โบราณสถานที่สำคัญ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. หอพระสูง หรือพระวิหารสูง

Views: 506

No tags for this post.