หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร หน่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หน่วยโรคระบบประสาทเป็นต้น พร้อมกับเรียนรู้พจนานุกรมภาพกายวิภาคศาสตร์ บันทึกทางการพยาบาล คำศัพท์เฉพาะบทสนทนา โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์มากมาย

English for physical therapists : a guide to better communication with patients

 English for physical therapists : a guide to better communication with patients เป็นหนังสือสำหรับนักกายภาพบำบัดโดยเฉพาะ     

       ในเล่มมีเนื้อหาบทสนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะบริการที่พบบ่อยๆ ในแผนกกายภาพบำบัด ตั้งแต่การทักทาย การแนะนำตัว การสอบถามอาการเจ็บป่วย ระดับความรุนแรง ลักษณอาการต่างๆ ของโรค การแนะนำแนวทางในการรักษา

“ภาษาหมอ” พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง

หนังสือ “ภาษาหมอ” พูดอย่างไรฝรั่งจึงจะฟังรู้เรื่อง

แนะนำคำศัพท์ที่เราจำมาผิด ๆ เป็นส่วนใหญ่ อาจจะจำมาตั้งแต่เด็ก จำเขามา พูดกันต่อ ๆ กันมาเรื่อย ๆ 
หรือพูดสำเนียงไทย เราฟังรู้เรื่อง แต่ไม่ถูกตามหลักการออกเสียง และอาจคุยกับคนอื่นแล้วเข้าใจผิด เพียงแต่เน้นผิดพยางค์ หรือออกเสียงเพี้ยนไป
เช่น symptom อ่านว่า ซิ้ม-ถ่อม ไม่ใช่ ซิมต้อม
nadir อ่านว่า เน้-เด่อร์ ไม่ใช่ นาเดีย
saline อ่านว่า เซ้-ลีน ไม่ใช่ ซาลาย
pulmonary อ่านว่า พุล-เหมอะ-แน้-หรี่ ..เน้นที่ แน้…ไม่ใช่ พัลโมนารี
มีทั้งศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้บ่อยแต่ผิดประจำ ศัพท์ทั่วไปที่มักอ่านผิด
ลองมาอ่าน จำกันใหม่ให้ถูกตามหลักของศัพท์กันค่ะ
แนะนำเลยถูกและดี เช่นเคย ไม่ได้มีส่วนร่วมส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้แต่งผู้พิมพ์ เห็นว่าดีก็มาบอกกันครับ
แต่งโดย ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์จุฬา และลิขสิทธิ์ของภาควิชากุมารฯ ด้วย ราคาเล่มละ 160 บาท ผมซื้อจากศูนย์จุฬาฯ ครับ
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

น้อง น้อง อยากอ่าน e-book เล่มไหน เพียงแค่คลิกลิงก์ อ่านได้เลย ไม่มีจำกัด

English in Medical Practice

Free e-Book

อยากอ่าน  คลิกเลย

Clinical Cases for Pediatric Medical Students and Residents

Free e-Book

อยากอ่าน  คลิกเลย

English in Medical Education : An Intercultural Approach to Teaching Language and Values

Free e-Book

อยากอ่าน  คลิกเลย

English Language and the Medical Profession : Instructing and Assessing the Communication Skills of International Physicians

Free e-Book

อยากอ่าน  คลิกเลย

Visits: 383

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google’s reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.